TTVPN Paket Atlama Kampanyası

Kampanya 10 Temmuz 2015 tarihinde başlayacak olup, 10 Ağustos 2015 tarihine kadar geçerli olacaktır.

  • Kampanyaya sadece kampanya başvuru tarihi itibariyle 500 ve üzeri ucu bulunan TTVPN müşterileri ve yeni talep edeceği uçlarla kampanya başvuru dönemi içerisinde 500 uç ve üzerine ulaşacak TTVPN müşterileri başvurabilecektir.
  • Türk Telekom’dan TTVPN hizmeti alan mevcut müşterilerin kampanyaya katılabilmeleri için kampanya başlangıç tarihinden itibaren geriye dönük olmak üzere son 1 (bir) aylık dönem içerisinde paket düşümü yapmamış olmaları gerekmektedir.

Kampanyaya başvurularınızı Tük Telekom İl/Bölge Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü ve 444 5 444 çağrı merkezi üzerinden yapabilirsiniz.

Evet, müşteri 24 aylık taahhüt imzalamalıdır.

Müşteriler, Kampanyadan faydalandırılacak uca ait paketin üzerinde yer alan herhangi bir paketi tercih edebilecekler ve taahhüt süresince eski pakete ait aylık ücretleri ödemeye devam edeceklerdir. Örneğin; mevcut durumda hizmet paketi Altın olan bir uç için müşteriler Platin, Platin Kritik Veri veya Platin Gerçek Zamanlı Veri hizmet paketlerinden birini tercih edebilecekler ve taahhüt süresince Altın Hizmet Paketi ücretini ödemeye devam edeceklerdir. ​

Müşterinin;

  • TTVPN aboneliğinin herhangi bir nedenle taahhüt süresinin bitiminden önce sona ermesi,
  • Kampanyaya dahil olmadan önceki paketinin veya hızının altına düşecek şekilde paket veya hız değişikliği talebinde bulunması,
  • Hattını devretmesi,
  • Kampanya katılım taahhütnamesinin hükümlerini yerine getirmemesi, durumunda taahhüt bozulmuş olur. Müşteriye sağlanan indirim tutarlarının toplamı tek seferde müşteriden talep edilecektir.Bununla birlikte, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun almış olduğu karara göre, taahhüt süresi tamamlanmadan müşterinin kampanya kapsamından çıkması/çıkarılması durumunda, kampanyadan çıktığı/çıkarıldığı tarih itibariyle kalan Taahhüt Süresi göz önünde bulundurulduğunda, kalan taahhüt süresi açısından kampanya kapsamındaki her bir TTVPN ucu için taahhüt verdiği ve henüz tahakkuk etmemiş aylık tarife paketi ücretlerinin toplamının (“Kalan Aylar Faydası”), müşteriye kampanya kapsamında sağlanan indirimlerin toplamından (“Sağlanan Fayda”) daha düşük olması durumunda, müşteri, İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak Sağlanan Fayda’yı değil, Kalan Aylar Faydası’nı Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür.

Kampanya kapsamında taahhüt edilen mevcut paket tarifesinin altına inilmediği sürece müşteri paketini değiştirebilir.

Net getiri uygulaması ve Teçhizat kampanyası dışındaki kampanyalardan faydalanan müşteriler, Paket Atlama Kampanyasından faydalanamaz.​