Çalışan ve Çalışan Yakınlarına özel mobil tarifeler Türk Telekom’da!

 

İştirak şirketleri de dahil olmak üzere toplamda 2000 ve üzeri sayıda çalışanı bulunan firmaların;

 • Hatlarını numara taşıma ile AVEA'ya taşıyan
 • Yeni hat aktivasyonu yapan
 • Mevcutta Avea abonesi olup, Avantajlı Kurumsal Menü tarifelerini seçen

çalışanlarının ve/veya çalışan yakınlarının bireysel hatları, 24 ay taahhüt ile aşağıdaki avantajların birinden faydalanabiliyor.

Teklif 1 Teklif 2 Teklif 3 Teklif 4
TürkTelekom Mobilliler ile Limitsiz Konuşma TürkTelekom Mobilliler ile Limitsiz Konuşma TürkTelekom Kurumsal Mobilliler ile Limitsiz Konuşma TürkTelekom Kurumsal Mobilliler ile Limitsiz Konuşma
Heryöne1200 dk Konuşma Heryöne1200 dk Konuşma Heryöne600 dk Konuşma Heryöne600 dk Konuşma
Heryöne250 SMS Heryöne100 SMS Heryöne100 SMS Heryöne250 SMS
12GB* İnternet 8GB Limitinde Duran İnternet 6GB Limitinde Duran İnternet 1GBLimitinde Duran İnternet
24Ay Taahhüt – 53TL 24Ay Taahhüt- 43TL 24Ay Taahhüt- 33TL 24Ay Taahhüt – 15TL

* 12 GB, paketinin limitli olduğunu göstermemektedir; söz konusu pakette 12 GB’ya ulaşıldığında hız düşümü gerçekleştirilecektir.

Detaylar

 • Kampanya, 2000 ve üzeri sayıda çalışanı bulunan firmaların, Avantajlı Kurumsal Menü Tarifeleri'nden kampanya kapsamında 24 ay yararlanmayı taahhüt eden, hatlarını numara taşıma ile AVEA'ya taşıyan veya yeni hat aktivasyonu yapan veya mevcutta Avea’da bulunan çalışanlarının ve/veya çalışan yakınlarının bireysel hatları için geçerlidir.
 • Kurum Çalışanları, Bireysel Abonelik sözleşmesi ve Bireysel Kampanya Taahhütnamesi imzalayarak kampanyaya dahil olabilirler.
 • Belirtilen fiyatlar, taahhüt süresi boyunca geçerlidir.
 • Kurum çalışanları, kendilerine çıkacak olan faturadan sorumlu olacaklardır. Kurumun herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 • Uygulama kapsamındaki hatların FCT ya da benzer cihazlarla veya ticari amaçla yahut kötü niyetli olarak ya da haberleşme maksadı dışında kullanıldığının AVEA tarafından ve /veya resmi kurumlarca tespit edilmesi halinde, Uygulama kapsamındaki ilgili hattın sahibi olan aboneye SMS veya arama yoluyla bilgi verilerek bu bildirimin ardından, ilgili hatlar görüşmeye kapatılabilir, tarifesi değiştirilebilir, abonelik sözleşmesinin feshedilebilir. Bu yaptırımlardan ayrı olmak üzere Uygulama kapsamındaki tarifelere kayıtlı hatların FCT cihazları ile kullanılması halinde; Avea’nın ilgili hattı görüşmeye kapatma hakkı saklı kalmak kaydıyla, abonenin faturasına 500 TL tutarında cezai bedel yansıtılacaktır.
 • Kurum uygulama kapsamındaki çalışanların tarifelerini değiştirme yetkisine sahip değildir. Kurum çalışanın hattını Kampanya Kurgusu dışına çıkarabilir. Bu durumda, kampanya kapsamından çıkan hat, otomatik olarak standart Kurumsal Menü tarife ve paket tutarları üzerinden ücretlendirilir ve bu tarihten itibaren birey faturasının tamamından sorumlu olur.
 • Bireyler, tarife paketleri üzerine alacakları Dakika Paketi, SMS Paketi, Data Paketi ve benzeri servis ve paketlerin ücretlerini ödemekle yükümlüdür.
 • Kampanya kapsamındaki tarifelerin sabit ücreti karşılığında kullanılabilecek dakikalarının aşılması durumunda, bu yönlere yapılan çağrılar 60 Kr/dk (KDV ve ÖİV dahil) üzerinden ücretlendirilir.
 • Abonelerimizin yurtiçi her yöne SMS kullanımları, Faturanı Paylaş Modeli uygulaması kapsamında sms paketi almadıkları durumda, 60 Kr/SMS üzerinden ücretlendirilir.
 • Bir fatura dönemi içerisinde kullanılmayan ücretsiz dakikalar, SMS’ler ve veri kullanım hakları, ilgili fatura dönemi sonunda silinecektir. Aboneler, başka bir faturalı veya faturasız tarifeye geçiş yaptıkları takdirde, tarife kapsamında kazandıkları ücretsiz dakika, SMS ve veri kullanım haklarının kalan kısmını kullanamayacaklardır. Sunulan ücretsiz dakikalar, SMS'ler ve veri kullanım hakları devredilemez ve 3. şahıslara transfer edilemez.
 • Kampanya kapsamında sunulan internet paketlerinin İnternet APN ve kurumsal APN üzerinden alınan ve gönderilen aylık data miktarını kapsamaktadır. Bu aylık kullanım hakkı sadece yurtiçi kullanımda geçerli olup, hediye edilemez, 3. kişilere devredilemez ve kullanılmadığı takdirde bir sonraki aya devredilemez.
 • Tarife/Paketler kapsamında sunulan ücretsiz dakikalar bilgi ve danışma numaralarına, özel servis numaralarına ve tüm katma değerli hizmet sunulan numaralara doğru yapılan aramaları, faks, data, WAP, yurtdışı mobil hatlar ve paket kapsamı dışındaki ülkeler yönüne yapılan sabit hat aramalarını kapsamamaktadır. Tarife kapsamında sunulan ücretsiz SMS'ler sadece yurt içi gönderiler için geçerlidir, yurt dışı, KKTC, katma değerli servis ve özel servis numara gönderilerinde ve web üzerinden gönderilerde kullanılamaz.
 • Bu kampanyadan yararlanan aboneler, taahhüt süresi boyunca indirim içeriği olan başka bir kontratlı kampanyadan faydalanamaz.
 • Belirtilen faydalar taahhüt süresi boyunca geçerli olup, Taahhüt süresi sona erdiğinde firma çalışanı kampanyaya dahil olduğu tarifenin kampanyasız fiyatları ve içeriği üzerinden ücretlendirilecektir.
 • Kampanyaya katılımı müteakiben, kampanyaya kayıt olan hatların herhangi birinin kampanyaya katılım tarihinden itibaren taahhüt edilen süre içerisinde haberleşmeye kapatılması veya AVEA tarafından Abonelik Sözleşmesi ve/veya ilgili mevzuat uyarınca haklı nedenle kapatılması, başka bir operatöre taşınması, herhangi bir üçüncü kişiye devredilmesi, faturasız sisteme geçirilmesi, farklı bir kampanya ile değiştirilmesi, tarife değişikliği ve kampanya kapsamında düşük fiyatlı teklife geçiş de dahil herhangi bir sebeple yukarıdaki taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda kapatma/kapatılma/devir/numara taşıma/faturasıza geçirme/başka bir tarifeye geçiş işleminin yapıldığı dönem faturasına kampanyaya katılım tarihinden itibaren taahhüde aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar sağlanan indirimlerin toplamı ve varsa tahsis edilen faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı ile taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen aylık ücret tutarının henüz tahakkuk etmemiş kısmının toplamı kıyas edilerek abone lehine olan tutar hat için düzenlenecek son dönem faturasına yansıtılır.
​​​​​​​​​​​​