TTVPN Vas Kampanyası

Kampanya 09.10.2013 tarihinde başlayacak olup, 30.10.2014 tarihine kadar devam edecektir.

Kampanyaya,

.BuluTT Konferans için alınacak yeni TTVPN devrelerine 12/24/36/48 ay ,

.BuluTT Göz için alınacak yeni TTVPN devrelerine 12/24/36 ay taahhüt verilmesi karşılığında katılım olabilecektir.

TTVPN hattına verilecek taahhüt süresi BuluTT Göz/Konferans paketleri için de geçerli olacaktır.

Kampanya’dan sadece BuluTT Göz Hizmeti için yararlanılacak ise BuluTT Göz Başvuru Formu’nu (ve eğer daha önce imzalamadıysa, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Veri Merkezi Hizmetleri ile Bu Hizmetlere Ek Kurumsal Güvenlik Ürünleri ve BuluTT Ürünleri Çerçeve Abonelik Sözleşmesini); Kampanya’dan sadece BuluTT Konferans Hizmeti için yararlanılacak ise BuluTT Konferans Başvuru Formu’nu (ve eğer daha önce imzalamadıysa, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Veri Merkezi Hizmetleri ile Bu Hizmetlere Ek Kurumsal Güvenlik Ürünleri ve BuluTT Ürünleri Çerçeve Abonelik Sözleşmesini ); Kampanya’dan hem BuluTT Göz Hizmeti hem de BuluTT Konferans Hizmeti için yararlanılacaksaBuluTT Göz Başvuru Formu’nu ve BuluTT Konferans Başvuru Formu’nu (ve eğer daha önce imzalamadıysa, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Veri Merkezi Hizmetleri ile Bu Hizmetlere Ek Kurumsal Güvenlik Ürünleri ve BuluTT Ürünleri Çerçeve Abonelik Sözleşmesini )

Hayır, kampanyadan yararlanmak için müşterinin mevcut hatlarına ek olarak BuluTT Konferans ve/veya BuluTT Göz hizmeti için ayrı TTVPN ucu/uçları alması gerekmektedir. Müşteri hem BuluTT Göz hem de BuluTT Konferans için kampanyadan faydalanacaksa her 2 hizmet için de birer yeni TTVPN hattı alınması ön koşuldur.

Taahhütname'nin yürürlüğünden doğan damga vergisi Abone tarafından karşılanacak ve bu kapsamda sadece bir defaya mahsus olmak üzere Abone'nin ilk faturasına yansıtılacaktır. Abone'nin kanun hükümleriyle damga vergisinden muaf olması durumunda ise, damga vergisi Türk Telekom tarafından karşılanacaktır. Yürürlükteki damga vergisi oranı, www.turktelekom.com.tr/tt/portal/Guncel/Detay/Guncel-Damga-Vergisi-Orani adresinde belirtilmiştir.

Damga vergisi matrahı; müşteri tarafından tercih edilen taahhüt süresi boyunca ödenecek toplam TTVPN uç bedeli (her bir hat için KDV hariç ÖİV dahil TTVPN uç bedeli taahhüt süresi ile çarpılarak toplanmalıdır) ile müşteri tarafından tercih edilen taahhüt süresi boyunca ödenecek toplam indirimli Bulut Göz ve /veya Bulut Konferans (KDV hariç ÖİV dahil aylık sabit bedel taahhüt süresi ile çarpılarak toplanmalıdır) bedellerinin toplamı olacaktır. Bu indirimli aylık hizmet ve cihaz bedelinin toplamı olarak düşünülmelidir.6. Kampanya kapsamında indirimler hangi ürünlerde verilecektir?

TTVPN hattına taahhüt verilmekle birlikte indirimler TTVPN devrelerine değil bu devre ile birlikte kampanya kapsamında yeni alınacak BuluTT Göz ve /veya BuluTT Konferans ürünlerine verilecektir. ​

BuluTT Göz için Cihaz (kamera/dönüştürücü) taksidi ve/veya aylık Hizmet bedelinde BuluTT Konferans için Video konferans cihaz taksidi ve/veya aylık Yerinde destek bedelinde indirim verilebilecektir. Kampanya kapsamında BuluTT Konferans’taki video konferans dakika paketleri ücretsiz olarak sunulacaktır, bu paketler için indirim oranı %100 seçilmelidir.

BuluTT Konferans’ta 12 aya kadar olan taksit seçeneğine 24, 36 ve 48 aylık taksit seçenekleri sadece bu kampanyaya özel olarak eklenmiştir.

BuluTT Konferans cihazlarının %18 KDV dahil peşin ve taksitli fiyatları Tablo 1’deki gibidir:

BuluTT Konferans cihazlarının taksitli ve peşin fiyatları
CİHAZ Peşin 12 24 36 48
LG RVF1000 ROOM SYSTEM 9.825,00 TL 908,00 TL 490,99 TL 350,99 TL 283,99 TL
LGE BX275 PROJEKSIYON 1.135,00 TL 105,00 TL 56,99 TL 40,99 TL 32,99 TL
LGE BX327 PROJEKSIYON HD ÜRÜN 1.445,00 TL 134,00 TL 72,99 TL 51,99 TL 41,99 TL
LGE BX410C PROJEKSIYON HD ÜRÜN 2.211,00 TL 205,00 TL 110,99 TL 78,99 TL 63,99 TL
LGE 42 INC WS10 MONİTÖR HD ÜRÜN 2.653,00 TL 245,00 TL 132,99 TL 94,99 TL 76,99 TL
LGE 47 INC WS10 MONİTÖR HD ÜRÜN 3.537,00 TL 327,00 TL 176,99 TL 126,99 TL 102,99 TL
LGE 55 INC WS10 MONİTÖR HD ÜRÜN 5.453,00 TL 504,00 TL 272,99 TL 194,99 TL 157,99 TL

Kampanya kapsamında alınan yeni TTVPN uçlarından elde edilecek toplam gelirin; aşağıda Tablo 2, Tablo 3, Tablo 4 ve Tablo 5’te belirtilen ve yeni TTVPN uçlarına verilecek taahhüt seçeneğine göre değişen yüzdeleri (oranları) ile hesaplanan kadarlık kısmı müşterinin aldığı BuluTT ürünlerine indirim olarak yansıtılacaktır. Tablo 2 ve Tablo 3’te; BuluTT Konferans için alınan TTVPN uçlarının getirdiği ek gelirin, uçlara verilecek taahhüt süresine göre kullanılabilecek yüzdeleri gösterilmiştir.

Tablo 4 ve Tablo 5’te ise; BuluTT Göz için alınan TTVPN uçlarının getirdiği ek gelirin, uçlara verilecek taahhüde göre kullanılabilecek yüzdeleri gösterilmiştir.Tablodaki yüzdelere karşılık gelen TTVPN tutarı kadarlık indirim miktarları, BuluTT Konferans cihaz taksitlerinde ve/veya aylık yerinde destek bedelinde BuluTT Göz hizmetlerinin ise cihaz taksitlerinde ve/veya aylık Veri Merkezi Hizmet Bedeli’ne yansıtılacak olup, toplamda verilen indirim bu yüzdelerle hesaplanan miktarı geçmeyecektir.

Mevcutta TTVPN ucu bulunan lokasyonlara yönelik oranlar
Taahhüt 12 ay 24 ay 36 ay 48 ay
Oran % 10 % 20 % 25 % 30

Tablo 2. Mevcutta TTVPN ucu bulunan lokasyonlara yönelik oranlar (BuluTT Konferans)

Mevcutta TTVPN ucu bulunmayan lokasyonlara yönelik oranlar
Taahhüt 12 ay 24 ay 36 ay 48 ay
Oran % 5 % 8 % 15 % 25

Tablo 3. Mevcutta TTVPN ucu bulunmayan lokasyonlara yönelik oranlar (BuluTT Konferans)

Mevcutta TTVPN ucu bulunan lokasyonlara yönelik oranlar
Taahhüt 12 ay 24 ay 36 ay
Oran % 10 % 20 % 25

Tablo 4. Mevcutta TTVPN ucu bulunan lokasyonlara yönelik oranlar (BuluTT Göz)

Mevcutta TTVPN ucu bulunmayan lokasyonlara yönelik oranlar
Taahhüt 12 ay 24 ay 36 ay
Oran % 5 % 8 % 15

Tablo 5. Mevcutta TTVPN ucu bulunmayan lokasyonlara yönelik oranlar (BuluTT Göz)

Hangi kaleme ne kadar indirim verileceği satış yöneticisi tarafından müşterinin talepleri doğrultusunda hesaplanacaktır. Kampanya taahhütnamesinin ekinde belirtilen indirim yüzdeleri taahhütnameyle beraber müşteri ilişkilerine iletilecektir.

Bulutt Göz için önce fizibilite gereklidir, fizibilite olumlu sonuçlanırsa TTVPN anahtar teslim proje sipariş ve taahhüt girişi yapılır ve kurulumlar tamamlanır, kurulumları takiben ilgili devreye bağlanacak BuluTT Göz sipariş girişi yapılacak ve kurulumlar yapılacaktır.Bulutt Konferans için TTVPN anahtar teslim proje sipariş ve taahhüt girişi yapılır, kurulumlar tamamlanır faturalamaya iletilmez, kurulumları takiben ilgili devreye bağlanacak BuluTT Konferans sipariş girişi yapılacak ve kurulumlar yapılacaktır.

Kampanya kapsamında tesis edilecek müşterinin TTVPN bulutunu TT Veri merkezine eriştirecek uç ücretsiz olacaktır.

VM Göz veya VM Konferans TTVPN devrelerinin hızı o TTVPN bulutundaki BuluTT göz/BuluTT konferans için tesis edilmiş devrelerin hızları toplamına eşit olmalıdır.

TTVPN arızaları için TAS sistemi, BuluTT Göz/Konferans arızaları için SM kullanılacaktır. TAS sisteminde açılacak TTVPN arızası bulunamaması halinde müşteriden teyit alınarak SM de BuluTT ürünleriyle ilgili arıza kaydı oluşturulacaktır. Her arıza kaydı sonrası müşteriden arızanın çözüldüğüne dair teyit alınacaktır.

Kampanyadan taahhüt süresi içinde cayma yapılması durumunda ilgili taahhütle bağlı TTVPN ve BuluTT Göz/Konferans abonelikleri iptal edilecektir. İptal durumunda cezai bedel müşteriden tahsil edilecektir. Cezai bedel şu şekilde hesaplanır;*(İhlalin gerçekleştiği lokasyon açısından indirimin yapıldığı Cihaz açısından, Cihazın Peşin fiyatı –Kampanya kapsamında ödenen indirimli taksitli tutarlarının toplamı)+ ( Kampanya kapsamında ihlalin gerçekleştiği lokasyonda BuluTT Göz/BuluTT Konferans Hizmeti’nde yapılmış olan diğer indirimlerin toplamı)+= İhlal Halinde Ödenecek Ücret