Kademeli Tarife

Türk Telekom kademeli tarife ile paket aşımı yok, sürpriz fatura yok!

Tarife Bilgisi

Türk Telekom'dan tüm işletmelere benzersiz bir ilk daha! Türk Telekom kademeli tarife ile ayda 19 TL ile Türk Telekom'lularla 2.000 dk, sabit hatlar ve diğer operatörlerle 150 dk konuşmaya başlayın. Aylık sabit hat ve diğer operatörler yönüne görüşmeniz bu kademenin limitlerini aştığında, bir üst kademenin avantajlı koşullarından yararlanmaya başlayın.

Şirketler İçin Hoşgeldiniz Kampanyası kapsamında 01.07.2009-01.01.2013 tarihleri arasında yeni faturalı hat alan kurumsal müşterilerden hat başı 37 TL olan Özel İletişim vergisi 12 eşit taksitte alınacaktır.​​​​​​​​

​​
   1. Kademe    2. Kademe    3. Kademe   
Aylık Sabit Ücret 19 TL 29 TL 39 TL
Tarife İçeriği Sabit hatlar ve diğer operatörlerle 150 dk Sabit hatlar ve diğer operatörlerle 450 dk Sabit hatlar ve diğer operatörlerle 750 dk 
Her kademe de kullanılabilecek Türk Telekom yönüne 2.000 dk
SMS Ücreti 60 Kr/SMS  60 Kr/SMS 60 Kr/SMS

Tarife kapsamında sunulan ücretsiz dakikaların tükenmesi durumunda (Türk Telekom yönüne 2.000 dk ve/veya 3.kademe kapsamında sunulan yurtiçi sabit hatlar ve diğer operatörler yönüne dakikaların tükenmesi) yurtiçi her yöne görüşme dakikası 60 Kr/dk'dır.

Her bir kademede sunulan sabit hat ve diğer operatörler yönüne dakikaların tükenmesi durumunda bir üst kademeye (Örneğin; 1. kademede sunulan sabit hat ve diğer operatörler yönüne 150 dakika bitirildiğinde 2. kademeye) otomatik olarak geçirilecektir.

Kademe değişikliği durumunda, bir önceki kademede kullanılan görüşme/konuşma sürelerinin, sonraki kademeden düşülecektir. Örneğin; 1.kademeden, 2. kademeye geçtiği zaman ilk kademede kullanılmış olan 150 dk 2. kademede sunulan 450 ücretsiz görüşme/konuşma süresinden düşülecek, böylece 2.kademede 300 dakika ücretsiz görüşme/konuşma süresi kalacaktır.

18 Kasım 2014 itibarıyla yurt içinde Türk Telekom hatlarından yapılan 500 ve 550 Türk Telekom Müşteri Hizmetleri aramaları, arama başı 60 Kuruş olarak güncellenecektir.

Güncel borç bilgisi "GUNCEL" yazıp 5555'e gönderilerek son birkaç güne kadar olan faturalanmamış kullanım tutarı öğrenilebilir. Bu servisten ay içinde alınan ilk ve ikinci bilgi mesajı 0,99 TL olarak ücretlendirilir. Aynı ay içinda yapılan diğer sorgulamalar ücretsizdir.

2 Kasım 2011 itibariyle faturalı hattan faturasız hatta geçiş, diğer operatöre numara taşıma, hat iptali yapılması, abone talebi üzerine hattın belirli süre için haberleşme hizmetleri kullanımından sınırlanması ve süre sonunda/abone talebi halinde tekrar aktive edilmesi durumunda son aya ait tarife aylık ücretinizin tamamı faturanıza yansıtılacaktır.

15 Nisan 2012 tarihi itibariyle, kurumsal kobi faturalı hat aboneleri için geçerli olacak şekilde; abone talebi üzerine faturasız tarifelere geçiş yapılması durumunda hat başı 20 TL abonenin son faturasına yansıtılacaktır.

Türk Telekom, aboneye tahsis edilen hattın kullanımını göz önünde bulundurarak, hattın ticari olarak ve/veya kötü niyetle ve/veya haberleşme amacı dışında ve/veya FCT vb. cihazlarla ve/veya konferans görüşme yapılmak suretiyle ve/veya benzeri şekillerde kullanıldığını tespit etmesi veya bu şekilde kullanımdan makul bir şüphe duyması halinde, aboneyi ikaz edebilir ve/veya aboneden ön ve/veya ara ödeme ve/veya depozito talep edebilir ve/veya hattın tarifesini değiştirebilir ve/veya hattın kullanımına tek veya çift taraflı kısıtlama getirebilir ve/veya hattı tamamen kullanıma kapatabilir ve/veya abonelik sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir.

444 ile başlayan aramaların ve özel servis numaralarına yapılan aramaların yurt içi ücretlendirmesi eğer tarifenizde her yöne ya da sabit hat yönüne kullanım hakkınız var ise bu yönlerden düşer; eğer tarifenizde her yöne ya da sabit hat yönüne kullanım hakkınız yok ise tarifenizin sabit hat yönü dakika fiyatıyla ücretlendirilmektedir.

Yurt içinde Türk Telekom hatlarından yapılan 550 Türk Telekom Müşteri Hizmetleri aramaları,1. dakikada sonlanması halinde 46,25 kuruş, 1 dakikadan fazla sürmesi halinde görüşme başına 60 kuruş olarak ücretlendirilmektedir.

Tarife, paket ya da kampanya kapsamında hattınıza tanımlanan görüşme süreleri; yarışma servisleri, sohbet hatları, Türk Telekom Müşteri Hizmetleri, tüm katma değerli hizmet sunulan numaraları ve özel servis numaralarına doğru yapılan aramaları, KKTC dahil yurtdışı, faks, data, WAP aramalarını kapsamamaktadır. Belirtilen aramalar için ilgili ücretlere buradan ulaşabilirsiniz.

TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., fiyatları güncelleme hakkına sahiptir.

Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.

​​​​​​
​​

Fatura döneminizde kalan konuşma sürenizi SES yazıp, kalan SMS adedinizi SMS yazıp, kalan cepten internet hakkınızı ise INTERNET yazıp 5555'e ücretsiz SMS göndererek öğrenebilirsiniz. Bu servis Ses ve Sms kullanımları için 6 saat, internet kullanımları için 12 saat öncesinin bilgilerini içerir.

Güncel borç bilgisi "GUNCEL" yazıp 5555'e gönderilerek son birkaç güne kadar olan faturalanmamış kullanım tutarı öğrenilebilir Bu servisten ay içinde alınan ilk ve 2. bilgi mesajı 0,99 TL olarak ücretlendirilir. Aynı ay içinda yapılan diğer sorgulamalar ücretsizdir.

  • Ay içinde kullanılmayan ücretsiz dakikalar bir sonraki aya devretmez.
  • Türk Telekom Kademeli Tarifeden,Türk Telekom'dan yeni aktivasyonla kurumsal hat alan ya da numarasınıTürk Telekom Kademeli Tarifeye taşıyan aboneler yararlanabilir.
  • İlgili kademede sunulan sabit hat ve diğer operatörler yönüne dakikaların tükenmesi durumunda bir üst kademeye (Örneğin; 1. kademede sunulan sabit hat ve diğer operatörler yönüne 150 dakika bitirildiğinde 2. kademeye) otomatik olarak geçirilecektir.
  • Kademe değişikliği durumunda, bir önceki kademede kullanılan görüşme/konuşma sürelerinin, sonraki kademeden düşülecektir. Örneğin; 1.kademeden, 2. kademeye geçtiği zaman ilk kademede kullanılmış olan 150 dk 2. kademede sunulan 450 ücretsiz görüşme/konuşma süresinden düşülecek, böylece 2.kademede 300 dakika ücretsiz görüşme/konuşma süresi kalacaktır.
  • Tarifenin ücretsiz dakikaları bittikten sonraki kullanımlar, yurtiçi heryöne konuşma ücreti olan 41,5 Kr/dk'dan (KDV ve ÖİV dahil) ücretlendirilir.
  • Tarife kapsamındaki kullanım, KKTC dahil yurtdışında faaliyet gösteren operatörlerin abonelerine, Türk Telekom Müşteri Hizmetlerine, bilgi ve danışma numaralarına, özel servis numaralarına ve tüm katma değerli hizmet sunulan numaralara doğru yapılan aramaları, faks, data, WAP aramalarını kapsamamaktadır. Bu aramalar ilgili arama ve/veya servis için belirlenen ve bu sitenin Servis Ücretleri kısmında yer alan fiyatlara göre ücretlendirilecektir.
  • Tarife kapsamındaki hatlar FCT veya benzer cihazlarda kullanılamaz. Aksi durumun tespiti halinde ilgili hat Türk Telekom tarafından görüşmeye kapatılabilir, tarifesi değiştirilebilir veya abonelik sözleşmesi feshedilebilir. Bu yaptırımlardan ayrı olmak üzere, FCT veya benzer cihazlarda kullanılan hatlar için abone hat başına 500 TL cezai ücret ödemeyi kabul eder.
  • Tarife kapsamında numara taşıma, yeni hat tesisi, faturasız ve faturalı tarifelerden geçiş ile diğer operatöre numara taşıma, hat iptali, faturalı hattan faturasız hatta geçiş durumlarında tarifedeki kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılarak tarifenin içerisindeki tüm faydalar bittiyse aylık ücret tam, bitmediyse aylık ücret gün bazlı hesaplanılarak yansıtılır.
  • Tarife değişikliği yapıldığında eski tarifede 15 günden fazla kalındıysa tarife aylık ücretinin tamamı, 15 günden az kullanım yapıldığında tarife faydalarının tamamı bittiyse tam, bitmediyse aylık ücretin gün ile orantılı kısmı yansıtılacaktır. Geçiş yapılan yeni tarifede ise yine tarifedeki kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılarak tarifenin içerisindeki tüm faydalar bittiyse aylık ücret tam, bitmediyse aylık ücret gün bazlı hesaplanılarak yansıtılır.
  • Hattınızla ilgili faturanıza yansıyacak olan vergilerin detayları için linkini tıklayınız.

Tarifenizin ücretlendirme periyodu 6 saniyedir. 05 Ekim 2011 tarihinden itibaren tarifenizdeki veya tarifenize ek olarak aldığınız yurtiçi konuşma dakikalarınızın düşme periyodu 6 saniye olacaktır.

Kurumsal Tarifelerimizi kullanan ve tarife içeriğinde mevcut internet paketi olmayan ya da ayrıca internet paketi almamış kurumsal abonelerimiz, Kurumsal Standart İnternet Tarifesi ile mobil internet kullanabilirler. Standart İnternet Tarifesinde ücretlendirme, indirilen veri ve karşıya yüklenen veri toplamı olarak hesaplanmaktadır.

Tarifenin internet kullanım ücreti, internet, WAP ve (varsa) Kurum APN\‘lerini kapsayacak şekilde aşağıdaki gibidir:

WAP Internet
0,0073 TL/KB 0,0021 TL/KB
​​​​​