​​​​​

Türk Telekom ile daha güvenli, dijital şehirler!

yeni nesil şehir nedir

Dünya nüfusunun % 55'i,  Türkiye nüfusunun %73'ü şu anda şehirlerde yaşıyor. 2050 yılında dünya nüfusunun 9,7 milyar dünyada şehirleşme oranının %70, Türkiye nüfusunun 95 milyon ve ülkemizde şehirleşme oranının %84 olması bekleniyor.

Her geçen gün artan nüfus oranı ile birlikte ulaşım, enerji, doğal kaynakların tüketilmesi, güvenlik ve sağlık gibi birçok alanda Yeni Nesil Şehircilik anlayışının oluşturulması ve bu strateji doğrultusunda teknolojik yatırımların planlanması ihtiyacı doğmaktadır.

Türk Telekom olarak bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak vatandaşlarımız için yaşam kalitesi daha yüksek, sürdürülebilir ve daha güvenli şehirler inşa ediyoruz. Yerli ve milli çözümlerimizle verileri işleyip anlamlandırarak ileriye dönük kararlar alınmasını ve kamu kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlıyoruz.

  • Türkiye'nin en büyük şehir projelerine Türk Telekom güvencesi ve hizmet kalitesi ile liderlik ediyoruz.
  • Türk Telekom olarak en geniş hizmet portföyüne ve alanında uzman çözüm ortağı ağına sahibiz.
  • Kurumlarımızın ihtiyaçlarına özel anahtar teslim ve uçtan uca çözümler sağlıyoruz.
  • Çözümlerimizin merkezinde Şehir Yönetim Platformumuzu konumlandırarak farklı şehircilik uygulamalarının izlenmesini, yönetilmesini ve birbirleri ile entegrasyonunu sağlıyoruz.
  • Büyük veri yönetimi ile ileriye dönük kararlar alınmasını sağlıyoruz.