Türk Telekom Kurumsal Ürünler

İşiniz için aradığınız tüm çözümler Türk Telekom'da! Türk Telekom'un Esnaf, Profesyonel, Kobi, Kamu ve Büyük İşletmelere sunduğu fırsatları hemen keşfedin.

Biten Kampanyalar

Türk Telekom

Yurtiçi Kiralık Devreler'de İki Kat Hız Fırsatı Kampanyası

Kampanya kapsamında başvuruda bulunan müşterinin 18 ay abonelik taahhüdünde bulunması durumunda, devre hızı 2 katına çıkarılacak ve taahhüt süresi boyunca müşteriye hız artırımı yapılmadan önceki hıza ait aylık ücretler tahakkuk ettirilmeye devam edilecektir.
Kampanya kapsamında başvuruda bulunan müşterinin 24 ay abonelik taahhüdünde bulunması durumunda devre hızı 2 katına çıkarılacak, müşterinin talebine göre 1  uç ya da 2  uç için TDM modem Şirketimizce ücretsiz olarak temin edilecek ve taahhüt süresi boyunca Müşteri’ye hız artırımı yapılmadan önceki hıza ait aylık ücretler tahakkuk ettirilmeye devam edilecektir.

Kampanya Başvuru Dönemi: 01.06.2013 - 31.12.2013
Kapsam:

Kampanyadan TDM şebekesi üzerinden çalıştırılan 64 Kbps, 128 Kbps, 256 Kbps, 512 Kbps, 1 Mbps ya da 2 Mbps hızında Kiralık Devre hizmetlerini alan mevcut perakende ve toptan müşterileri yararlanabilecektir.
Kampanyanın başladığı tarihten itibaren kampanya süresince tesis edilen devreler de (devrenin tesisini müteakiben) kampanyadan yararlandırılabilecektir.
Kanallı E1 devreleri için Kampanya kapsamında işlem yapılmayacaktır.

Damga vergisi Abone tarafından karşılanacak olup, sadece bir defaya mahsus olmak üzere müşterinin ilk faturasına yansıtılacaktır.  Müşterinin bulunduğu tarifeye göre ilk faturasına yansıtılacak damga vergisi tutarı değişkenlik gösterecektir. Abone’nin kanun hükümleriyle damga vergisinden muaf olması durumunda ise, damga vergisi Türk Telekom tarafından karşılanacaktır.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YURTİÇİ KİRALIK DEVRELER’DE 18/24 AY SÜRELİ İKİ KAT HIZ FIRSATI KAMPANYASI’NIN KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

1 Temmuz 2013 tarihinden önce Türk Telekomünikasyon A.Ş. Yurtiçi Kiralık Devrelerde 18/24 Ay Süreli İki Kat Hız Fırsatı Kampanyası’na ilişkin Taahhütname’yi imzalamış olan ve halen taahhüdü devam eden Abonelerimiz açısından aşağıdaki kural geçerli olacaktır:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun almış olduğu 03.01.2013 tarih ve 2013/DK-THD/14 sayılı ve 20.03.2013 tarih ve 2013/DK-THD/154 sayılı kararlar (“Kurul Kararı”) uyarınca, Taahhüt Süresi tamamlanmadan Abone’nin Kampanya kapsamından çıkması/çıkarılması durumunda, Kampanya’dan çıktığı/çıkarıldığı tarih itibariyle kalan Taahhüt Süresi göz önünde bulundurulduğunda, kalan Taahhüt Süresi açısından Kampanya kapsamında taahhüt verdiği indirimli Yurtiçi Kiralık Devre Tarife Paketi’nin tahakkuk etmemiş aylık (indirimli) ücretlerinin toplamının (“Kalan Aylar Faydası”), Abone’nin Kampanya kapsamından çıktığı/çıkarıldığı tarihe kadar Yurtiçi Kiralık Devre Hizmeti açısından yararlandığı indirim tutarlarının ve (24 aylık Tahhüt Süresi seçeneğinde buna ilave olarak) Abone’den alınmayan teçhizat kullanım bedellerinin toplamından (“Sağlanan Fayda”) daha düşük olması durumunda, Abone, İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak, Sağlanan Fayda’yı değil, Kalan Aylar Faydası’nı Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür*.

(* Türk Telekom, yargı kararıyla Kurul Kararı’nın yürütmesinin durdurulması veya iptal edilmesi durumunda, İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak Sağlanan Fayda’yı isteme hakkını saklı tutar.)

Güncellenen taahhütname için tıklayınız.
Başvuru formu için lütfen tıklayınız.