Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız Navigasyona ulaşmak için tıklayınız

İşiniz için aradığınız tüm çözümler Türk Telekom'da! Türk Telekom'un Esnaf, Profesyonel, Kobi, Kamu ve Büyük İşletmelere sunduğu fırsatları hemen keşfedin.

Türk Telekom

TTVPN Hizmetinde Avantaj Kampanyası

Türk Telekom’dan TTVPN müşterilerine avantajlı kampanya!

TTVPN hattınıza kullanım sözü verin indirimi kazanın!

Kampanya Koşulları

 • Kampanya, 03.06.2019 tarihine kadar devam edecektir.
 • Türk Telekom tüzel kişi TTVPN hizmeti abonesi olan mevcut müşterilerimiz taahhüdü sona ermiş uçları ile yeni TTVPN uç başvurusunda bulunan müşteriler ise yeni uçları ile kampanyaya katılabileceklerdir.
 • Kampanya’ya 24, 36 veya 48 ay taahhüt karşılığında katılım olacaktır.
 • Kampanya koşullarını taşıyan ve taahhüdüne uygun davranan Abone’den, Kampanya kapsamındaki TTVPN Ucu’na yönelik olarak abonelik taahhüdünde bulunacağı Taahhüt Süresi’ne (Taahhüt Süresi 24, 36 veya 48 ay seçeneklerinden Abone’nin tercih edeceği seçenektir.) ve Kampanya kapsamındaki Taahhüt Süresi boyunca her ay TTVPN Aylık Kira ücretlerinde ve TTVPN Aylık Port ücretlerinde uygulanacak indirim oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Ancak, Abone TTVPN hizmetine ilişkin olarak kendisine tahakkuk ettirilen diğer tüm ücretleri tam olarak ve zamanında ödemekle yükümlüdür.
  TTVPN Avantaj Kampanyası İndirim oranları bilgisi
  Taahhüt Süresi (Yıl)
  Maksimum Kapasite (Mbps) 2 3 4
  0 - 499 (A Kademe) 7,85% 12,85% 17,85%
  500 - 899 (B Kademe) 9,35% 14,35% 19,35%
  900 - 1.499 ( C Kademe) 10,85% 15,85% 20,85%
  1500 - 1.999 ( D Kademe) 12,35% 17,35% 22,35%
  2000 - 4.999 (E Kademe) 13,85% 18,85% 23,85%
  5000 - 9.999 ( F Kademe) 15,35% 20,35% 25,35%
  10000 - 49.999 (G Kademe) 16,85% 21,85% 26,85%
  50000+ (H Kademe) 18,35% 23,35% 28,35%
 • Abone, tercih etmiş olduğu Taahhüt Süresi tamamlandıktan sonra aboneliğinin devam ettiği süre boyunca yürürlükteki tarifede yer alan ücretler uygulanacak olup Türk Telekom bu ücretlerde Kampanya Başvuru Süresi içerisinde ve Taahhüt Süresi boyunca her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
 • Uygulanacak indirim oranları müşterinin ilk başvurusunda  taahhüt ettiği  TTVPN uçlarının toplam bantgenişliği baz alınarak belirlenecektir.
 • Bantgenişliği baremleri arasında geçiş yapılamayacaktır.
 • Abone,  Türk Telekom’dan almakta olduğu TTVPN Hizmeti’nin Türkiye sınırları içerisinde ücreti karşılığında bir başka yere naklini talep edebilme hakkına sahiptir. Abone’nin,  taahhüt süresi içerisinde nakil talebinde bulunması durumunda,  söz konusu talep teknik imkanlar ölçüsünde karşılanacaktır. Nakli yapılan abonelik, koşulları sağladığı sürece Kampanya kapsamında kendisine sunulan kazanımlardan (taahhüdünün kalan süresi kadar)  yararlanmaya devam eder.

Kampanya, 03.06.2019 tarihine kadar devam edecektir.

Kampanyaya tüm erişim türlerinden başvuru yapılabilecektir.

 • Türk Telekom’un TTVPN Hizmeti’nde taahhüdü bitmiş veya yeni kurumsal Abone’si olmak (yeni Abone olunması durumunda TTVPN Hizmet Formu’nu ve daha önce imzalamadıysa Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’ni imzalamak),
 • Kampanya kapsamında Taahhütname’nin imzalanmasından itibaren 24 (yirmidört), 36 (otuzaltı) veya 48(kırksekiz) ay süreyle abonelik taahhüdünde bulunmak,
 • Kampanya kapsamında tercih edilen Taahhüt Süresi tamamlanmadan Kampanya’dan herhangi bir nedenle çıkması durumunda, Koşullar’da belirtilen İhlal Halinde Ödenecek Ücret’i  tek seferde defaten Türk Telekom’a ödemeyi taahhüt etmek,
 • Kampanya başlangıç tarihi ile bitiş tarihleri arasında Kampanya için başvuruda bulunmak.

Kampanya’ ya 24, 36 veya 48 ay taahhüt karşılığında katılım olacaktır.

Kampanyaya başvurular Tük Telekom İl/Bölge Müşteri Hizmetleri müdürlüğü ve 444 5 444 çağrı merkezi üzerinden yapılabilir.

Abone, Türk Telekom’dan almakta olduğu TTVPN Hizmeti’nin Türkiye sınırları içerisinde ücreti karşılığında bir başka yere naklini talep edebilme hakkına sahiptir. Abone’nin, taahhüt süresi içerisinde nakil talebinde bulunması durumunda, söz konusu talep teknik imkanlar ölçüsünde karşılanacaktır. Nakli yapılan abonelik, koşulları sağladığı sürece Kampanya kapsamında kendisine sunulan kazanımlardan (taahhüdünün kalan süresi kadar) yararlanmaya devam eder.

Abone’nin Kampanya’dan yararlandığı süre içinde Türk Telekom ile akdettiği Hizmet Formu’nu (ve Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’ni) ve/veya işbu Kampanya Katılım Koşulları’nın eki konumundaki Kampanya Katılım Taahhütnamesi’ni herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye devretmek istemesi durumunda bu talep Türk Telekom tarafından karşılanmayacak ve Abone’ye bu konuda bilgi verilecektir.

Kampanyaya başvurularınızı Tük Telekom İl/Bölge Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü ve 444 5 444 çağrı merkezi üzerinden yapabilirsiniz.

İndirilebilir Dokümanlar