Kurumsal Servis Yönetimi ile mevcut erişim ve ses hizmetlerinize proaktif olarak SMS, e-mail veya IVR aracılığıyla arıza bildirimleri alabilir, proaktif olarak arıza takibi ve yönetimi hizmetlerinden faydalanabilir, 7/24 dedike uzman personel desteğinden yararlanabilirsiniz.

Kurumsal Servis Yönetimi-Premium Paket size neler sunuyor?

 • Size özel olarak tahsis edilmiş uzman personel desteğiyle arıza süreçlerinizin koordinasyonu
 • Dedike uzman personel ile 7/24 iletişim imkanı
 • Kesinti durumuna ilişkin proaktif SMS/Mail/IVR bildirimleri
 • Proaktif arıza takibi ve yönetimi
 • Servis performans takibi ve raporları
 • Kesintilerinize ilişkin kök-neden raporları

Hizmet kapsamına alınabilecek erişim ve ses hizmetleri şunlardır;

 • TTVPN
 • Eco VPN
 • NN ME
 • TTunel
 • ME İnternet
 • TT Sanal Santral
 • IP Çoklu Hat
 • ISDN PRI
​​​​​​​​

Aşağıdaki fiyat tablosu TTVPN, Eco VPN, NN ME, TTünel, TT Sanal Santral, IP Çoklu Hat ve ISDN PRI hizmetleri için kullanılacaktır. ​

0-50 devre baremi devre sayısından bağımsız olarak aylık 6.000 TL’dir. Hizmet türüne göre bir ayrım olmadan (Metro Ethernet İnternet hariç) toplam devre sayısı 50 devreyi aşan taleplerde aylık 6.000 TL’ye ilaveten, aşan kısımda yer alan her bir devre için devre sayısına karşılık gelen baremdeki devre başına aylık ücret alınacaktır.

Tablo 1
Devre Sayısı - Başlangıç Devre Sayısı - Bitiş Devre Başına Aylık Ücret (TL)
0 50 - (*)
51 100 99
101 200 94
201 400 90
401 600 85
601 601 81

Tablodaki ücretler KDV ve ÖİV hariçtir.

*0-50 bareminin ücreti devre sayısından bağımsız olarak aylık 6.000 TL'dir.Aşağıdaki fiyat tablosu TTNET üzerinden satılan ME İnternet devreleri için kullanılacaktır. Fiyatlama devre bazında yapılacaktır.

Tablo 2
Hizmet Türü Aylık Paket Ücreti TL
(Devre Başına Aylık)
ME İnternet 1000
​​ ​​​​

7/24 Hizmet veren İşyerim Çağrı Merkezi’mize 444 5 444’ten ulaşabilirsiniz!​

​​ ​​ ​​

Müşteriye özel olarak tahsis edilen uzman personel ile Müşteri özelinde birebir devre takibi yapılır. Arıza süreçlerinin iyileştirilmesi ve hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik arıza bazında saha, Teknoloji ve ilgili diğer operasyon ekipleriyle koordinasyon sağlanır.

Oluşan alarm ve arızalar için müşteri ve dedike uzman personel ile Kurumsal Müşteri Hizmetleri Çağrı Merkezi (444 5 444) üzerinden 7/24 iletişim imkanı sağlanır

Müşteri’nin hizmet kapsamına giren tüm devreleri için servis kesintisi durumunda otomatik olarak oluşturulan alarm bildirimleri 7/24 SMS, e-mail veya IVR ile doğrudan Müşteri’ye bildirilir.

Hizmet kapsamında yer alan devreler için servis alarmlarının oluşturulması, oluşan alarm ve gelen arızaların takibi ve incelenmesi sağlanır.

Hizmet kapsamında yer alan devrelerin trafik anomali, satürasyon ve/veya drop durumlarının takibi yapılarak, Müşteri’lere bilgilendirme yapılır. Müşteri’lerin bu yöndeki sorunları için kalıcı çözüm oluşturulması sağlanır.

Müşteri özelinde hazırlanan aylık Servis Performans Raporları aşağıdaki içerikler ile sunulacaktır;

 • Son 12 Ay – Aylık Arıza Sayısı Trendi
 • Son 12 Ay – Aylık Ortalama Çözüm Süresi Trendi
 • Son 12 Ay – Arıza Kaynağı Dağılımı
 • Son 12 Ay – En Fazla Arıza Bırakılan Devre Sayıları
 • Son 12 Ay – En Fazla Arıza Bırakılan Şikayet Sebebi
 • Son 1 Ay – Hizmet Türü, Şikayet Sebebi Dağılımı
 • Son 1 Ay – Arıza Kaynağı Dağılımı
 • Saturasyon, Anomali, Drop İstatistikleri

TT kaynaklı arızalarda arızanın kapatılmasını takip eden 48 saat içerisinde Müşteriler’e devre özelinde kapsamlı arıza detay raporu sunulur. Umulmayan hal ve mücbir sebepten kaynaklanan arızalar RFO raporları kapsamı dışındadır.

RFO raporları ile sunulacak içerik aşağıdaki gibidir:

 • Arıza başlangıç zamanı
 • Arıza bitiş zamanı
 • Arıza sebebi
 • Arızanın nasıl çözüldüğü
 • Arızanın bir daha yaşanmaması için alınan aksiyonlar


Ürün bazında RFO raporlama kriterleri aşağıdaki gibidir;

NN ME:

 • Tüm Toplama Merkezi devreleri
 • Toplam devre sayısının müşterinin belirleyeceği %10’u
 • SLA süresini aşan tüm devreler

ME İNTERNET:

 • Kurumsal müşterilerin tüm ME İnternet devreleri
 • SLA süresini aşan tüm devreler

TTVPN ve Eco VPN:

 • Toplam devre sayısının müşterinin belirleyeceği %10’u
 • SLA süresini aşan tüm devreler

TTUNNEL:

 • Kurumsal müşterilerin tüm TTünel devreleri
 • SLA süresini aşan tüm devreler

TT SANAL SANTRAL:

 • Müşterilerin merkez lokasyonlarına ait tüm devreler Müşterilerin şubelerinde kullandığı kullanıcı sayısı 20 ve üzeri olan devreler
 • SLA süresini aşan tüm devreler

ISDN PRI:

 • Port Sayısı 2 ve üzeri olan devreler
 • Port sayısı 1 olan devreler için toplam devre sayısından müşterinin belirleyeceği %10’u

IPÇH:

 • Tek bir devresi olan müşteriler için kanal sayısı 60 ve üzeri olan devreler,
 • Devre sayısı birden fazla olan IPCH müşterilerinin toplam devre sayısının kendilerinin belirleyecekleri %10’u,
​​ ​​ ​​

Kurumsal Müşteri Hizmetleri Çağrı Merkezi (444 5 444) üzerinden 7/24 dedike uzman personelinize ulaşabilirsiniz.

Evet, tercihinize bağlı olarak sadece SMS veya sadece e-mail ile bildirimlerinizi alabilirsiniz. IVR tercihinde ise IVR'a ek olarak SMS ve/veya e-mail seçimi zorunludur.

Dilerseniz tüm opsiyonlar ile de bildirim alabilirsiniz.

Hizmet kapsamındaki ME İnternet devreleri devre bazında ücretlendirilecektir, kıst hesabı uygulanacaktır. Ücret detayı Tablo-2'de verilmiştir.

Bir faturalandırma ayı içerisinde Premium Paket kapsamındaki maksimum devre sayınıza göre (ME İnternet devreleri hariç) ücretlendirme yapılacaktır. Kıst hesabı uygulanmamaktadır.

80 adet TTVPN, 40 adet NN ME (Toplam 120 adet) devreniz için ödeyeceğiniz aylık ücret Tablo-1 kullanılarak aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır;

= 6.000+ [50 (ikinci bareme düşen devre sayısı)*99 (ikinci baremdeki birim fiyat)]  + [20 (üçüncü bareme düşen devre sayısı)*94 (üçüncü baremdeki birim fiyat)]= 12.830 TL

Servis Performans raporlarınız her ay kurumsalservisyönetimi@turktelekom.com.tr mail adresi üzerinden pdf ve excel formatında sizin vereceğiniz mail adresine gönderilecektir.

RFO raporlarınız belirlediğiniz devreler için, TT kaynaklı arızalarda arızanın kapatılmasını takip eden 48 saat içerisinde kurumsalservisyönetimi@turktelekom.com.tr mail adresi üzerinden pdf formatında sizin vereceğiniz mail adresine iletilecektir.

Başvurunuz sonrasında size özel olarak tahsis edilen uzman personelinizin bilgisini Satış Yöneticiniz veya KMH kanalı üzerinden öğrenebilirsiniz.

Hizmet kapsamındaki mevcut erişim ve ses hizmetleriniz için satış yöneticiniz veya KMH Çağrı Merkezi aracılığıyla Kurumsal Servis Yönetimi Premium Paket başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvurunuz sonrasında belirlediğiniz devreleriniz için ilgili ekiplerce tanımlamalar yapılıp hizmet sunulmaya başlayacaktır.