Noktadan Noktaya Metro Ethernet Akıllı Cihaz Kampanyası ile Noktadan Noktaya Metro Ethernet hizmetini kullanan müşterilerin devreleri için hız artırımı yapmaları karşılığında listeden talep edilen cihaz hediye edilecektir.​​​

 • Aboneler uygulama kapsamında 1 yıl abonelik taahhüdü altında olacaklardır.
 • Kampanya 13.11.2012 tarihinde başlayacak olup, 13.03.2013 tarihine kadar devam edecektir.
 • Kampanya başlangıç tarihinden 1 ay öncesinden kampanya bitiş tarihine kadar geçen sürede devre hızını düşürmüş olan Abone’ler Kampanya’dan faydalanamayacaktır.
 • Kampanya kapsamında Abone’nin Noktadan Noktaya Metro Ethernet devreleri için tanımlanmış hızı artırması ile aşağıda belirtilmiş miktarlarda (yıllık vergiler hariç) ek gelir yaratması gerekmektedir.
 • Kampanya kapsamında müşterilere verilecek cihazlar aşağıdadır:
  • Blackberry Curve 9380
  • Blackberry Bold 9790
  • IPhone 4S 16GB
  • Yeni Ipad 16GB Tablet
 • Devre hızının artırılması ile 12 ay boyunca oluşan toplam ücret farkının her bir Blackberry Curve için minimum 900TL, Blackberry Bold için 1100TL, IPhone 4S için 1900TL, Yeni IPad için 1500TL olması gerekmektedir.  Aynı zamanda Kampanya kapsamındaki Devre’nin Kampanya’ya dahil olmadan önceki hızı ile Kampanya kapsamında artırılan hızı arasındaki aylık ücret farkının da 12 aylık taahhüt süresi boyunca her ay en az Blackberry Curve için minimum 75TL, Blackberry Bold için 91,66TL, IPhone 4S için 158,33TL, Yeni IPad için 125TL olması gerekmektedir.  
 • Kampanya kapsamında her bir devre için Abone’nin alabileceği cihaz sayısı 3 ile sınırlıdır.
 •  Müşteri, Türk Telekom sistemlerinde ilgili hız artırım taleplerinin servise verilmesini takiben 12 ay boyunca her ay taahhüt edilen ücret farkının ödenmesi ile yükümlü olacaktır.
 • Taahhütname’nin yürürlüğünden doğan %0,825  (binde sekiz virgül yirmi beş) oranındaki damga vergisi, Kampanya’ya dahil edilen her bir devre açısından ayrı ayrı olmak üzere Abone tarafından karşılanacak ve bu kapsamda, sadece bir defaya mahsus olmak üzere Abone’nin ilk faturasına yansıtılacaktır. Abone’nin kanun hükümleriyle damga vergisinden muaf olması durumunda ise, damga vergisi Türk Telekom tarafından karşılanacaktır. 

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. NOKTADAN NOKTAYA METRO ETHERNET AKILLI CİHAZ KAMPANYASI’NA YÖNELİK DUYURU

1 Temmuz 2013 tarihinden önce Türk Telekomünikasyon A.Ş. Noktadan Noktaya Metro Ethernet Akıllı Cihaz Kampanyası’na ilişkin Taahhütname’yi imzalamış olan ve halen taahhüdü devam eden Abonelerimiz açısından aşağıdaki kural geçerli olacaktır:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun almış olduğu 03.01.2013 tarih ve 2013/DK-THD/14 sayılı ve 20.03.2013 tarih ve 2013/DK-THD/154 sayılı kararları (“Kurul Kararı”) uyarınca, Taahhüt Süresi tamamlanmadan Abone’nin Kampanya kapsamından çıkması/çıkarılması durumunda, (Kampanya kapsamında Abone’ye ücretsiz olarak hediye edilen her bir Cihaz açısından geçerli olmak üzere) Kampanya’dan çıktığı/çıkarıldığı tarih itibariyle kalan Taahhüt Süresi göz önünde bulundurulduğunda, kalan Taahhüt Süresi açısından Kampanya kapsamında taahhüt verdiği ve henüz tahakkuk etmemiş Asgari Aylık Ücret Farkı’nın toplamının (“Kalan Aylar Faydası”), Abone’nin Kampanya kapsamından çıktığı/çıkarıldığı tarihe kadar kendisinden alınmamış olan Cihaz’ın Piyasa Bedeli’nden (“Sağlanan Fayda”) daha düşük olması durumunda, Abone, İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak Sağlanan Fayda’yı değil, Kalan Aylar Faydası’nı Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür*.

(* Türk Telekom, yargı kararıyla Kurul Kararı’nın yürütmesinin durdurulması veya iptal edilmesi durumunda, İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak Sağlanan Fayda’yı isteme hakkını saklı tutar.)