TTVPN Hizmetinde Teçhizat Kampanyası

Kampanya 01.02.2018 tarihinde başlayacak olup, 01.02.2019 tarihine kadar devam edecektir.​​​

TTVPN Hizmetinde Teçhizat Kampanyası'ndan yeni başvuru yapan Türk Telekom işyeri müşterileri ve mevcut müşterilerimiz faydalanabilir.​​​

​​Kampanya'ya 24, 36 veya 48 ay abonelik sözü vererek katılabilirsiniz.​

Kampanya kapsamında Türk Telekom tarafından size ücretsiz olarak temin edilecek teçhizatların mülkiyeti ve teçhizatlar üzerindeki tüm kaynakların (port, kart, yazılım, konfigürasyon vb. kaynakların) kullanım hakkı Türk Telekom'a aittir.​​​

Türk Telekom ile imzalanan TTVPN Hizmeti’ne ilişkin Abonelik Sözleşmesi’ni/Hizmet Formu’nu ve Kampanya Taahhütnamesi’ni, taahhüt süresi boyunca, devrenin devir edilmesi durumu da dahil olmak üzere, herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredilemez. Aksi takdirde, kampanya koşullarında belirtilen cezai hükümler uygulanır.​​​