Türk Telekom Kurumsal Yeniden Kontratlama Kampanyası Duyurusu

Bu kampanyadan yararlanabilecek işletmeler 12/24 ay boyunca geçerli olacak aylık fatura ödeme taahhüdünden herhangi birini seçerek aşağıdaki tabloda alan altın gramları tablosunda bilgisi verilen faydaları alabilirler. Kampanya'dan faydalananlara hak ettikleri gram altın banka hesabına virman ile aktarılacaktır. Gelir Paylaşım Ortaklığı tarifeleri, Toplu SMS tarifeleri, MÜSİAD Kampanyası, Faturaya mola kampanyalarından yararlanmaya devam eden müşteriler bu kampanyadan yararlanamaz. Fatura için verilen taahhüdün tutup tutmadığı üç aylık dönemlerle kontrol edilecektir. Taahhüt edilen tutarın altında kalınmış ise eksik tutar ceza olarak bir sonraki faturaya yansıtılacaktır. Aylık fatura tutarına cihaz taksitleri, tahsilatına aracılık edilen ödemeler, MMS ve toplu SMS paketi ücreti, cayma bedeli ve bağış ödemeleri taahhüt edilen tutara dahil değildir. Aylık fatura taahhütlerine sadece tarife ve ek paketlerinden doğan Ses, SMS ve internet ile ilgili sabit ücret ve kullanım bedelleri dahildir. Müşteri kampanyadan yararlandıktan sonra aynı müşteri numarasına ekleyeceği hatları fatura taahhüdüne dahil edilir. TT Mobil tarafından tahsis edilmiş olan ve Taahhüt Süresi boyunca tahsis edilecek hatların kapatılması, hatların üçüncü bir tarafa devretmesi, Numaraların bir başka işletmeciye taşınması ve/veya faturasız sisteme geçirilmesi, Kampanya’dan çıkılması ve/veya aboneliğin sona erdirilmesi, TT Mobil tarafından aboneliğin sona erdirilmesine sebebiyet verilmesi, yazılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla Taahhütname’den doğan yükümlülüklerin herhangi bir sebeple ihlal edilmesi durumunda müşteriye ait hesaba havale edilen altın maliyeti ile taahhüt Süresi sonuna kadar Taahhütname kapsamında tahsil edileceği belirtilen fakat henüz tahakkuk etmemiş aylık fatura taahhütleri toplamının kıyas edilerek bunlar arasından düşük olanı cayma bedeli olarak fatura yansıtılacaktır. Bir gram altının maliyeti taahhütnamede belirtilmektedir. ​​​​​