Yalın İnternet Sıkça Sorulan Sorular

ADSL aboneligi ile beraber sabit telefon aboneligi zorunludur. Yalın İnternet'te ise sabit telefon aboneliği gerekli değildir. Telefon hattı ücreti olmadan, sadece Yalın İnternet Aylık Erişim Ücreti ödenerek internet paketlerinden faydalanılabilir.

 • Yalın DSL avantajları DSL servisinin genel avantajlarını içermektedir.
 • Yüksek hızda İnternet Erişimi
 • Sabit telefon zorunluluğu olmadan internet erişimi
 • Yalın İnternet kullanıcıları kendilerine ayrılmış özel bant genişliğini kullanırlar.
 • Sayısal teknoloji farkıyla İnternet üzerinden eş zamanlı ses ve görüntü aktarımına olanak sağlar.

Yalın internet hizmetinden yeni abone olacak tüm kurumsal müşteriler ile Türk Telekom internet hizmeti alan mevcut aboneler yararlanabilir.

Yalın internet paketleri ile, ULTRANET, Türk Telekom HİPERNET ve Türk Telekom FİBERNET bağlantı çeşitleri sunulmaktadır.

Şahıs şirketi için;

 • Vergi Levhası,
 • Ticaret Sicil Belgesi (Avukat, Doktor ve Muhasebeciler hariç),
 • Kimlik,
 • Şirket kaşesi,

Kurumsal Şirket için;

 • İmza Sirküleri
 • Vergi Levhası
 • Son 6 Aya Ait Faliyet Belgesi
 • Ticaret Sicil Belgesi
 • İmza sirkülerinde imzası bulunan yetkili kişi ya da kişilerin kimlik fotokopisi
 • Şirket Kaşesi
 • Vekil aracılığı ile başvuruda bulunulmuş ise, vekaletnamenin ve vekilin resimli kimlik belgesinin bir fotokopisi ile vekaletname verenin resimli kimlik fotokopisi.

Tüzel Başvurular İçin Gerekli Belgeler:

 • Türk Telekom Abonelik Sözleşmesi (Çatı Sözleşme ve ADSL-VDSL-Yalın İnternet Eki)
 • Yetkili kişinin kimlik fotokopisi (Şahsen veya vekalet ile başvurması gerekmektedir.)
 • Abonelik türüne göre talep edilecek evraklar

Resmi Daire, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Büyükelçilik ve Konsolosluklar için;

 • Abonelik sözleşmesi imzalamaya yetkili kılınan şahıs/şahısların veya yetkili temsilcinin; yetkisinin kapsamı,
 • Yetkili olduklarına dair imza sirküleri
 • Resimli kimlik belgesi fotokopisi
 • Bağlı bulunduğu kurumdan (okullarda İlçe Milli Eğitim Md., belediyelerde Belediye Başkanı, hastanelerde İlçe Sağlık Birimi vb.) alınacak yetki belgesi
 • Vergi muafiyetinden faydalanan kurumların yıllık vergi muafiyet karnesi

Dernek, Kooparatif, Vakıflar için;

 • Abonelik başvurularında Karar Defterindeki internet abonelik başvurusu ile ilgili alınan kararın bulunduğu sayfanın fotokopisi
 • Kararda, abonelik işlemlerini takip etmekle yetkili kılınan kişi veya temsilcinin yetkisinin kapsamı
 • Valiliklerce verilen "Dernek Tescil Numarası"nı gösterir belgenin fotokopisi

Siyasi Partiler için;

 • Siyasi Partilerin il, ilçe ve belde teşkilatlarına parti tüzel kişiliği adına telefon talebinde bulunulduğunda, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 71nci maddesinde belirtilen yetkili organlarca yetkilendirildiklerine dair belge talep edilir.