TTÜNEL

​​TÜNEL 5 Mbps ile 10 Gbps arasında ölçeklendirilebilir bant genişliği sunar.​

​​Evet, bu hizmet ile IP paketlerini iletilebilirsiniz. TÜNEL hizmeti yalnızca taşıma ortamı yaratır, ortam üzerinden iletilecek paketler servisten bağımsızdır.​

​​Kiralık Devre'den farklı olarak TÜNEL, iki nokta arasında fiziksel bir hat oluşturmaz, bunun yerine veri paketlerinin iletimi için MPLS omurgası üzerinde bir rota belirleyerek, paketlerin diğer noktaya Layer 2 seviyesinde ulaştırılmasını sağlar.​

TÜNEL hizmetinin kalitesi, sürekliliği ve güvenliğini garanti etmek için hizmetten yararlanmak isteyen müşterilere Hizmet Seviyesi Taahhüdü sunulur.

Türk Telekom, TÜNEL hizmeti alan müşterilerine aşağıdaki hizmet değerlerini garanti eder:

TÜNEL Yıllık Kullanılabilirlik Oranları Bilgisi
Yıllık Kullanılabilirlik Oranları
Şehir içi 99,70%
İller arası 99,65%
İl içi - Kırsal 99,60%
TÜNEL Arıza Giderme Süreleri Bilgisi
Arıza Giderme Süreleri (Saat)
Şehir içi 12
İller arası 18
İl içi - Kırsal 24
TÜNEL Bağlantı Süreleri Bilgisi
Bağlantı Süreleri (İş Günü)
Şehir içi 16
İller arası 16
İl içi - Kırsal 24
TÜNEL Network Parametre Değerleri Bilgisi
Network Parametre Değerleri
JITTER 5 ms
GİDİŞ-DÖNÜŞ GECİKME (RTD) 60 ms
PAKET TESLİM ORANI (PD) %99,70

Jitter: IP Paketleri arasındaki gecikmelerin ağırlıklı ortalamasıdır.

Gidiş-Dönüş Gecikme: IP Paketlerinin iki uç arasındaki gidiş-dönüş süresidir.

Paket Teslim Oranı: Kaynak adresten hedef adrese gönderilen IP paketlerinin teslim oranıdır.

Türk Telekom tarafından sunulan servis sınıfları üçe ayrılır:

  • Gerçek Zamanlı Veri: Gerçek zamanlı uygulamaları kapsayan trafik türüdür.
  • Kritik Veri: Kullanıcılar için önem arz eden işleriyle ilgili uygulamalarını kapsayan trafik türüdür. (Oracle, ERP, SAP, CRM, muhasebe kayıtları, veri tabanları, stok kayıtları vb.)
  • Standart Veri: Herhangi kritik öneme sahip olmayan trafik türüdür. (internet, mail, vb.)

Bu verilerin iletimi aşağıdaki şekilde gerçekleşir:

Servis sınıfları

Her bir servis sınıfı için taahhüt edilen parametreler aşağıdaki şekilde farklılık gösterir:

TÜNEL servis sınıfları Bilgisi
Servis Sınıfı Paket Teslim Oranı (PD) Gidiş-Dönüş Gecikme (RTD) Jitter
Gerçek Zamanlı Veri
Kritik Veri
Standard Veri