Kiralık Devre 4 Kat Hızlı Kampanyası

Kampanya 06 Temmuz 2012 itibariyle başlayacak ve 31 Aralık 2013 tarihine kadar sürecektir.​​​

​​Kampanyadan TDM şebekesi üzerinden çalıştırılan 64 Kbps, 128 Kbps, 256 Kbps, 512 Kbps, 1 Mbps ya da 2 Mbps hızında Kiralık Devre ile bu devreyle aynı adreste çalışan 1 Mbps ve üzeri hızlarda TTVPN hizmetlerini alan perakende ve toptan müşterileri yararlanabilecektir.

Kampanyanın başladığı tarihten itibaren kampanya süresince tesis edilen devreler de (devrenin tesisini müteakiben) kampanyadan yararlandırılabilecektir.​

​​Kampanya kapsamında başvuruda bulunan müşterinin aynı adreste çalışan Kiralık Devre ucu ve TTVPN ucu için 24 ay abonelik taahhüdünde bulunması durumunda, Kiralık Devre hızı 4 katına çıkarılacak ve taahhüt süresi boyunca müşteriye hız artırımı yapılmadan önceki hıza ait aylık ücretler tahakkuk ettirilmeye devam edilecektir.​

​​Kampanya kapsamındaki Kiralık devreler için bağlantı ücreti ve devre hazırlama ücreti tahakkuk ettirilmeyecektir.​

​​​Kampanyaya 24 ay taahhüt karşılığında katılım olacaktır.​

Kampanya başvuruları; 444 5 444 çağrı merkezinden, İşyerim Çağrı Merkezi Müdürlüğü/Uzmanlığından ve Satış Yöneticilerinden alınacak olup, imzalatılan taahhütname Kurumsal Müşteri Müdürlüğü tarafından dosyaya eklenecektir.​​​

Taahhüt süresince müşterinin Kiralık Devre hızını devrenin kampanyaya dahil edilmesi için yapılan işlem sonucunda ulaşılan 4 kat hızın altına düşürmesi, aynı adreste çalışan TTVPN devresinin hızını 1 Mbps’nin altına düşürmesi, Kiralık Devre veya TTVPN devrelerinden birinin herhangi bir nedenle iptal olması ya da müşterinin Kiralık Devre aboneliğini devretmesi durumunda taahhüt bozulmuş sayılacaktır. Bu durumda taahhüdün bozulduğu tarihe kadar kampanya kapsamında uygulanan indirimler müşteriden geri alınacaktır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun almış olduğu 03.01.2013 tarih ve 2013/DK-THD/14 sayılı ve 20.03.2013 tarih ve 2013/DK-THD/154 sayılı kararlar (“Kurul Kararı”) uyarınca, Taahhüt Süresi tamamlanmadan Abone’nin Kampanya kapsamından çıkması/çıkarılması durumunda, Kampanya’dan çıktığı/çıkarıldığı tarih itibariyle kalan Taahhüt Süresi göz önünde bulundurulduğunda, kalan Taahhüt Süresi açısından Kampanya kapsamında taahhüt verdiği TTVPN Tarife Paketi’nin ve indirimli yurt içi Kiralık Devre Hizmeti Tarife Paketi’nin tahakkuk etmemiş aylık (indirimli) ücretlerinin toplamının (“Kalan Aylar Faydası”), Abone’nin Kampanya kapsamından çıktığı/çıkarıldığı tarihe kadar yurt içi Kiralık Devre Hizmeti açısından yararlandığı indirim tutarlarının toplamından (“Sağlanan Fayda”) daha düşük olması durumunda, Abone, Kampanya Ücreti olarak, Sağlanan Fayda’yı değil, Kalan Aylar Faydası’nı Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür*.

(* Türk Telekom, yargı kararıyla Kurul Kararı’nın yürütmesinin durdurulması veya iptal edilmesi durumunda, Kampanya Ücreti olarak Sağlanan Fayda’yı isteme hakkını saklı tutar.)​

​​Abone’nin Kampanya’dan yararlandığı süre içinde Türk Telekom ile akdettiği Hizmet Formu’nu (ve Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’ni) ve/veya işbu Kampanya Katılım Koşulları’nın eki konumundaki Kampanya Katılım Taahhütnamesi’ni herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye devretmek istemesi durumunda bu talep Türk Telekom tarafından karşılanmayacak ve Abone’ye bu konuda bilgi verilecektir.​