444 Konuşturan Havuz Kampanyası

Kampanyadan faydalanabilmek için 444’lü özel servis numarasına sahip olmanız yeterlidir.​​​

​​İstediğiniz zaman kampanyadan çıkabilirsiniz, herhangi bir cezai bedeli bulunmaz.​

​​Başvuru için yetkili kişinin T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı fotokopisi, yetki belgesi veya vekâletname, imza sirküleri gereklidir.​

Hediye dakikalar aşıldığında, aşan dakikalar mevcut tarifeden aşan dakikanın yönüne göre ücretlendirilir.​​​