Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız Navigasyona ulaşmak için tıklayınız

İşiniz için aradığınız tüm çözümler Türk Telekom'da! Türk Telekom'un Esnaf, Profesyonel, Kobi, Kamu ve Büyük İşletmelere sunduğu fırsatları hemen keşfedin.

Biten Kampanyalar

Artık İşyerleri Aksigorta ile Güvende!

Kampanya Detayı

Artık İşyerleri Aksigorta ile Güvende!

Ücretsiz iş yeri sigortası kampanyası ile Aksigorta tarafından sunulan sigorta paketlerinden ücretsiz olarak yararlanırken aynı zamanda zengin asistans hizmetlerinden de faydalanabilirsiniz.

Kampanya 31.08.2017 tarihine kadar geçerlidir.

Katılım Koşulları:

Türk Telekom iş yeri müşterisi olarak, İş Avantaj, Profesyonele Özel, İşyerim Esnafa Özel, İş Telefonu Her Yöne tarifelerinden faydalanmanız kampanyaya katılmanız için yeterlidir. Farklı adreslerdeki hatlarınız için herhangi bir sınır olmadan dilediğiniz kadar sigorta paketi alabilirsiniz. Ancak aynı adreste bulunan en fazla 5 hat için bu kampanyadan faydalanabilirsiniz. Aynı adres için daha fazla adette sigorta paketi alsanız bile, 5 adedin üstü teminat altına alınmaz. Faydalanacağınız teminat tutarlarınız tarifelerinize aşağıdaki gibi değişmektedir.

Tarife Açıklama Alınabilecek Sigorta Paketi
İş Avantaj Her Yöne 100 / 200 / 300
Iş Avantaj BIZ 100 / 200 / 300
Esnafa Özel 100 / 250 /  450
Profesyonele Özel 100 / 200 / 300
İş Telefonu Her Yöne 250
İş Telefonu Her Yöne 500
Paket 1 (10.000 TL Teminat-24Ay)
İş Avantaj Her Yöne 600
Iş Avantaj BIZ 600
Esnafa Özel 750 / Özgür
Profesyonele Özel 600
İş Telefonu Her Yöne 750
Paket 2 (20.000 TL Teminat-24Ay)

İş Avantaj Her Yöne 1000 / 1500
Iş Avantaj BIZ 1000 / 1500
Profesyonele Özel 1000 / 1500
İş Telefonu Her Yöne 1250
İş Telefonu Her Yöne 2500

Paket 3 (30.000 TL Teminat-24Ay)

İş Avantaj Her Yöne 2000 / 3500
Iş Avantaj BIZ 2000 / 3500
İş Telefonu Her Yöne 5000

Paket 4 (40.000 TL Teminat-24Ay)Sunulan sigorta paketinin içeriği aşağıdaki gibidir:

Artık İşyerleri Aksigorta ile Güvende sigorta paketinin içerik bilgisi
Ana Teminat Konusu Ana Teminat Tutarı Yüzdesi Muafiyet
Yangın (Yer ve Muhteviyat ) % 100 Muafiyet Yok
Grev, Lokavt, Halk Hareketleri, Kötü % 100 Her bir Hasarda 200 TL Muafiyet vardır.
Terör En fazla 500 TL ile sınırlıdır.
ISYERI SIGORTASI / 40.000TL-12AY 276 TL
Hava ve Kara Taşıtları Çarpması % 100
Sel ve Su Baskını % 100
Dahili Su 500 TL ile sınırlıdır
Hırsızlık % 100
Duman % 100

1.1.1. Ana Teminatlar
1.1.1.1. Yangın Sigorta Teminatı
1.1.2. Sigortanın Kapsamı
Bu sigorta teminatı ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, Yangın Sigortası Genel Şartları Kapsamında Sigorta Bedeli’ne kadar teminat altına alınmaktadır.

1.1.3. Sigorta Bedelinin Kapsamı

Taşınmaz mallarda:
Sigortalıya ait muhteviyat; makine-tesisat, demirbaş-dekorasyon, emtea teminatlarını içermektedir.
Yangın Sigortası Genel Şartları A.2 maddesi altında bulunan aşağıda kapsamları belirtilen 1.1 ve 1.2 maddesi teminat haricidir.
1.1 Binaların dışındaki bahçıvan evi, garaj, su deposu, kömürlük gibi eklentiler ile binaların içlerinde veya üzerlerinde bulunan her çeşit sabit tesisat, asansör ve yürüyen merdivenler, yıldırımlık, televizyon anteni gibi binayı tamamlayan şeyler ile temeller ve istinat duvarları 1.2 Bahçe ve çevre duvarları, rıhtımlar, teraslar, iskeleler, çeşmeler, bina dışındaki heykeller, sarnıç ve havuzlar gibi şeyler teminat kapsamı dışındadır.
Sigorta bedelinin tespitinde arsa kıymeti dikkate alınmaz. 

Taşınır mallarda: 

Sigortalı yerlerde bulunan;
a) Sigortalı şeyler nitelikleri bakımından madde veya gruplara ayrılmış ise bu madde ve gruplardan herhangi birinin içine giren,
b) Sigortalı şeylerin hepsi için tek bir sigorta bedeli öngörülmüş ise bu bedele ilişkin tanım içine giren, her şey, Poliçede ayrıca belirtilmiş olsun olmasın, ikame veya yeni satın alma dolayısıyla sonradan girmiş bulunsa dahi sigorta kapsamı içindedir.
Aksine sözleşme yoksa, yalnız Sigortalıya ve Sigortalı ile çalışanlarına ait şeyler sigorta kapsamı içindedir.
Malik veya Kiracının Komşuluk Sorumluluğu
Malik veya kiracının komşuluk sorumluluğu yangın veya infilak hasarının sirayeti yüzünden komşu bina ve mallarına vereceği zararları karşılar. 

Yangın veya infilak hasarının sirayeti yüzünden komşulara vereceği zararlar dolayısıyla malik veya kiracının komşulara verilen zararın ve zararın giderilmesi ile ilgili ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet, Yangın Sigortası Genel Şartları hükümlerine göre bulunacak bina ve muhteviyatının değeridir.
3.4.1.2. Hırsızlık Sigortası Teminatı
Hırsızlık Sigortası Genel Şartları Hükümleri kapsamında poliçe ile teminat altına alınan işyeri’nde hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsün;

 • Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek,
 • Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek,
 • Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek,
 • Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak,
 • Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle,

yapılması halinde, sigortalı kıymetlerde doğrudan meydana gelen maddi kayıp ve zararlar ile teminat altına alınır
Sigorta Bedeli ile sınırlı olarak teminat altına alınır.
3.4.1.3. Dahili Su
Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla;

 • Sigorta konusu bina içindeki su depo ve sarnıçlarının, su borularının, kalorifer kazan, radyatör ve borularının, temiz veya pis su tesisatının patlaması, taşması, sızması, tıkanması, kırılması ve donmasının doğrudan sebep olduğu zararlar,
 • Yağmur sularının, kar veya buzların erimesi sonucu meydana gelen suların çatı veya saçaktan sızması, su olukları veya yağmur derelerinin tıkanması veya taşması sonucunda bina içine giren suların doğrudan sebep olacağı zararlar,
 • Kapatılması unutulan musluklardan akan suların taşmasının doğrudan sebep olacağı zararlar, donma sonucu tesisatta ve tesisata bağlı cihazlarda meydana gelen zararlar ile teminat kapsamına giren zarara yol açan tesisatın onarılması maksadıyla duvarın açılması ve kapatılması için yapılan masraflar,
 • Yağışlar nedeniyle meydana gelmediği takdirde kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından geri tepen pis suların doğrudan sebep olacağı zararlar,
 • Şehir su şebekesinin arızası nedeniyle sebep olacağı zararlar, teminata ilave edilmiştir. Belirtilen su tesisatları devamlı kontrol edilmeli, gereken tamirat zamanında yaptırılmalı ve kış başında dona karşı gerekli önlemler alınmalıdır.
 • Bina uzun sure boş bırakıldığı takdirde, su tesisatına bağlı ana musluk kapatılmalı ve tesisat boşaltılmalıdır. Dahili su teminatı 500 TL’ ye (Beşyüz Türk Lirası’na) kadar hasarı karşılamaktadır. Aynı zamanda bina yaşının 15 yıldan az olması ve daha önceden oluşmuş hasarların bulunmaması gerekmektedir.
 • Enkaz Kaldırma masrafları, ilgili işyerinin toplam sigorta bedelinin %5’ i ile sınırlı olup, bu tutar her halukarda 5.000 TL’ yi aşamayacaktır.
 • Komşuya Karşı Sorumluluk, ilgili işyerinin toplam sigorta bedelinin %20’ si ile sınırlı olup, bu tutar her halukarda 20.000 TL’ yi aşamayacaktır.
 • Terörizm teminatı 500 TL ile sınırlıdır.
 • Su sızıntısı 500 TL ile sınırlıdır. Teminat bina yaşının 15 yıldan az olması ve daha önceden oluşmuş hasarların bulunmaması kaydıyla geçerlidir.

3.4.1.4. Muafiyet
Yangın hariç digger teminatlar için her bir hasarda 200 TL
3.4.1.5. Teminat dışı haller

 • Politik Riskler
 • Siber / Virüs Saldırıları
 • Deprem ve yanardağ püskürtmesi
 • Hırsızlık ve Yangın Sigortası Genel Şartları’ nda yer alan istisna edilen haller
 • Nükleer Patlama
Asistans Paketinin içeriği aşağıdaki gibidir:
Artık İşyerleri Aksigorta ile Güvende Asistans Paketi içerik bilgisi
Hizmet Yılda Kaç Kere Tutarı
Tesisatçı Gönderilmesi 2 200 TL’ ye kadar
Elektrikçi Gönderilmesi 2 200 TL’ ye kadar
Camcı Gönderilmesi 2 200 TL’ ye kadar
Çilingir Gönderilmesi 2 200 TL’ ye kadar
İşyerinde Kalan Kişinin Kurtarılması 2 200 TL’ ye kadar
İşyerine Doktor veya Ambulans 2 200 TL’ ye kadar
Güvenlik Hizmeti 1 2 gün
Profesyonel İşyeri Hizmetleri Organizasyonu Sınırsız -

  Aynı adreste bulunan en fazla 5 (beş) hattınız için kampanyadan yararlanabilirsiniz. Farklı adreslerde bulunan hatlarınızla ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur. Aynı adreste kullandığınız hatlarınıza tanımlı tarife paketlerinin toplamı kadar teminat ile sigortalanmış olacaksınız.

  Tüm bildirimlerinizi Aksigorta’ya yapabilirsiniz. Bildirim süreci ve evraklara “Kampanya Dokümanları” bölümünden ulaşabilirsiniz.

  Kampanya kapsamında sunulan sigorta paketleriyle ilgili her türlü soru ve bilgi talebinizi Aksigorta’ya ve Asistans Hizmetleri ile ilgili her türlü soru ve bilgi talebinizi hizmeti sunan Assistline’ a iletebilirsiniz. Türk Telekom sigorta paketlerini kampanya kapsamında ücretsiz olarak ve asistans hizmetlerini de ücretsiz veya taksitli sunmakta olup, söz konusu hizmetlerle ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmaz.

  Kampanyadan yararlanan abone 24 ay poliçesinden yararlanmaya devam eder.