​​​​​​​ ​ ​

Antalya Büyükşehir Belediyesi

Yerel Yönetimler

yeni nesil şehir yönetimi

İhtiyaçlar

  • Yaşam kalitesi yüksek, huzurlu ve güvenli bir şehir inşa edilmesi
  • Operasyonel maliyetleri optimize ederek kamu kaynaklarının etkin kullanılması

Proje Amacı

  • Ulaşım, enerji, yaşam ve sağlık dikeylerinde birbiriyle etkileşimi olabilecek birçok çözümün konumlandırılması ile Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin dijital dönüşümüne destek olunması
  • Şehir yönetim platformu ile elde edilecek verilerin analiz edilmesi ile mevcut süreçlerin iyileştirilmesi ve ileriye dönük planlama yapılabilmesi

Türk Telekom Çözümü ve Konumlandırılan Bileşenler

Proje ile Sağlanan Faydalar

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sahip olduğu merkezi platform sayesinde, teknolojinin getirdiği yeni ürün ve kabiliyetleri günler mertebesinde kısa sürelerde entegre edebilecek çeviklik imkanına ulaşmıştır. Karar mercilerinin daha doğru ve daha hızlı karar almasını sağlayacak mekanizmalar yaratılmıştır.

Kamuya açık alanlarda sunulan güvenli ve ücretsiz internet hizmeti, şehir bilgilendirme ekranları, şehirle ilgili tüm güncel bilgilere ulaşılmasını sağlayan mobil uygulama, engellilerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen Sesli Adımlar çözümü ve sağlık hizmetlerinin hastanın evine kadar götürülmesi ile hastaların kişisel bakımının sağlanması çözümleri ile vatandaşa daha iyi bir şehir hayatı sunulmuştur

Yeni Nesil Aydınlatma ve Sulama çözümleri ile maliyet tasarrufu yapılarak kamu kaynaklarının etkin kullanımı, şehir güvenliğinin ve toplumda çevre bilincinin artırılması sağlanmıştır.

Yeni Nesil Ulaşım çözümleri ile toplumda güvenli trafik bilincinin artırılması ve kazaların önlenmesi amaçlanmıştır.