Türk Telekom TTVPN müşterileri kazanmaya devam ediyor. 12, 24 ya da 36 ay taahhüt karşılığında aşağıdaki tabloda yer alan ücret artışlarını sağlayacak şekilde hız veya paket değişikliği yapın; Iphone 7, Ipad Pro, Ipad Air 2, Macbook Air, Samsung S7 ve Samsung S7 Edge seçeneklerinden arzu ettiğiniz cihaz size hediyemiz olsun.​​

 • Kampanya 26.02.2016 tarihinde başlayacak olup, 26.02.2017 tarihine kadar devam edecektir.
 • Türk Telekom tüzel kişi TTVPN hizmeti müşterisi olan mevcut müşterilerimizin kampanyaya katılabilmesi için
  • Müşterisi olunan TTVPN Hizmeti’nin bulut tipinin unicast ya da TTVPN2 (VPLS) bulut tipi olması,
  • Son ödeme tarihi geçmiş borcu bulunmamak,
  • Şüpheli alacaklı listesinde olmamak,
  • Kampanya başlangıç tarihi ile bitiş tarihleri arasında kampanyaya başvuruyor olmak ve bu tarihten 3 (üç) ay öncesinden itibaren hız ya da paket düşümü yapmamış olmak gerekmektedir.
 • Kampanyaya 12, 24 ya da 36 ay taahhüt karşılığında katılım olacaktır.
 • Kampanya kapsamında Iphone 7 32 GB, Iphone 7 128 GB, Iphone 7 256 GB, Ipad Pro, Ipad Air 2, Macbook Air, Samsung S7 ve Samsung S7 Edge cihaz seçenekleri sunulmaktadır.
 • Müşterilerin kazanacağı puan miktarı, mevcut TTVPN devreleri için taahhüt ettikleri vergiler hariç toplam gelir artışının müşterinin taahhüt süresine karşılık gelen yüzde oranı ile çarpılarak bulunacaktır. Aşağıdaki tabloda puan hesabı için taahhüt sürelerine göre toplam gelir artışının çarpılması gereken yüzdeler yer almaktadır. Müşterilerin kampanya kapsamında alacakları akıllı telefon ve tabletleri Avantajlı Kurumsal Menü, Prestij Menü, Mobil İşyerim veya mobil internet tarifeleri ile almaları durumunda Puan hesap tablosundaki mobilli fayda oranından yararlanacaklardır.

  Puan Hesap Tablosu

  TTVPN ucu bulunan lokasyonlara yönelik oranlar BuluTT Konferans
  Taahhüt Süresi 12 Ay 24 Ay 36 Ay
  Sadece TTVPN Abonesi ise Puan Hesaplama Yüzdesi 20% 25% 30%
  Hem TTVPN hem Mobil Abonesi ise Puan Hesaplama Yüzdesi 30% 35% 40%

  *Puan hesabı, TTVPN devrelerinde vergiler hariç yapacakları toplam artış miktarının çarpılması gereken oran

  Örneğin; sadece Türk Telekom TTVPN Abonesi olarak Kampanya’dan faydalanan TTVPNmüşterisi bir TTVPN devresi için 12 (oniki) aylık Taahhüt Süresi boyunca her ay 100 TL’lik gelir artışı taahhüdünde bulunur ise, vergiler hariç Türk Telekom’a sağlayacağı aylık gelir artışının Taahhüt Süresi ile çarpılması sonucu çıkan meblağın (100*12=1200 TL) %20’si kadar puan, yani 240 puana hak kazanacaktır. Abone’nin hem TTVPN hem mobil abonesi olarak Kampanya’dan yararlanması durumunda bu örnek için kullanmaya hak kazanacağı puan (100*12=1200 TL)’nin %30’u kadar puan yani 360 puan olacaktır.

 • Taahhütnamenin imzalanmasından doğan damga vergisi müşteri tarafından karşılanacak ve bu kapsamda damga vergisi sadece bir defaya mahsus olmak üzere müşterinin ilk faturasına yansıtılacaktır. Yürürlükteki damga vergisi oranı http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/Guncel/Detay/Guncel-Damga-Vergisi-Orani adresinde belirtilmiştir. Müşterinin damga vergisinden muaf olması durumunda damga vergisi Türk Telekom tarafından karşılanacaktır.
 • Devrenin kampanya başlangıç tarihinden en az 3 ay önce tesis edilmesi gerekmektedir. (Kampanya yürürlük tarihleri arasında tesis edilen devreler kampanyadan faydalandırılmayacaktır.)
 • Damga vergisi; her bir devre için kampanya süresi boyunca ödenecek aylık kullanım ücretinin kampanya süresi ile çarpılması sonucu bulunacak tutarın KDV hariç ÖİV dâhil toplam bedeli üzerinden http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/Guncel/Detay/Guncel-Damga-Vergisi-Orani adresinde yer alan damga vergisi oranı kullanılmak suretiyle hesaplanacaktır.
 • Müşterinin, Kampanya kapsamından çıktığı ve dolayısıyla hediye edilen cihazın piyasa bedelinin tek seferde müşteriden talep edildiği haller: Müşterinin taahhüt süresi (12/24/36 ay) tamamlanmadan kampanyadan çıkma talebinde bulunması, kampanya kapsamındaki tüm TTVPN uçları için taahhüt ettiği aylık minimum ücret artışını (Taahhüt süresi içerisinde ve nihayet sonunda) sağlayamaması, kampanya kapsamındaki tüm TTVPN devrelerinin aboneliğinden vazgeçmesi veya taahhüt ettiği aylık minimum ücret artışını sağlayamamasına sebep olacak şekilde; kampanya kapsamındaki bir kısım TTVPN devresinin aboneliğinden vazgeçmesi, kampanya kapsamındaki TTVPN devrelerinde hız düşümü/paket düşümü talebinde bulunması, devir talebinde bulunması, TTVPN Abonelik Sözleşmesi’ni/Hizmet Formu’nu feshetmesi, TTVPN Abonelik Sözleşmesi’nin/Hizmet Formu’nun Türk Telekom tarafından feshedilmesi, İşbu Katılım Koşulları’nın ve kampanya Katılım Taahhütnamesi’nin hükümlerini yerine getirmemesi, hattın kapatılması/iptali gibi nedenler başta olmak üzere, kampanya ve/veya TTVPN aboneliğinin herhangi bir nedenle taahhüt süresi (12/24/36 ay) tamamlanmadan önce sona ermesi durumunda, cezai işlem uygulanır.
 • Kampanya kapsamında müşteriye ücretsiz olarak verilen cihazın/cihazların piyasa bedeli (cari fiyatı) KDV dâhil olmak üzere aşağıda belirtilmiş olup, kampanyadan herhangi bir nedenle çıkılması durumunda kampanya kapsamında müşteriye ücretsiz olarak verilen her bir cihaz için ayrı ayrı olmak üzere (KDV dahil) piyasa bedeli müşteriden tek seferde tahsil edilecektir.
 • Cihazlar ile ilgili bir arıza durumunda tüm sorumluluk cihaz üreticisinde olacaktır. Müşteri, kampanya dâhilinde verilen cihazdaki ayıplardan dolayı cihaz üreticisine veya Türk Telekom’a başvurabilir. Arıza oluşması durumunda veya cihazla ilgili her türlü talepte/şikâyette cihazla ilgili garanti kapsamı dâhilindeki işlemler cihaz üreticileri tarafından yapılacaktır. Arıza durumunda müşterinin cihazın yetkili teknik servisi veya Türk Telekom ile aşağıdaki adreslerden biriyle irtibata geçmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir:

  Apple Cihazları İletişim: 
  http://www.apple.com/tr/

  Samsung Cihazları İletişim: 
  http://www.samsung.com/tr/

  Türk Telekomünikasyon A.Ş. İletişim:

  Türk Telekom Çağrı Merkezi

  Telefon numarası: 444 5 444

 • Cihaz, kampanya taahhütnamesinin imzalanmasına müteakip, en geç 60 (altmış) gün içerisinde müşteriye teslim edilecektir.
 • Kampanya stoklarla sınırlıdır. Müşterilerin faydalanabileceği cihaz miktarları stok durumuna göre belirlenecektir.

Akıllı Cihaz Katoloğu​​​​​