Güvenlik Uyarısı

TTNET A.Ş. tarafından sizlerin kullanımına sunulan ADSL hizmeti size özel olup, 3. şahısların ADSL bağlantınızdan yararlanmaması gerekmektedir. ADSL abonesinin ADSL hattını ücretli veya ücretsiz ortak kullanıma açması, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 63. maddesinin 2. fıkrasında yer alan, "Bu Kanunun 9 uncu maddesine aykırı olarak kullanım hakkı olmadan elektronik haberleşme hizmeti verenler, tesisi kuranlar ve/veya işletenler hakkında altı aya kadar hapis ve beş bin günden on beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur." uyarınca cezalandırılabilir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan internet servis sağlayıcısı olmak için gerekli izinleri ve ruhsatları alan telekomünikasyon işletmecileri haricinde hiç kimse tarafından ADSL hizmetinin ücretli ve ücretsiz paylaşılması mümkün değildir.

Ayrıca, ADSL Abone Sözleşmesi'nin 5.30 maddesinde; "ABONE, adına kayıtlı ADSL HİZMETİ'ni amacı dışında kullanamaz. TTNET'in yazılı izni olmadıkça başkalarına kullandıramaz. Aksi takdirde, TTNET tek taraflı olarak, yazılı bildirimiyle Sözleşme'yi feshetmeye ve gerekli hukuki prosedürleri gerçekleştirmeye yetkilidir. ABONE'nin ADSL HİZMETİ'ni başkalarına kullandırması, borç ile ilgili yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz." hükmü ile hattın paylaşılmaması gerekliliği ve abonenin yükümlülükleri ifade edilmiştir.

ADSL bağlantısının paylaşıma açılmasının doğuracağı önemli sorunlardan bir diğeri ise; ADSL bağlantısını paylaşıma açan abonelerin, hattını paylaşıma açtığı şahısların internet üzerinde işleyebilecekleri her türlü bilişim suçuna (çocuk istismarı, internet bankacılığı dolandırıcılığı, kişilik haklarına saldırı vb.) muhatap olacakları unutulmamalıdır.

TTNET A.Ş., ADSL hattını bilerek veya bilmeyerek paylaşıma açan abonelerin ADSL sözleşmelerini süresiz iptal etme hakkına sahiptir. Ayrıca TTNET A.Ş., gerekli hukuki prosedürleri işletmek dışında, söz konusu abonelerin yeniden TTNET A.Ş. abonesi olmalarını da engelleyebilecektir.

ADSL bağlantınızın 3. şahıslar tarafından izinsiz kullanımını engellemek için modem ayarlarından kablosuz ağ bağlantınızı WPA veya WPA2 şifreleme metodlarından biri ile şifrelemenizi, kablosuz ağ bağlantısına ihtiyaç duymuyorsanız modeminizin kablosuz özelliğini kapatmanızı tavsiye ederiz.

Ayrıca kablosuz modeminizin modem ayarlarından o anda kaç kullanıcının modeminize bağlantı gerçekleştirdiğini görüntüleme imkanına sahipsiniz.

Kampanya kapsamında TTNET A.Ş. tarafından temin edilen modemleriniz ile ilgili teknik destek ve diğer sorularınız için, 444 5 444 TTNET Müşteri Hizmetleri'ni arayabilirsiniz.​