TTVPN'de Yedekleme Aylık Ücret Bizden Kampanyası

Kampanya kapsamında 24 ve 36 ay abonelik sözü vererek kampanyadan faydalanabilirsiniz.

  • Abonelik sözü süresi (24/36 ay) tamamlanmadan kampanyadan çıkma talebinde bulunmanız,
  • Kampanya kapsamındaki yedekleme devresini iptal ettirmek istemeniz,
  • Tarife Tablosu’nda kampanyaya başvuruda bulunduğunuz hızın altına düşmeniz veya hizmet değişikliği talebinde bulunmanız,
  • Devir talebinde bulunmanız,
  • Yedekleme Sözleşmesi’ni feshetmeniz,
  • Yedekleme Sözleşmesi’nin Türk Telekom tarafından herhangi bir nedenle feshedilmesi,
  • İşbu Katılım Koşulları’nın ve Kampanya Katılım Taahhütnamesi’nin hükümlerini yerine getirmemeniz gibi nedenler başta olmak üzere kampanya ve/veya TTVPN Yedekleme Devresi aboneliğinizin herhangi bir nedenle abonelik sözü süresi (24/36 ay) tamamlanmadan önce sona ermesi durumunda, sizden alınmamış olan yedekleme devresi aylık kullanım ücretlerinin tamamını tek seferde ödemeniz gerekir.

Kampanyaya başvurmak için perakende düzeyde hizmet almanız gerekir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olup, perakende düzeyde sözleşme imzalamış olsanız bile, al-sat amacıyla kullanacağınız TTVPN abonelikleri açısından kampanyadan yararlanamazsınız.