Üniversitelere Özel DID İndirim Kampanyası


06.01.2019 (bu tarih dahil) ile 31.12.2020 (bu tarih dahil) tarihleri arasında aşağıda belirtilen şartları sağlayan abonelere; 24 ay taahhütte bulunmaları koşulu ile taahhüt süresi boyunca DID rezerv ve kullanım ücretleri %80 oranında indirimli olarak yansıtılacaktır. 

  • Türk Telekom’un Dijital Çoklu Hat hizmetinde mevcut veya yeni tüzel kişi abonesi ve üniversite statüsünde olmak veya üniversitelere bu Kampanya’yı sunacak şekilde Toptan Hat Kiralama kapsamında hizmet sunan Sabit Telefon Hizmeti İşletmecisi olmak
  • Bir adet TT Dijital Çoklu Hat Hizmeti’nde veya birden fazla TT Digital Çoklu Hat Hizmeti’nde en az 1.000 (bin)'er adet DID aboneliğine sahip olmak,
  • Mevcut Abone açısından) Kampanya’dan yararlanacak olan Hatlar’ın son 3 (üç) aydır faturasını düzenli ödüyor olmak ve son ödeme tarihi geçmiş borcu olmamak, 
  • (Abone açısından) Şüpheli alacaklı listesinde olmamak,
  • Kampanya’nın başlangıç ve bitiş tarihleri arasında Kampanya’ya başvuruyor olmak,
  • Taahhütname’nin imzalandığı tarihi takip eden ilk fatura dönemi itibariyle  24 (yirmidört) aylık Taahhüt Süresi tamamlanmadan Kampanya’dan herhangi bir nedenle çıkması durumunda, Kampanya kapsamında DID ücretlerinde kendisine uygulanmış olan indirimlerin toplamına karşılık gelen meblağı tek seferde Türk Telekom’a ödemeyi  taahhüt etmek ve bu taahhüde uygun davranmak

Kampanya Başlangıç Tarihi: 06.01.2019

Kampanya Bitiş Tarihi: 31.12.2020

Kampanya ile ilgili taahhütname için lütfen tıklayınız.

​​​​​​​​