Türk Telekom İş Telefonu, Internet veya Mobil’e 24 ay abonelik sözü veren müşterilerimize özel Hugin Yeni Nesil Yazarkasa 37,90 TL’den başlayan fiyatlarla!

Türk Telekom’la Hugin Yeni Nesil Yazarkasa kampanyasına 31 Aralık 2016 tarihine kadar katılabilirsiniz!​​​

​​

Teklif 1: İş Telefonu

Yeni Nesil Yazarkasa Kampanyası ücretlendirme bilgisi
Yeni Nesil Yazarkasa İş Telefonu POS Tarifesi
24 Ay Taksit Tutarı Kampanya Kapsamındaki İndirimli Aylık Ücret
39,90 TL 4,90 TL
TOPLAM 957,60 TL 117,60 TL

Kampanya için cihazın Piyasa Bedeli: 957,60 TL (Vergiler Dahil)

İş Telefonu POS Tarifesi İndirimsiz (Kampanyasız) Aylık Ücreti: 9,90 TL (Vergiler Dahil)

Teklif 2: İş Telefonu + İnternet

Yeni Nesil Yazarkasa Kampanyası ücretlendirme bilgisi
Yeni Nesil Yazarkasa Yedeklilik için İş Telefonu POS Tarifesi
24 Ay Taksit Tutarı Kampanya Kapsamındaki İndirimli Aylık Ücret
37,90 TL 1,90 TL
TOPLAM 909,60 TL 45,60 TL

Kampanya için cihazın Piyasa Bedeli: 957,60 TL (Vergiler Dahil)

İş Telefonu POS Tarifesi İndirimsiz (Kampanyasız) Aylık Ücreti: 9,90 TL (Vergiler Dahil )

Teklif 3: İş Telefonu + Mobil

Yeni Nesil Yazarkasa Kampanyası ücretlendirme bilgisi
Yeni Nesil Yazarkasa Mobil Yeni Nesil Yazarkasa POS Tarifesi Yedeklilik için İş Telefonu POS Tarifesi
24 Ay Taksit Tutarı Kampanya Kapsamındaki İndirimli Aylık Ücret Kampanya Kapsamındaki İndirimli Aylık Ücret
45,90 TL 9,90 TL 4,90 TL
TOPLAM 1.101,60 TL 237,60 TL 117,60 TL

Kampanya için cihazın Piyasa Bedeli: 957,60 TL (Vergiler Dahil)

Mobil Yeni Nesil Yazarkasa POS Tarifesi İndirimsiz (Kampanyasız) Aylık Ücreti: 19,90 TL ( Vergiler Dahil )

İş Telefonu POS Tarifesi İndirimsiz (Kampanyasız) Aylık Ücreti: 9,90 TL (Vergiler Dahil)

​​
 • Kampanya taahhütlü bir kampanyadır.
 • Kampanyaya katılım için taahhütnamenin imzalanması gerekmektedir.
 • Kampanyadan yararlanmak isteyen abone gerçek abone ise TCKN bazında, Tüzel abone ise VKN bazında son ödeme tarihi geçmiş borcu olmamalıdır.
 • Şüpheli alacaklı aboneler kampanyalardan yararlanamaz.
 • Kampanya giriş anında kara veya gri listede olan müşteriler yararlanamaz.
 • Kampanya giriş anında hat dondurma listesinde olan müşteriler yararlanamaz.
 • Kampanyadan yararlanmak isteyen müşteri en az 6 aydır TTG müşterisi olup, en az 6 fatura ödemiş olmalıdır.
 • Gerçek abone ise TCKN bazında, Tüzel abone ise VKN bazında PSTN ödenecek taksit faturasının olmaması gerekmektedir.
 • Bu kampanyaya başvuru tarihinden başlamak üzere en geç 50 (gün) öncesine kadar, daha önce cihaz kampanyalarından yararlanmış ve her türlü kampanya taahhüdünü bozacak iş türü ile kampanyadan ayrılmamış olmalıdır.
 • Kampanyaya dahil edilecek hat, Telefon (PSTN) hizmet türü ve Telefon (PSTN) alt hizmet türünde yer almalıdır.
 • Taahhütnamenin yürürlüğünden doğan % 0,948 (binde dokuz yüz kırk sekiz) oranındaki Damga Vergisi Abone tarafından ödenir, bu kapsamda ilk faturanıza yansıtılır.
 • Fiyatlandırma tablosu aşağıdaki gibidir

​​
​​

Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet veren) mükellefler Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde kullanılan cihazlardır.

Sunulan cihaz İş Telefonu, Internet ve sağlanacak olan aparatla Mobil erişim seçeneklerini sunmaktadır.

 • Türk Telekom'un Telefon (PSTN) hizmet türü-Telefon (PSTN) alt hizmet türünde kurumsal Tarife Paketleri'den herhangi birinde  mevcut kurumsal abonesi olmak
 • Abonesi olunan hattın üzerinde, Arayan Numaranın Abone Cihazında Görülmemesi  (CLIR) ve PBX Özelliğinin olmaması
 • Abonesi olunan hattın şehir içi ve şehirlerarası yönlere açık olması 
 • Türk Telekom ile Telefon Abonelik Sözleşmesi'ni/Hizmet Formu'nu imzalamış olmak
 • Kampanya'ya başvuru sırasında Türk Telekom'un şüpheli alacaklı listesinde olmamak
 • Kampanya'nın başlangıç ve bitiş tarihleri arasında Kampanya'dan faydalanmak için Türk Telekom Satış Kanalları'na başvurmak 
 • İşbu Koşullar'ın ekindeki Taahhütname'nin imzalanmasını müteakip hattın tesisinden itibaren 24 aylık süre (Taahhüt Süresi) boyunca kurumsal tarife paketlerinden birinde ve ek POS tarifesinde Türk Telekom abonesi olarak kalmak
 • Kampanya giriş anında kara veya gri listede olmamak
 • Hat dondurma listesinde olmamak
 • Gerçek abone ise TCKN bazında, Tüzel abone ise VKN bazında Son Ödeme Tarihi geçmiş borcu veya ödenmemiş borcu olmaması
 • Başvuru tarihi itibariyle geriye dönük olarak en az 6(altı) aydır Türk Telekom müşterisi olmak
 • Gerçek abone ise TCKN bazında, Tüzel abone ise VKN bazında PSTN ödenecek taksit faturasının olmaması
 • Abone'nin aktif abonelikleri içerisinde en eski tesis tarihli olanına ait toplam ödenmiş fatura sayısının en az 6 (altı) olması
 • Kampanya'ya başvuru tarihinden başlamak üzere en geç 50 (elli) gün öncesine kadar, daha önce cihaz kampanyalarından yararlanmış ve her türlü kampanya taahhüdünü bozacak iş türü ile kampanyadan ayrılmamış olmak
 • Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan gerekli izinleri almış olmak ve bu kapsamda Vergi Kimlik Numarası ile sistemsel olarak yapılan sorgulamada uygun görülmek
 • Kampanya kapsamında, tarife paketine ek olarak POS tarifesini almak

Türk Telekom tarafından sunulan kampanya kapsamında erişim tercihlerine göre İş Telefonuna 24 ay taahhüt verilmesi koşuluyla Yeni Nesil Yazarkasa 39,90 TL/ay ye ek olarak POS tarifesi 4,90 TL/ay, İş Telefonu ve Internet’e 24 ay taahhüt verilmesi koşuluyla Yeni Nesil Yazarkasa 37,90 TL/ay’ye ek, talep edilmesi durumunda POS tarifesi 1,90 TL ve İş Telefonu’na 24 ay taahhüt verilmesi koşuluyla mobil erişim özellikli Yeni Nesil Yazarkasa 45,90TL/ay ek olarak Mobil POS tarifesi 9,90TL/ay olacaktır.

Satış İşlemi DAS Süreci

 • Ön Sipariş Formu
 • Müşteri Kimlik Belgesi
 • İmza Sirküleri
 • Yetki Belgesi / Vekaletname

Satış İptali DAS Süreci

 • Kimlik
 • İmza Sirküsü
 • Yetki Belgesi (Vekaletname)

Satış Sonrası Süreçler

 • Nakil: Müşteri Hizmet kalemlerinin tanımlandığı PSTN aboneliğini nakil edebilir.
 • İptal: Müşteri Abonelik özelliklerinin tanımlandığı PSTN Numarasını iptal edemez. Bu durumda hizmet iptal edilir.

Kampanyadan faydalanmaya devam edebilirsiniz.

Cihaz taksiti Türk Telekom faturasında Cihaz Taksitleri alanında gözükecektir.

Müşteri kampanyadan çıkış yaptığı için; ücretsiz olarak sunulan hizmetler için müşteriye sağlanan fayda oranında ücretler müşterinin ilk faturasına yansıtılacaktır. Ayrıca taksitli olarak aldığı ürünle ilgili kalan taksitler yansıtılacaktır. Müşterinin kampanyaya dâhil olan hatlarının tarifelerinin kampanya ile uyumsuz ya da ilk dâhil olunan hattın tarifesinden daha düşük farklı bir tarifeye geçirilmesi veya taahhüdü bozacak bir durumun oluşması halinde de aynı şekilde cezai bedel yansıtılacaktır.

Kampanyadan yararlanan telefon hattı başına 1 adet ürün alınabilecektir.

Türk Telekom satış kanalı ve iş ortağı satış kanalının birebir ziyaretleri ile satılacaktır. Yapılan satışlarda yazılı taahhütname imzalatılacaktır.

Ürün, TMS’deki Ön Sipariş ile ilgili özellikler atandıktan sonra İş Ortağının kurulum ekipleri tarafından Abone adresine ulaştırılacaktır.

Ürünle ilgili arıza durumlarında Hugin firmasının yetkili servisleri ile irtibata geçilmelidir. Hugin firmasının servisleri ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir:

HUGIN A.Ş.
Adres : Fatih Sultan Mehmet mah. Poligon cad. Buyaka Kule 3 K.11 D.68 ÜMRANİYE - İSTANBUL
Tel : 444 5 446
E-Mail : pos@hugin.com.tr
​​