​​

Kampanya 14.03.2013 tarihinde başlayacak olup, 30.04.2013 tarihine kadar devam edecektir.​​

​​
  • En an 150 (yüzelli) adet farklı lokasyon ucu ve herbir ucun hızı 1 Mbit/sn ve üzeri olacak şekilde TTVPN Hizmeti için başvuruda bulunmak ve TTVPN Hizmet Formu’nu (daha önce imzalamadıysa Çerçeve Abonelik Sözleşmesini) imzalamak,
  • Kampanya kapsamında başvuruda bulunduğu TTVPN Hizmeti’nde bulut tipi olarak Unicast veya TTVPN2 (VPLS) tercihinde bulunmuş olmak,
  • Şüpheli alacaklı listesinde olmamak,
  • Son ödeme tarihi geçmiş borcu bulunmamak,
  • Kampanya kapsamında 24 (yirmidört) aylık Taahhüt Süresi tamamlanmadan Kampanya’dan herhangi bir nedenle çıkması durumunda, Kampanya kapsamında ilgili uca ait kendisinden alınmayan fiber optik kablo ücretlerinin toplamını tek seferde Türk Telekom’a ödemeyi taahhüt etmek,
  • Kampanya başlangıç tarihi ile bitiş tarihleri arasında Kampanya için başvuruda bulunmak.
  • Kampanya’ ya taahhüt karşılığında katılım olacaktır.
  • Kampanya koşullarını taşıyan ve taahhüdüne uygun davranan Abone’den, Kampanya kapsamındaki TTVPN Hizmeti’nde, 24 aylık abonelik taahhüdünde bulunması koşuluyla, her uç için 2500 (ikibinbeşyüz) metreye kadar fiber optik kablo ücreti alınmayacaktır.
​​

Kampanya taahhütnamesi için tıklayınız.​