Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız Navigasyona ulaşmak için tıklayınız

İşiniz için aradığınız tüm çözümler Türk Telekom'da! Türk Telekom'un Esnaf, Profesyonel, Kobi, Kamu ve Büyük İşletmelere sunduğu fırsatları hemen keşfedin.

Türk Telekom

E-Arşiv Özel Entegratörlük Hizmeti

Yasal kapsamda saklamakla ve istendiğinde ibraz etmekle yükümlü olduğunuz fatura ikinci nüshalarını elektronik ortamda ve güvenli bir şekilde saklamak istiyorsunuz, Artık e-Fatura mükellefi olmayan müşterilerinize de elektronik ortamda fatura düzenleyip gönderebilmek ve bu faturaların ikinci nüshalarını da elektronik ortamda saklamak istiyorsunuz, Güvenlikli bir sistemle hızlı bir şekilde faturalarınızı görüntülemeye ihtiyacınız var, Hızın ön planda olduğu bir çağda bir tıkla geçmişte kestiğiniz bir faturaya ulaşabilmenin rahatlığı için;

Türk Telekom e-Arşiv ile artık faturalarınız bir tık uzağınızda!

e-Arşiv Size Neler Sunuyor?

  • Kesmiş olduğunuz faturaların ikinci nüshalarını çok daha ekonomik bir şekilde saklayabilir, bir tık hızıyla aradığınız kayda erişebilirsiniz.
  • Müşterilerinize ileteceğiniz faturalar için basma, yazdırma, postalama ve arşivleme maliyetlerinizde kâğıt faturaya göre çok daha fazla tasarruf sağlarsınız.
  • e-Arşiv hizmeti çevre dostu olduğundan kâğıt tasarrufu yapabilirsiniz.
  • Dijital arşiv tutma özelliği sayesinde tüm kayıt ve faturalarınızı sürekli el altında tutabilir, aradığınız belgeleri kısa sürede bulabilirsiniz.
  • Muhasebe işlemlerinizi ve nakit yönetiminizi kolaylaştırabilirsiniz.
  • Fatura gönderimleriniz daha kısa sürede gerçekleşeceğinden ödeme sürecinizi kısaltabilirsiniz.
  • Manuel fatura girişlerinizden kaynaklı hataları ortadan kaldırabilirsiniz.

Başvuru için www.turktelekom.com.tr adresini, Türk Telekom ofislerini, ilgili satış yöneticinizi veya Kurumsal Müşteri Hizmetleri’ni (444 5 444) tercih edebilirsiniz.

433 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında:

  • İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 01/01/2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır.
  • Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza izni almış olan mükellefler, 01/04/2015 tarihinden geç olmamak üzere Başkanlığın kendilerine yazıyla bildireceği bir tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadırlar.

e-Arşiv uygulamasına dahil olabilmek için özel entegrasyon yöntemini seçtiyseniz; tercih edeceğiniz bir özel entegratöre başvurmanız gerekir.

Eğer doğrudan entegrasyon yöntemi ile dahil olacaksanız, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ilan ettiği e-Arşiv Başvuru Kılavuzu’nda belirtilen belgelerle posta yoluyla başvurabilirsiniz.

e-Arşiv uygulamasına dahil olabilmek için öncelikle e-Fatura uygulamasına dahil olmanız gerekir.

Faturalama ihtiyaçları farklılık gösteren veya çok sayıda fatura düzenleyen mükelleflerin, Gelir İdaresi Başkanlığının e-Arşiv sistemine bağlanarak fatura bildirimlerini yapabilmeleri için hizmet veren Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlardır. Türk Telekom, özel entegratör lisansı alan ilk operatördür.

Özel entegratör aracılığıyla E- Arşiv uygulamasını kullanmak isterseniz, özel entegratöre başvuru yaparak uygulamaya dahil olabilirsiniz. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvuru yapmanıza gerek yoktur.

e-Arşiv uygulaması için özel entegratörü tercih etmediğiniz durumda, kendi bilgi işlem sistemleriniz üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sistemine doğrudan entegre olabilirsiniz. Bu yöntemi tercih edebilmeniz için kendinize ait bilgi işlem sistemini 7/24 işletebiliyor, yeterli yazılım ve teknik donanım alt yapısına sahip olmanız gerekir. Bu yöntemle uygulamaya dahil olmak için ISO27001, ISO22301 ve TS 13298 belgelerine sahip olmanız gerekir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’na verecekleri bir dilekçe ile entegrasyon hesapları kapatılacak ve özel entegratör vasıtasıyla fatura alışverişi yapabilecekler.

e-Fatura uygulaması, GİB’in e-Fatura uygulamasına geçmiş şirketler arasında gönderilen/alınan faturalar için olurken, yani bir nevi şirketlerin şirketler ile olan ticaretleri (B2B) ile ilgili faturaların elektronik ortamda düzenlenmesi ve iletilmesi ile ilgili işlemler iken;

e-Arşiv uygulaması vergi mükellefi olup e-Faturaya geçmemiş şirketlere düzenlenecek faturalar ve daha çok da şirketlerin tüketicilere (B2C) kestikleri faturaların elektronik ortamda hazırlanması, gönderilmesi ve arşivlenmesi ile ilgili faaliyetleri düzenler.

e-Arşiv uygulamasından yararlanma izni verilen mükellefler:

a) 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-faturaUygulamasına kayıtlı olanlara düzenledikleri faturaları anılan tebliğe göre e-Fatura olarak oluşturmak, iletmek, muhafaza ve istendiğinde ibraz etmek zorunludur.

b) 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, kâğıt ortamında göndermeye ve oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz etmeye zorunludur.

Bununla birlikte söz konusu mükellefler e- Arşiv Uygulaması kapsamında oluşturdukları faturaları alıcısının talebi doğrultusunda ve www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan e-Fatura format ve standardını kullanarak ve söz konusu faturanın basılabilir görüntüsünü de eklemek şartıyla müşterilerine elektronik ortamda da iletebilirler. Bu durumda e-Arşiv Faturasının ayrıca kağıda basılmasına gerek bulunmaz.

c) Vergi mükellefi olmayanlar ise e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturmak, müşterilerinin talebi doğrultusunda elektronik ortamda iletmek veya kâğıt ortamında göndermek, oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza etmek ve istenildiğinde ibraz etmek zorundadır.

e-Fatura, e-Arşive ve kağıt fatura kullanımını aşağıdaki diyagramla açıklayabiliriz: