Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız Navigasyona ulaşmak için tıklayınız

İşiniz için aradığınız tüm çözümler Türk Telekom'da! Türk Telekom'un Esnaf, Profesyonel, Kobi, Kamu ve Büyük İşletmelere sunduğu fırsatları hemen keşfedin.

Toptan

Kiralık Devrelerde 2x16 Mbps Kampanyası Uygulama Esasları

 • Kampanya 01.08.2016 - 31.01.2017 tarihleri arasında yürürlükte kalacaktır.
 • Kampanyadan toptan düzeyde hizmet alan bütün Müşteriler yararlanabilecektir.
 • Kampanyadan Yurtiçi Kiralık Devre ve Yurtiçi Kısmi Kiralık Devre Müşterileri yararlanabilecektir.
 • Kampanya ile;
  • 24 ay taahhüt karşılığında aynı adresler arasında kurulan 2 adet 16Mbit/sn hızındaki devreler 1 adet 16 Mbit/sn tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir.
  • 36 ay taahhüt karşılığında aynı adresler arasında kurulan 2 adet 16Mbit/sn hızındaki devreler 1 adet 16 Mbit/sn tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir ve 1.500 metreye kadar olan Fiber Kablo erişim Ücreti Müşteriden tahsil edilmeyecektir.
 • Kampanyadan;
  • Kampanya başlangıç tarihinden önce başvuruda bulunulmuş ancak tesisi henüz tamamlanmamış 34 Mbit/sn ve altı hızlardaki yeni devreler,
  • Kampanya başlangıç tarihi itibariyle bakır altyapı üzerinden çalışan 16 Mbit/sn ve altı hızlarda olup, fiber altyapı üzerinden 16 Mbit/sn hızına hız artırımı ya da bakır/fiber dönüşümü yapılacak mevcut devreler,
  • Kampanya başlangıç tarihi itibariyle “Kiralık Devrelerde 2x10 Mbit/sn Kampanyası”ndan faydalanmakta olan ve taahhüdü devam eden devreler (bu kampanyadan faydalanmak istenmesi durumunda 24 aylık taahhüt başlatılacak olup önceki kampanyadan kalan taahhüdünden kaynaklanan cayma bedeli hesaplanmayacak şekilde) faydalanabilecektir.
 • Mevcut devrelerin kampanyadan faydalanabilmesi için son 6 ay içerisinde hız düşümü yapmamış olmaları gerekmektedir.
 • Devre grubunu oluşturan devrelerden en az birinde hız düşümü yapılması durumunda ikili devre grubunun taahhüdü bozulmuş olacaktır. Ceza hesaplama yöntemi Madde 12'de yer almaktadır.
 • Devre grubunu oluşturan devrelerden en az biri için 34 Mbit/sn hızına hız artırımı yapılması durumunda ceza hesaplaması yapılmayacak olup devre grubu için taahhüt devam edecektir. Devre grubunu oluşturan devreler kalan taahhüt süresi boyunca bulundukları hız tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir. Taahhüt süresi bitmeden devre grubunda yer alan devrelerin en az birinin iptal olması, devredilmesi veya hız artırımı yapılan devrenin hızının hız artırımı yapılmış hızın altına düşürülmesi durumunda Madde 12’de yer alan yöntem kullanılarak hesaplanan ceza, Müşteriye yansıtılacaktır.
 • Devre grubunu oluşturan devrelerden en az biri için 155 Mbit/sn veya üzerinde bir hıza olmak üzere hız artırımı yapılması durumunda ceza hesaplaması yapılmayacak olup hız artırımı yapılan devre için taahhüt devam edecektir. Devre kalan taahhüt süresi boyunca bulunduğu hızın tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir. Taahhüt süresi bitmeden hız artırımı yapılan devrenin iptal olması, devredilmesi veya hızının hız artırımı yapılmış hızın altına düşürülmesi durumunda Madde 12'de yer alan yöntem kullanılarak hesaplanan ceza, Müşteri’ye yansıtılacaktır.
 • Kampanyadan yararlanan ikili devre gruplan aynı adrese olmak üzere nakledilebilecektir. Nakil sonrası ilgili kademeye ait ücret üzerinden ücretlendirilmeye başlanacaktır. Bu durumda kıst uygulanacaktır. Yeni adrese nakil yapılması sonucunda oluşacak teçhizat ve bağlantı ücretleri Müşteri’ye yansıtılacaktır.
 • Kampanyadan faydalanan devreler devredilemeyecektir. Devir yapılması durumunda taahhüt bozulmuş olacaktır. Ceza hesaplama yöntemi Madde 12'de yer almaktadır.
 • Taahhüt süresi tamamlanmadan Müşteri’nin kampanya kapsamından çıkması/çıkarılması durumunda, kampanyadan çıktığı/çıkarıldığı tarih itibariyle kalan taahhüt süresi göz önünde bulundurulduğunda, kalan taahhüt süresi açısından kampanya kapsamında taahhüt verdiği indirimli Tarife Paketi’nin tahakkuk etmemiş aylık (indirimli) ücretlerinin toplamının (Kalan Aylar Faydası), Müşteri’nin Kampanya kapsamından çıktığı/çıkarıldığı tarihe kadar yararlandığı indirim tutarlarının toplamından (Sağlanan Fayda) daha düşük olması durumunda, Müşteri, Kalan Aylar Faydasını Türk Telekom'a tek seferde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde Müşteri Sağlanan Faydayı Türk Telekom'a tek seferde ödemekle yükümlüdür.
 • Bu kampanya diğer kampanyalar ye uygulamalar (Hacim Bazlı İndirim, Kiralık Devrelerde 4 Kat Hızlı Kampanyası, Teçhizat Kampanyası, Kiralık Devrelerde 2x10 Mbit/sn Kampanyası vb.) ile birleştirilemeyecektir.
 • Yeni devreler için ortaya çıkacak olan teçhizat ve bağlantı ücretleri Müşteri’ye yansıtılacaktır. 36 ay taahhüt durumunda, bağlantı ücreti konusunda İşbu Uygulama Esasları’nın 4.b. maddesi kapsamında işlem yapılacaktır.
 • Kampanya kapsamında Müşteri tarafından kullanılacak devreler, hizmete ait Hizmet Seviyesi Taahhüdü’ne tabi olacaktır.