Türk Telekom TTVPN müşterileri kazanmaya devam ediyor. 12, 24 ya da 36 ay taahhüt karşılığında aşağıdaki tabloda yer alan ücret artışlarını sağlayacak şekilde hız veya paket değişikliği yapın; Iphone 5S, IPad Air, Macbook Air ve Galaxy S4 seçeneklerinden arzu ettiğiniz cihaz size hediyemiz olsun.​​

​​
 • Kampanyaya katılım 22.11.2013 tarihinde başlayacak olup başvurular 15.02.2014 tarihine kadar devam edecektir.
 • Kampanya kapsamında başvuruda bulunan müşterilerin kampanyaya dâhil etmek istedikleri mevcut TTVPN devreleri için hız artırımı ve/veya paket değişikliği yapmak suretiyle aşağıdaki tabloda yer alan minimum ücret artışlarını gerçekleştirmeleri durumunda, bu ücret artışlarına karşılık gelen cihazlar kendilerine ücretsiz olarak verilecek ve bu artışlara karşılık gelen sürelerle devreleri taahhüt altına alınacaktır. Tabloda yer alan ücret artışları, müşterilerin kampanyaya dâhil etmek istedikleri bütün TTVPN devrelerinde yapacakları hız ve/veya paket değişiklikleri sonucunda gerçekleşmesi gereken toplam minimum artışlardır.

  Tablo-1

  Yedekleme Bağlantı Ücreti
  AYLIK GELİR ARTIŞI
  Cihaz Modeli 12 AY 24 AY 36 AY
  Iphone 5S 16 GB 350 TL 250 TL 150 TL
  Ipad Air 16 GB 275 TL 200 TL 125 TL
  Macbook Air 360 TL 325 TL 175 TL
  Galaxy S4 16 GB 250 TL 175 TL 110 TL

  *Vergiler Dâhil Ücretlerdir.

 • Türk Telekom’dan TTVPN hizmeti alan mevcut müşterilerin kampanyaya katılabilmeleri için son ödeme tarihi geçmiş borçlarının bulunmaması, şüpheli alacaklı listesinde bulunmamaları, kampanya başlangıç tarihi ve bitiş tarihleri arasında kampanyaya başvuruda bulunuyor olmaları ve kampanya başlangıç tarihinden itibaren geriye dönük olmak üzere son 3 (üç) aylık dönem içerisinde hız ya da paket düşümü yapmamış olmaları gerekmektedir.
 • Müşteri, Türk Telekom sistemlerinde ilgili hız artırım taleplerinin servise verilmesini takiben taahhüt ettiği süre boyunca taahhüt edilen toplam ücret farkının ödenmesi ile yükümlü olacaktır. 
 • Kampanyaya katılım 12, 24 ya da 36 aylık taahhüt verilmesi karşılığında gerçekleşecektir.
 • Cihaz ücretleri ve aylık ücretler toplamı vergiler dâhil olarak hesaplanacaktır.
 • Kampanyanın başladığı tarihten itibaren kampanya süresince tesis edilen devreler de (devrenin tesisini müteakiben) kampanyadan yararlandırılabilecektir. (*Müşterinin kampanyanın başvuru tarihinden önce tesis edilmiş devreleri ile birlikte başvuru tarihi içerisinde başvurusunun yapılması koşuluyla daha sonra tesis edilecek olan devreleri de aylık minimum artış hesabında dikkate alınacaktır.)
 • Taahhütname’nin imzalanmasından doğan damga vergisi müşteri tarafından karşılanacak ve bu kapsamda, sadece bir defaya mahsus olmak üzere müşterinin ilk faturasına yansıtılacaktır. Yürürlükteki damga vergisi oranı, http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/Guncel/Detay/Guncel-Damga-Vergisi-Orani adresinde belirtilmiştir. Müşterinin damga vergisinden muaf olması durumunda damga vergisi Türk Telekom tarafından karşılanacaktır.
 • Damga vergisi; her bir devre için, kampanya süresi boyunca ödenecek aylık kullanım ücretinin kampanya süresi ile çarpılması sonucu bulunacak tutarın KDV hariç ÖİV dâhil toplam bedeli üzerinden http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/Guncel/Detay/Guncel-Damga-Vergisi-Orani adresinde yer alan damga vergisi oranı kullanılmak suretiyle hesaplanacaktır.
 • Müşterinin, Kampanya kapsamından çıktığı ve dolayısıyla hediye edilen cihazın piyasa bedelinin tek seferde müşteriden talep edildiği haller: Müşterinin taahhüt süresi (12/24/36 ay) tamamlanmadan kampanyadan çıkma talebinde bulunması, kampanya kapsamındaki tüm TTVPN uçları için taahhüt ettiği aylık minimum ücret artışını (Taahhüt süresi içerisinde ve nihayet sonunda) sağlayamaması, kampanya kapsamındaki tüm TTVPN devrelerinin aboneliğinden vazgeçmesi veya taahhüt ettiği aylık minimum ücret artışını sağlayamamasına sebep olacak şekilde; kampanya kapsamındaki bir kısım TTVPN devresinin aboneliğinden vazgeçmesi, kampanya kapsamındaki TTVPN devrelerinde hız düşümü/paket düşümü talebinde bulunması,  devir talebinde bulunması, TTVPN Abonelik Sözleşmesi’ni/Hizmet Formu’nu feshetmesi, TTVPN Abonelik Sözleşmesi’nin/Hizmet Formu’nun Türk Telekom tarafından feshedilmesi, İşbu Katılım Koşulları’nın ve kampanya Katılım Taahhütnamesi’nin hükümlerini yerine getirmemesi, hattın kapatılması/iptali gibi nedenler başta olmak üzere, kampanya ve/veya TTVPN aboneliğinin herhangi bir nedenle taahhüt süresi (12/24/36 ay)  tamamlanmadan önce sona ermesi durumunda, cezai işlem uygulanır.
 • Cihazlar ile ilgili bir arıza durumunda tüm sorumluluk cihaz üreticisinde olacaktır. Müşteri, kampanya dâhilinde verilen cihazdaki ayıplardan dolayı cihaz üreticisine veya Türk Telekom’a başvurabilir. Arıza oluşması durumunda veya cihazla ilgili her türlü talepte/şikâyette cihazla ilgili garanti kapsamı dâhilindeki işlemler cihaz üreticileri tarafından yapılacaktır. Arıza durumunda müşterinin cihazın yetkili teknik servisi veya Türk Telekom ile aşağıdaki adreslerden biriyle irtibata geçmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir:

  Apple Cihazları İletişim:
  http://www.apple.com/tr/ 
  Samsung Cihazları İletişim: 
  http://www.samsung.com/tr/ 
  Türk Telekomünikasyon A.Ş.  İletişim:
  Türk Telekom Çağrı Merkezi 
  Telefon numarası:  444 5 444

 • TTVPN hizmetinde diğer kampanyalardan faydalanan müşteriler bu kampanyadan da faydalanabileceklerdir.
 • Kampanya stoklarla sınırlıdır. Müşterilerin faydalanabileceği cihaz miktarları stok durumuna göre belirlenecektir.
​​​​​​​