Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız Navigasyona ulaşmak için tıklayınız

İşiniz için aradığınız tüm çözümler Türk Telekom'da! Türk Telekom'un Esnaf, Profesyonel, Kobi, Kamu ve Büyük İşletmelere sunduğu fırsatları hemen keşfedin.

Türk Telekom

Teleks

Nedir?

Telefon şebekesi, teleks santralları ve telgraf kanallarından, teleks cihazları yardımıyla, abonelerin yurt içi ve yurt dışındaki abonelerle yazılı olarak yaptıkları haberleşmeye hizmetidir. İngilizce “Teleprinter Exchange” kelimelerinin ilk hecelerinin birleştirilmesinden meydana gelen milletlerarası bir deyimdir.

Yurtiçi ücretlendirme bilgisi
YURTİÇİ
Ücretlendirme Periyot Ücreti (TL) 0,0564
Ücretlendirme Periyodu 20 saniye
Dakika Ücreti 0,1692
Uluslararası ücretlendirme bilgisi
ULUSLARARASI
Ücretlendirme Periyot Ücreti (TL) 2,85
Ücretlendirme Periyodu 6 saniye
Dakika Ücreti 28,50
INMARSAT ücretlendirme bilgisi
INMARSAT
Ücretlendirme Periyot Ücreti (TL) 8,250xSDR
Ücretlendirme Periyodu 60 saniye
Dakika Ücreti 8,250xSDR
ORTAK ÜCRETLER bilgilendirmesi
ORTAK ÜCRETLER
Aylık Ücret (1000 Kontör) (TL) 56,40
Bağlantı Ücreti (TL) 11,28
Devir (TL) 3,01
Nakil (TL) 5,26
Çağrı işareti değişikliği (TL) 1,35
Numara değişikliği (TL) 5,26
Unvan değişikliği (TL) 3,01
Kapama (TL) 3,01

*Tablodaki fiyatlarda %18 Katma Değer Vergisi (KDV) ve %7,5 Özel İletişim Vergisi (ÖİV) hariçtir.

Teleks tesisatı üzerinde Türk Telekom’un bilgisi dışında ek ve değişiklik yapılamaz. Ek ve değişiklik istekleri için Türk Telekom da P.İ. İşyerlerine bilgi verilmesi gerekmektedir.

Teleks abonesi olmak isteyen veya bu hizmetten yararlanıp da değişiklik yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, tesis adresine göre Türk Telekom Şefliği, Amirliği ve Telekom Müdürlükleri ile Türk Telekom İşyerlerinin bulunmadığı yerlerde, Posta ve Telgraf Teşkilatı İşyerlerine başvuruda bulunabilirler.

Teleks aboneliği talebinde bulunanlardan “Teleks Aboneliği Başvuru Formu’nun” tam ve eksiksiz olarak doldurulması istenilerek, aboneden tarifesine göre avans ücreti alınır.

Başvuru anında istek sahiplerinden aşağıdaki belgeler istenir:

  • İstek sahibinin nüfus cüzdanı ve fotokopisi,
  • Vekil aracılığıyla başvuruda bulunulmuş ise vekilin ve istek sahibinin nüfus cüzdanı ve resimli vekaletnamenin (fotokopisi veya onaylı ) bir örneği,
  • Tüzel kişi (kurum, şirket, vakıf, koop., özel banka vb.) adına yapılacak başvurularda, yetkili kişinin resimli kimlik belgesi fotokopisi, yetki belgesi ve şirket imza sirküleri.