​​​​​​​​​​​​​

Kars Belediyesi

Yerel Yönetimler

yeni nesil şehir yönetimi
 

İhtiyaçlar

  • Yaşam kalitesi yüksek, huzurlu ve güvenli bir şehir inşa edilmesi
  • Operasyonel maliyetleri optimize ederek kamu kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması
  • Şehrin turizm gelirinin artırılması

Proje Amacı

  • Yeni Nesil teknolojilerle donatılmış bir şehir inşa ederek vatandaşın şehir hayatını iyileştirilmesi
  • Şehir yönetim platformu ile elde edilecek verilerin analiz edilmesi ile mevcut süreçlerin iyileştirilmesi ve ileriye dönük planlama yapılabilmesi

Türk Telekom Çözümü ve Konumlandırılan Bileşenler

Proje ile Sağlanan Faydalar

Şehir Yönetim Platformu ile teknolojinin getirdiği yeni ürün ve kabiliyetleri günler mertebesinde kısa sürelerde entegre edebilecek çeviklik imkanına ulaşmıştır. Karar mercilerinin daha doğru ve daha hızlı karar almasını sağlayacak mekanizmalar yaratılmıştır.

Kamuya açık alanlarda sunulan güvenli ve ücretsiz internet hizmeti, şehir bilgilendirme ekranları, şehirle ilgili tüm güncel bilgilere ulaşılmasını sağlayan mobil uygulama çözümleri ile vatandaşa daha iyi bir şehir hayatı sunulmuştur. BuluTT Göz teknolojisi ile toplum güvenliğinin sağlanmasına destek olunmuştur. Meteorolojik ölçüm istasyonu ile, şehirdeki ısı, nem, rüzgar vb. verilerin düzenli takibi sağlanmıştır.

Yeni Nesil Aydınlatma çözümü ile maliyet tasarrufu yapılarak kamu kaynaklarının etkin kullanımı, şehir güvenliğinin ve toplumda çevre bilincinin arttırılması sağlanmıştır.

Yeni Nesil Ulaşım çözümleri ile toplumda güvenli trafik bilincinin artırılarak kazaların önlenmesi amaçlanmıştır. Trafiğin merkezi olarak izlenmesi ve yönetilmesi sağlanarak trafik yoğunluğu ve bekleme süreleri minimize edilmiştir. Toplu taşıma araçlarının duraklara varış süreleri ile ilgili bilgilendirme sağlanarak toplu taşıma hizmeti iyileştirilmiş ve kullanımı teşvik edilmiştir. Şehirlerde artan park yeri bulma problemlerinin minimize edilmesi sağlanmış, park ihlalleri ile ilgili toplumda farkındalık oluşturulmuştur.
​​