Eczacılara Özel Statik IP Kampanyası

Türk Telekom’a gelen eczaneler için avantajlı Statik IP Kampanyası! İnternetini Türk Telekom’a taşıyan veya Türk Telekom’a yeni gelen eczanelere Statik IP ayda sadece 6,9 TL  (24 Ay Kalma Sözünüze)

Türk Telekom internet müşterisiyseniz Statik IP'ye ayda sadece 8,9 TL‘ye sahip olabilirsiniz. (24 Ay Kalma Sözünüze)

​​​​​
​​
Eczacılara Özel Statik IP Kampanyası Ücretlendirme Bilgisi
Statik IP Tarifesi Kampanyalı Ücreti
Mevcutta FBB Abonesi olup Yeni Statik IP Başvurusu Yapacaklar 24,90 TL 8,90 TL*
Yeni FBB Abonesi olup Yeni Statik IP Başvurusu Yapacaklar 24,90 TL 6,90 TL*

*Mevcutta Türk Telekom internet abonesi olan müşterilerimiz tekli Statik IP'ye aylık kampanyalı fiyat olan 8,9 TL'ye sahip olabileceklerdir.​​​​

​​

1- a) TTNET A.Ş.’nin (“İşletmeci”) internet abonesi olan ancak statik IP aboneliği bulunmayan veya İşletmeci’nin internet abonesi olmayan ya da farklı bir İnternet Servis Sağlayıcı’dan internet hizmeti alan ve İşletmeci’ye geçiş yapmak isteyen, 
b) İşletmeci ile Abonelik Sözleşmesi’ni imzalamış olan/imzalayacak olan ve Yazlık İnternet paketleri hariç olmak üzere, İşletmeci’nin herhangi bir internet paketinde abone olan/abone olacak olan, 
c) Şüpheli alacaklı listesinde olmayan, İşletmeci’ye borcu bulunmayan, 
d) Statik IP hizmet aktivasyonundan itibaren 24 (yirmidört) aylık Taahhüt Süresi içerisinde işbu Kurallar’da belirtilen ihlal hallerinden birinin gerçekleşmesi durumunda, işbu Kurallar’a belirtilen İhlal Halinde Ödenecek Ücret’i ödemeyi taahhüt eden kurumsal aboneleri (“Abone”), 01.01.2018 (bu tarih dahil)- 31.12.2019 (bu tarih dahil) tarihleri arasında başvuruda bulunarak Kurumsal Müşterilere Özel Statik IP Yeni Müşteri Kampanyası’ndan (“Kampanya”) faydalanabilirler. 
01.01.2018 (bu tarih dahil)- 31.12.2019 (bu tarih dahil) tarihleri arasında başvuruda bulunarak Kurumsal Müşterilere Özel Statik IP Yeni Müşteri Kampanyası’ndan (“Kampanya”) faydalanabilirler. 

01.01.2018 (bu tarih dahil)- 31.12.2019 (bu tarih dahil) tarihleri arasında başvuruda bulunarak Kurumsal Müşterilere Özel Statik IP Yeni Müşteri Kampanyası’ndan (“Kampanya”) faydalanabilirler.

2- Kampanya kapsamında her bir internet aboneliğine sadece 1 (bir) adet Statik IP tanımlanabilir.

3- Kampanya kapsamında,Eğer abone yeni internet aboneliği ve  Statik IP aboneliği için başvuruyorsa, Statik IP hizmetinin aylık ücreti olarak Taahhüt Süresi boyunca her ay Abone’ye vergiler dahil 6,9 TL (Altı virgül Dokuz Türk Lirası) yansıtılacaktır. Statik IP hizmetinin indirimsiz fiyatı vergiler dahil 24,90 TL (Yirmidört virgül doksan Türk Lirası) olup Kampanya kapsamında Abone’ye Taahhüt Süresi boyunca her ay vergiler dahil 9.1 TL (Dokuz Virgül Bir Türk Lirası) indirim sağlanacaktır.
Kampanya kapsamında, eğer abone mevcut durumdaTTNET internet abonesiyse ve Statik IP abonesi değilse, yeni Statik IP aboneliği için başvuruyorsa Statik IP hizmetinin aylık ücreti olarak Taahhüt Süresi boyunca her ay Abone’ye vergiler dahil 8,9 TL (Sekiz Nokta Dokuz Türk Lirası) yansıtılacaktır. Statik IP hizmetinin indirimsiz fiyatı vergiler dahil olup 16 TL (onaltı Türk Lirası) Kampanya kapsamında Abone’ye Taahhüt Süresi boyunca her ay vergiler dahil 7.1 TL(Yedi Nokta Bir Türk Lirası) indirim sağlanacaktır.

4- Kampanya konusu Statik IP hizmetinden yararlanan Abone, güvenlik tedbirlerini maksimum seviyede tutmak zorundadır. İşletmeci’nin bu yönde herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5- Abone’nin, 24 aylık Taahhüt Süresi tamamlanmadan Kampanya’dan çıkmak istemesi, Kampanya kapsamındaki (internet) hattını herhangi bir nedenle iptal ettirmek istemesi, hattını veya taahhüdünü üçüncü bir kişiye devretmek istemesi, Kampanya kapsamındaki hattın Abone’den kaynaklı bir sebeple İşletmeci tarafından iptal edilmesi veya haberleşmeye kapatılması, aylık tarife ücretlerini veya indirimli Statik IP ücretlerini ödememesi, Abonelik Sözleşmesi’ni feshetmesi veya Abone’den kaynaklı bir sebeple İşletmeci tarafından Abonelik Sözlemesi’nin feshedilmesi durumunda, ihlalin gerçekleştiği her bir hat için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, Abone, (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun almış olduğu 03.01.2013 tarih ve 2013/DK-THD/14 sayılı ve 20.03.2013 tarih ve 2013/DK-THD/154 sayılı kararları uyarınca) ihlal tarihine kadar Kampanya kapsamında Statik IP aylık ücretinde sağlanmış olan indirimlerin toplamı (“Sağlanan “Fayda”) ile kalan Taahhüt Süresi açısından ödeyeceği indirimli aylık Statik IP ücretleri (“Kalan Ay Faydası”)  hangisi düşükse o meblağı (ve Sağlanan Fayda’nın/Kalan Aylar Faydası’nın zamanında ödenmemesi durumunda ayrıca T.C. Merkez Bankası’nın kısa vadeli avanslar için uyguladığı değişen oranlardaki avans faizi dahil tüm fer’ilerini) İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak ilk talepte, defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın İşletmeci’nin belirteceği süre içerisinde (İşletmeci tarafından ayrı olarak böyle bir süre belirtilmedi ise adına düzenlenen ve Kampanya’dan  ayrıldığı tarihi takip eden ilk faturanın ödenmesi gereken tarihe kadar) İşletmeci’ye ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

Abone, Taahhüt Süresi içerisinde Kampanya kapsamındaki hattının dondurulmasını  isterse, Taahhüt Süresi, hattın dondurulduğu süre kadar uzar ve Abone, hattının dondurulduğu dönemde Kampanya faydasını kullanamaz; Kampanya faydasını hattın açıldığı tarihten sonra, kalan taahhüt süresi gözetilerek  ve işbu Taahhütname’deki kurallara göre kullanabilir.  Uzayan Taahhüt Süresi’nin bitiminden önce Abone Kampanya’dan çıkar/(Abone’den kaynaklı bir sebeple) çıkarılırsa işbu 5. maddede belirtildiği şekilde Sağlanan Fayda’dan ve  Kalan Ay Faydası’ndan düşük olan tutar Abone’ye yansıtılır.

Taahhütname için tıklayınız.

6-Abone’nin Taahhüt Süresi  boyunca geçerli olmak üzere, 5. maddede belirtilen Kurul Kararı; daha sonrasında ise Kurul Kararı’na aykırı olmayacak şekilde İşletmeci ile imzalamış olduğu Kurumsal Abonelik Sözleşmesi hükümleri, Kampanya kapsamındaki abonelik ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda öncelikle uygulanır.

7-Abone, Kampanya’dan vazgeçme, aboneliğini sona erdirme gibi Kampanya kapsamından çıkmasına yönelik her türlü talebini yazılı olarak veya Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği’nde belirtilen diğer usullerle İşletmeci’ye iletmekle yükümlüdür.

8-İşletmeci, resmi ve adli makamların müdahalesi veya teknik şartlardan ötürü işbu Kampanya şartlarında yapılan değişikliklerden veya Kampanya’nın, Başvuru Süresi’nden veya Taahhüt Süresi’nden önce kaldırılmasından dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Söz konusu değişiklikler, İşletmeci tarafından www.turktelekom.com.tr internet sitesi üzerinden ve benzeri yollarla değişiklik yürürlüğe girmeden önce mevzuata uygun olarak Abone’lerine duyurulur. Bu durumda, Abone, İşletmeci tarafından bu yolla yapılan duyurulardan bilgisi olmadığı yönünde bir itirazda bulunamaz. Bu durumda, Abone’ye 5. maddedeki İhlal halinde Ödenecek Ücret yansıtılmaz.

9-Abone, damga vergisi dahil olmak üzere Kampanya kapsamındaki hizmetin verilmesinden kaynaklanan (KDV ve ÖİV dahil) her türlü vergi ve mali yükümlülüklerin ödenmesinden sorumludur.  Bu vergiler Abone’nin faturasına yansıtılacak olup Abone’nin hattını kullanmaması veya tekrar kullanmak üzere kapatması halinde tahakkuk edecek tüm vergi ücret ve benzeri yükümlülükler de Abone’nin faturasına yansıtılacaktır.

10-İşbu Taahhütname, aslı İşletmeci’de kalacak; “aslı gibidir” şerhi imzalanmış bir sureti Abone’ye verilecek şekilde düzenlenmiştir.

Nasıl Yararlanabilirim?

Tüm Türkiye’de yaygın şekilde bulunan Türk Telekom Ofis’lerine gelerek kampanya katılımınızı gerçekleştirebilirsiniz.

  • Eczacıların Türk Eczacıları Birliğinden almış oldukları ECZACI Kartları eğer kart yok ise BÖLGE ECZACI ODASI onaylı yazı
    (Mevcutta Eczacı Kartı Olmayan Eczacılar; ilgili Bölge Eczacı Odası'ndan aldıkları onaylı yazı ile başvurabilirler.) 
  • Ek Hizmet Talep Formu (Türk Telekom Ofis'lerinden temin edilmektedir.)
  • Kampanya Taahhütnamesi (Türk Telekom Ofis'lerinden temin edilmektedir.)
​​​​​​​​