Bulut Göz Ücretsiz Kurulum Kampanyası

  • Kampanyanın başlangıç ve bitiş tarihleri arasında başvuru yapıyor olmanız
  • Kampanya dahilinde indirim uygulanabilmesi için BLC-210 (BuluTT Göz Paket 1) satın alıyor olmanız,
  • Son ödeme tarihi geçmiş borcunuzun olmaması ve şüpheli alacaklı listesinde yer almamanız
  • Kampanya başvurusunun, kampanya stokları kapsamındaki ilk 350 (üç yüz elli) kamera talebi içerisinde yer alması, gerekir.

Abone’nin Kampanya kapsamından çıktığı ve dolayısıyla, kendisinden Kampanya kapsamındaki her bir kamera ve dönüştürücü için alınmayan Kurulum Ücreti’nin tek seferde Abone’den talep edildiği haller: Abone’nin Taksit Süresi tamamlanmadan Kampanya’dan çıkma talebinde bulunması, Kampanya kapsamındaki BuluTT Göz Hizmeti aboneliğinden vazgeçmesi, Hizmet’i ve Başvuru Formu’nu ve/veya işbu Taahhütname’yi devretmek istemesi, Başvuru Formu’nu feshetmesi, Başvuru Formu’nun Türk Telekom tarafından (Abone’den kaynaklı bir sebeple) feshedilmesi, İşbu Katılım Koşulları’nın ve Kampanya Katılım Taahhütnamesi’nin hükümlerini yerine getirmemesi gibi nedenler başta olmak üzere, Kampanya ve/veya BuluTT Göz Hizmeti aboneliğinin herhangi bir nedenle Taksit Süresi tamamlanmadan önce sona ermesi durumunda, Abone, Kampanya kapsamındaki her bir kamera ve dönüştürücü için kendisinden alınmamış olan Kurulum Ücreti’ni tek seferde defaten Türk Telekom’a ödemekle yükümlüdür.

Abone, ayrıca BuluTT Göz Hizmeti Bedeli için taahhütlü paketlerden birisini seçmiş ise taahhüt süresi bitiminden önce gerçekleşen iptallerde BuluTT Göz Tarife’sindeki varsa cezai koşullar da kamera ve kurulum cezalarına ek olarak hesaplanarak Abone’ye faturalandırılır.

Abonelik sözü süresi bitiminde standart BuluTT Göz Hizmet Bedeli üzerinden aylık olarak ücretlendirilirsiniz.​​​