Türk Telekom’dan TTVPN müşterilerine avantajlı kampanya!

TTVPN hattınıza kullanım sözü verin indirimi kazanın!​​​​​

Kampanya 31.12.2020 tarihine kadar geçerlidir. ​​​​​​

 • Türk Telekom iş yeri müşterisi olup, mevcutta TTVPN hizmeti alıyorsanız ve yeni TTVPN uç başvurusunda bulunmanız durumunda kampanyaya katılabilirsiniz.

  Kampanyaya katılım için,

  • Mevcut TTVPN uçları için kampanyadan faydalanmak isterseniz ilgili uçlar için taahhüdünüzün bulunmaması veya yeni TTVPN uç başvurusunda bulunmamanız,
  • Son ödeme tarihi geçmiş borcunuzun bulunmaması,
  • Şüpheli alacaklı listesinde olmamanız,
  • Yeni TTVPN başvurusunda bulunmanız,
  • Kampanya bitiş tarihi öncesinde kampanyaya başvurmanız gerekir.
 • Kampanyaya 24, 36 veya 48 ay taahhüt vererek katılabilirsiniz.
 • Kampanya koşulları ve taahhüde uygun davranmanız durumunda, kampanya kapsamındaki TTVPN ucuna yönelik olarak abonelik taahhüdünde bulunacağınız taahhüt süresine (24, 36 veya 48 ay taahhüt süresi seçeneği) ve kampanya kapsamındaki taahhüt süresi boyunca her ay TTVPN Aylık Kira ücretlerinde ve TTVPN Aylık Port ücretlerinde uygulanacak indirim oranları aşağıdaki tablodadır:

  TTVPN Avantaj Kampanyası İndirim Oranı
  Taahhüt Süresi (Yıl)
  Maksimum Kapasite (Mbps) 2 3 4
  0-499 (A Kademe) 7,85% 12,85% 17,85%
  500-899 (B Kademe) 9,35% 14,35% 19,35%
  900-1.499 (C Kademe) 10,85% 15,85% 20,85%
  1.500-1.999 (D Kademe) 12,35% 17,35% 22,35%
  2.000-4.999 (E Kademe) 13,85% 18,85% 23,85%
  5.000-9.999 (F Kademe) 15,35% 20,35% 25,35%
  10.000-49.999 (G Kademe) 16,85% 21,85% 26,85%
  50.000+(H Kademe) 18,35% 23,35% 28,35%
 • TTVPN hizmetine ilişkin olarak ödediğiniz diğer tüm ücretleri tam olarak ve zamanında ödemeniz gerekir.
 • Tercih ettiğiniz taahhüt süresi tamamlandıktan sonra aboneliğinizin devam ettiği süre boyunca yürürlükteki tarifede yer alan ücretler uygulanacak olup Türk Telekom bu ücretlerde kampanya başvuru süresi içerisinde ve taahhüt süresi boyunca her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
 • Türkiye sınırları içerisinde, ücreti karşılığında Türk Telekom’dan almakta olduğunuz TTVPN hizmetinin bir başka yere naklini talep edebilirsiniz. Taahhüt süresi içerisinde nakil talebinde bulunmanız durumunda,  söz konusu talep teknik imkanlar ölçüsünde karşılanır. Nakli yapılan abonelik, koşulları sağladığı sürece kampanya kapsamında sunulan kazanımlardan (taahhüdünün kalan süresi kadar)  yararlanmaya devam eder.
​​ ​​​​

Kampanyaya başvurularınızı Türk Telekom İl/Bölge Müşteri Hizmetleri müdürlüğü ve 444 5 444 çağrı merkezi üzerinden yapabilirsiniz.

TTVPN Avantaj Kampanyası Taahhütnamesi için tıklayınız.​​​

Avantaj Kampanyası Tarife Eki için tıklayınız.​​​​​

​​ ​​

Kampanyaya tüm erişim türlerinden başvuru yapılabilecektir.​

 • Türk Telekom’un TTVPN Hizmeti’nde taahhüdü bitmiş veya yeni kurumsal Abone’si olmak (yeni Abone olunması durumunda TTVPN Hizmet Formu’nu ve daha önce imzalamadıysa Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’ni imzalamak),
 • Şüpheli alacaklı listesinde olmamak,
 • Son ödeme tarihi geçmiş borcu bulunmamak,
 • Kampanya kapsamında Taahhütname’nin imzalanmasından itibaren 24 (yirmidört), 36 (otuzaltı) veya 48(kırksekiz) ay süreyle abonelik taahhüdünde bulunulması,
 • Kampanya kapsamında tercih edilen Taahhüt Süresi tamamlanmadan Kampanya’dan herhangi bir nedenle çıkması durumunda, Koşullar’da belirtilen İhlal Halinde Ödenecek Ücret’i  tek seferde defaten Türk Telekom’a ödemeyi taahhüt etmek,
 • Kampanya başlangıç tarihi ile bitiş tarihleri arasında Kampanya için başvuruda bulunmak.

Kampanyaya 24, 36 veya 48 ay taahhüt vererek katılabilirsiniz.

Kampanyaya sadece perakende düzeyde hizmet alarak katılabilirsiniz. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan işletmeciler, perakende düzeyde sözleşme imzalamış olsalar bile, al-sat amacıyla kullanacakları TTVPN abonelikleri açısından kampanyadan yararlanamazlar.

Türk Telekom’dan almakta olduğunuz TTVPN Hizmeti’nin Türkiye sınırları içerisinde ücreti karşılığında bir başka yere naklini talep edebilirsiniz. Taahhüt süresi içerisinde nakil talebinde bulunmanız durumunda, söz konusu talep teknik imkanlar ölçüsünde karşılanır. Nakli yapılan abonelik, koşulları sağladığı sürece kampanya kapsamında sunulan kazanımlardan (taahhüdünün kalan süresi kadar) yararlanmaya devam eder.​

​​Kampanyadan yararlandığınız süre içinde Türk Telekom ile akdettiğiniz Hizmet Formu’nu (ve Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’ni) ve/veya işbu Kampanya Katılım Koşulları’nın eki konumundaki Kampanya Katılım Taahhütnamesi’ni herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye devretmek istemeniz durumunda talebiniz Türk Telekom tarafından karşılanmaz.​