Şimdi 444’lü müşterilerimiz kazanıyor!

Çalışanlarınıza Turk Telekom hattı sizden İş Yerim Türk Telekom Intouch 4 Akıllı telefonları bizden!

Siz de Türk Telekom 444 müşterisiyseniz Türk Telekom ’nın bu çok özel teklifinden faydalanabilirsiniz.

Türk Telekom ’dan alacağınız 4 adet yeni hat veya numara taşıma ile getireceğiniz 4 hattınız için 4 Adet İş Yerim Türk Telekom Intouch 4 Akıllı Telefon hediye!

Mobil İşyerim Ultra Paketi’nden 24 ay yararlanmayı taahhüt eden ve bu pakete numara taşıma veya yeni hat alımıyla geçiş yapmış aboneler ayda sadece 49 TL ödeyerek doya doya konuşacak, mesajlaşacak ve internete girebilecek. Üstelik bunun yanında ücretsiz akıllı telefona sahip olacak.​

​​
Mobil İşyerim Ultra Paketi ücret bilgisi
Mobil İşyerim Ultra Paketi
Aylık Ücretsiz Heryöne Görüşme Süresi 2.000 DK
Aylık Ücretsiz SMS 2.000 SMS
Aylık Ücretsiz Cepten İnternet 8 GB
Ücretsiz Süre Bitiminde Yurt İçi Her Yöne Konuşma Ücreti 60 Kr/DK
Ücretsiz SMS Bittiğinde Yurtiçi SMS Ücreti 60 Kr/SMS
Aylık Ücret 49 TL
​​
 • Kampanya 03.12.2015 - 03.06.2016 tarihleri arasında geçerli olacaktır.
 • Kampanyanın geçerli olduğu tarifeler : Mobil İşyerim Ultra Tarifesi (24 Ay Taahhütlü)
 • Kampanya’dan, Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin 444’lü numara hizmetinde abonesi olan ve Türk Telekom’dan minimum 4 (dört adet) yeni hat alan ve bu hatlarının 24 (yirmidört) aylık Taahhüt Süresi boyunca “Mobil İşyerim Ultra” tarifesinde olması koşulunu sağlayan şirketler faydalanabilecektir.
 • Abone, minimum 4 adet yeni hat alımı ve bu hatlarına “Mobil İşyerim Ultra” (24 ay boyunca aylık Paket ücreti 49TL) tarifesinin tanımlanması şartıyla 4 adet “İş Yerim Türk Telekom Intouch 4” cihazına bedelsiz sahip olabilecektir.
 • Kampanya kapsamında bir Abone, 8 (sekiz) adet yeni hat alımına karşılık maksimum 8 (sekiz ) adet bedelsiz cihaz alabilecektir.
 • Taahhüt kapsamındaki aylık ücretlendirme taahhüt verilen fatura dönemi itibariyle uygulanmaya başlanacak olup, 24 fatura dönemi boyunca geçerli olacaktır. 24 fatura döneminin bitiminden itibaren tarifenin taahhütsüz aylık ücreti geçerli olacaktır.
 • Abonenin taahhüt süresi sona ermeden önce Kampanya Sözleşmesini ve/veya Abonelik Sözleşmesi’ni tek taraflı ve haksız olarak fesh etmesi ya da Türk Telekom tarafından haklı nedenle feshedilmesine sebep olması veya Sözleşme kapsamında abone adına tahsis edilmiş olan hat sayısının 4 adedin altına düşmesine Sözleşme süresi içerisinde abone tarafından kapattırılması ve/veya başka bir kişi ya da kuruluşa devredilmesi ve/veya diğer bir GSM operatörüne taşınması ve/veya Türk Telekom tarafından haklı nedenle kapatılması ve /veya faturasız hatta geçmesi hallerinden her hangi bir tanesinin gerçekleşmesi durumunda, Türk Telekom ’un bu nedenle Sözleşme’nin derhal feshi dahil, ihlalin gerçekleştiği her bir hat açısından ayrı ayrı geçerli olmak üzere (Cihaz’ın KDV dahil Piyasa Bedeli x ihlalin gerçekleştiği hat sayısı) ve sağlanmış olan Tarife indirim tutarlarının toplamı (“Sağlanan Fayda”) ile kalan taahhüt süresi boyunca Abone’nin ödeyeceği (Kampanya kapsamındaki hatların) indirimli aylık paket ücretleri toplamından (“Kalan Ay Faydası”) hangisi düşükse Abone o tutarı (ve söz konusu tutarın zamanında ödenmemesi durumunda bu tutarla birlikte bu tutara temerrüt tarihi itibariyle işletilecek T.C. Merkez Bankası’nın kısa vadeli avanslar için uyguladığı değişen oranlardaki avans faizi dahil tüm fer’ileri) Türk Telekom ’un talebi üzerine defaten ve nakden ödeyecek şekilde aboneye yansıtılacaktır.
 • Bu kampanyadan faydalananlar hatlar, indirim içeriği olan başka bir kampanyadan faydalanamaz.
 • Kampanya kapsamında sunulan dakika, SMS paketlerinin satın alınmadığı durumda, yurtiçi her yöne konuşma 60 Krş/dk, yurtiçi her yöne SMS 60 Krş/SMS ücretlendirilecektir. Kampanya kapsamında sunulan data paketlerinin satın alınmadığı durumda; yurtiçi data kullanımı aşağıdaki gibi ücretlendirilecektir:

  0-1 MB arası 4 TL
  1-10 MB arası 15 TL
  10-50 MB arası 15 TL ve 10 MB üzeri kullanılan her 1 MB için 1 TL,
  50 MB üzeri kullanımlarda 55 TL ve 50 MB üzeri kullanılan her 1 MB için 0,5 TL

  Paket kapsamında sunulan dakikalar, SMS'ler ve veri kullanım hakları sadece yurt içi kullanımlarda geçerlidir. Söz konusu ücretsiz dakikalar ve SMS'ler, KKTC ve yurt dışı kullanımları kapsamamaktadır. Paket kapsamındaki ücretsiz görüşme süreleri ve SMS gönderimleri 444 ile başlayan ve 1 ile başlayan 3 haneli aramaları, SMS gönderimlerini ve görüntülü görüşmeleri kapsamaktadır. Paket aşımı durumunda yapılan aramalar ve SMS gönderimleri, her abonenin kendi tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir. Paket kapsamında sunulan ücretsiz veri kullanımı, yurtiçinde Internet APN ve WAP APN üzerinden gerçekleştirilecek kullanımları kapsamaktadır. Bir fatura dönemi içerisinde kullanılmayan ücretsiz dakikalar, SMS’ler ve veri kullanım hakları, ilgili fatura dönemi sonunda silinecektir. Aboneler, başka bir faturalı veya faturasız tarifeye geçiş yaptıkları takdirde, tarife kapsamında kazandıkları ücretsiz dakika, SMS ve veri kullanım haklarının kalan kısmını kullanamayacaklardır. Sunulan ücretsiz dakikalar, SMS'ler ve veri kullanım hakları devredilemez ve 3. şahıslara transfer edilemez.