IPTV VOD (Talebe Bağlı Video) Altyapı Hizmeti’ne ilişkin “VoD (Video On Demand-İsteğe Bağlı Video) Altyapı Hizmetinde İndirim Kampanyası” devreye alınmıştır.

Kampanya’nın kapsamına ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmaktadır:

Kampanya 22.10.2014 tarihinden 31.12.2014 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır.​​​

Koşullar

  • Kampanya 22.10.2014 tarihinden 31.12.2014 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır.
  • Müşteri’nin Kampanya’ya dahil olması durumunda hizmet kapsamındaki tüm tarife kalemlerinde 01.09.2014 tarihinden itibaren 6 ay süreyle %45 indirim uygulanacaktır..
  • Kampanya’dan, VOD altyapı hizmetini almış tüm İşletmeciler yararlanabilecektir.
  • 6 aylık süre dolduktan sonra Müşteri’ye ait hizmet yürürlükteki tarife üzerinden ücretlendirilmeye başlayacaktır.
​ ​​​