​​​​​​​​​​​​​​

İhtiyaçlar

  • Yaşam kalitesi yüksek, huzurlu ve güvenli bir şehir inşa edilmesi
  • Operasyonel maliyetleri optimize ederek kamu kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması
  • Şehrin turizm gelirinin artırılması

Proje Amacı

  • Yeni Nesil teknolojilerle donatılmış bir şehir inşa ederek vatandaşın şehir hayatını iyileştirilmesi
  • Şehir yönetim platformu ile elde edilecek verilerin analiz edilmesi ile mevcut süreçlerin iyileştirilmesi ve ileriye dönük planlama yapılabilmesi

Türk Telekom Çözümü ve Konumlandırılan Bileşenler

Proje ile Sağlanan Faydalar

Yeni Nesil Ulaşım çözümlerimizle trafiğin merkezi olarak izlenmesi ve yönetilmesi sağlanarak trafik yoğunluğu ve bekleme süreleri minimize edilmiş ve toplumda güvenli trafik bilincinin artırılarak kazaların önlenmesi amaçlanmıştır.

Toplu taşıma araçlarının duraklara varış süreleri ile ilgili bilgilendirme sağlanması ve toplu taşımada ücretsiz ve güvenli internet hizmeti sunularak vatandaşın toplu taşımada da bilgiye erişebilmesine imkan verilmesi ile toplu taşıma hizmeti iyileştirilmiş ve kullanımı teşvik edilmiştir.