TTVPN Avantaj Kampanyası

Kampanyaya tüm erişim türlerinden başvuru yapılabilecektir.​

  • Türk Telekom’un TTVPN Hizmeti’nde taahhüdü bitmiş veya yeni kurumsal Abone’si olmak (yeni Abone olunması durumunda TTVPN Hizmet Formu’nu ve daha önce imzalamadıysa Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’ni imzalamak),
  • Şüpheli alacaklı listesinde olmamak,
  • Son ödeme tarihi geçmiş borcu bulunmamak,
  • Kampanya kapsamında Taahhütname’nin imzalanmasından itibaren 24 (yirmidört), 36 (otuzaltı) veya 48(kırksekiz) ay süreyle abonelik taahhüdünde bulunulması,
  • Kampanya kapsamında tercih edilen Taahhüt Süresi tamamlanmadan Kampanya’dan herhangi bir nedenle çıkması durumunda, Koşullar’da belirtilen İhlal Halinde Ödenecek Ücret’i  tek seferde defaten Türk Telekom’a ödemeyi taahhüt etmek,
  • Kampanya başlangıç tarihi ile bitiş tarihleri arasında Kampanya için başvuruda bulunmak.

Kampanyaya 24, 36 veya 48 ay taahhüt vererek katılabilirsiniz.

Kampanyaya sadece perakende düzeyde hizmet alarak katılabilirsiniz. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan işletmeciler, perakende düzeyde sözleşme imzalamış olsalar bile, al-sat amacıyla kullanacakları TTVPN abonelikleri açısından kampanyadan yararlanamazlar.

Türk Telekom’dan almakta olduğunuz TTVPN Hizmeti’nin Türkiye sınırları içerisinde ücreti karşılığında bir başka yere naklini talep edebilirsiniz. Taahhüt süresi içerisinde nakil talebinde bulunmanız durumunda, söz konusu talep teknik imkanlar ölçüsünde karşılanır. Nakli yapılan abonelik, koşulları sağladığı sürece kampanya kapsamında sunulan kazanımlardan (taahhüdünün kalan süresi kadar) yararlanmaya devam eder.​

​​Kampanyadan yararlandığınız süre içinde Türk Telekom ile akdettiğiniz Hizmet Formu’nu (ve Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’ni) ve/veya işbu Kampanya Katılım Koşulları’nın eki konumundaki Kampanya Katılım Taahhütnamesi’ni herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye devretmek istemeniz durumunda talebiniz Türk Telekom tarafından karşılanmaz.​