Nedir?

Telefon şebekesi, teleks santralları ve telgraf kanallarından, teleks cihazları yardımıyla, abonelerin yurt içi ve yurt dışındaki abonelerle yazılı olarak yaptıkları haberleşmeye hizmetidir. İngilizce “Teleprinter Exchange” kelimelerinin ilk hecelerinin birleştirilmesinden meydana gelen milletlerarası bir deyimdir.​

Teleks Ücretlendirme
YURTİÇİ ULUSLARARASI INMARSAT
Ücretlendirme Periyot Ücreti (TL) 0,677 Ücretlendirme Periyot Ücreti (TL) 34,20 Ücretlendirme Periyot Ücreti (TL) 99xSDR
Ücretlendirme Periyodu 20 saniye Ücretlendirme Periyodu 6 saniye Ücretlendirme Periyodu 60 saniye
Dakika Ücreti (TL) 2,030 Dakika Ücreti (TL) 342,00 Dakika Ücreti (TL) 99xSDR
Teleks Ücretlendirme
Diğer Ücretler
Aylık sabit ücret (1000 kontör) yurtiçi kademe (TL) 676,80
Bağlantı Ücreti (TL) 11,28
Devir (TL) 3,01
Nakil (TL) 5,26
Çağrı işareti değişikliği (TL) 1,35
Numara değişikliği (TL) 5,26
Unvan değişikliği (TL) 3,01
Kapama (TL) 3,01

*Tablodaki fiyatlar %18 Katma Değer Vergisi (KDV) ve %10 Özel İletişim Vergisi (ÖİV) hariçtir.

​​​
​​

Teleks tesisatı üzerinde Türk Telekom’un bilgisi dışında ek ve değişiklik yapılamaz. Ek ve değişiklik istekleri için Türk Telekom da P.İ. İşyerlerine bilgi verilmesi gerekmektedir.

Teleks abonesi olmak isteyen veya bu hizmetten yararlanıp da değişiklik yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, tesis adresine göre Türk Telekom Şefliği, Amirliği ve Telekom Müdürlükleri ile Türk Telekom İşyerlerinin bulunmadığı yerlerde, Posta ve Telgraf Teşkilatı İşyerlerine başvuruda bulunabilirler.

Teleks aboneliği talebinde bulunanlardan “Teleks Aboneliği Başvuru Formu’nun” tam ve eksiksiz olarak doldurulması istenilerek, aboneden tarifesine göre avans ücreti alınır.

Başvuru anında istek sahiplerinden aşağıdaki belgeler istenir:

  • İstek sahibinin nüfus cüzdanı ve fotokopisi,
  • Vekil aracılığıyla başvuruda bulunulmuş ise vekilin ve istek sahibinin nüfus cüzdanı ve resimli vekaletnamenin (fotokopisi veya onaylı ) bir örneği,
  • Tüzel kişi (kurum, şirket, vakıf, koop., özel banka vb.) adına yapılacak başvurularda, yetkili kişinin resimli kimlik belgesi fotokopisi, yetki belgesi ve şirket imza sirküleri.