Analog Centrex

Gelişmiş bir santralin özelliklerine sahip, yatırım gerektirmeyen santral hizmeti

Analog Centrex

Centrex hizmeti 1 Ekim 2022 tarihi itibariyle yeni satışa ve farklı santral sahasına nakile kapatılmıştır.

​​​​​​​​Gelişmiş bir santralin tüm özelliklerine, santral yatırımı yapmaksızın Türk Telekom'un Centrex hizmetiyle sahip olabilirsiniz.​

Uygun Maliyet

Centrex servisi telefon hatları üzerinden özel santral hizmeti verilir. Santral satın almaya veya santral ve benzeri cihazlar için bir yer ayrılmasına gerek olmadığı gibi enerji ve havalandırma cihazlarına da ihtiyaç duyulmayacağından önemli tasarruflar sağlayabilirsiniz.

Yatırım Tasarrufu

Uygun fiyatıyla Centrex hatların alınması durumunda büyük bir yatırım tasarrufu sağlanır. Bütün hatların aynı zamanda ulusal telefon şebekesinin hatları olması nedeniyle dâhili numaralara doğrudan erişim olanağı sağlanır.

Bağlantı ve Aylık Ücretler (Hat başına, TL)

Sayısal Hat Bağlantı Ücreti (TL) bilgisi
Sayısal Hat Bağlantı Ücreti (TL)VergisizVergi Dahil KDV%18, ÖİV%10
Analog hattın bağlantı ücretine ilaveten78,4538101,99
Çeşitli Ücretler (TL) bilgisi
Çeşitli Ücretler (TL)VergisizVergi Dahil KDV%20, ÖİV%10
Operatör Konsol HattıBağlantı ücreti134,59174,97
Numara DeğişikliğiHer bir Centrex abone numarası için7,9210,30
​Unvan DeğişikliğiHat Başına3,013,91
Standart Özelliklerin DeğişikliğiHat başına bir defada yapılan değişikliklerin tamamı için1,88
2,44
Sesli Mesaj ServisiHat Başına Program Giriş Ücreti1,201,54
Aylık Kullanım Ücreti
Pilot No Faturasına Kira Ücreti42,97​
55​,86
​BAĞLANTIHat Başına79,68103​,5​8

Ofisler

7/24 Hizmet veren İşyerim Çağrı Merkezi’mize 444 5 444’ten ulaşabilirsiniz!

Standart özellikler, sözleşme ile birlikte her Centrex abonesine ücretsiz olarak sağlanan kullanıcı özellikleridir. Bu özelliklerden bir kısmı hem analog hem de sayısal, bir kısmı ise sadece sayısal telefon cihazları ile kullanılabilir.

Abone grubu içinde her kullanıcının hangi özelliklerden ne ölçüde yararlanacağı müşterinin isteği doğrultusunda başlangıçta düzenlenir ve bu düzenleme için ücret alınmaz. Kullanıcılar için belirlenmiş özelliklerde yapılacak ekler veya değişiklikler ücrete tabidir. Ancak başlangıçta belirlenen özellikler dışında bir defada yapılan değişikliklerin tümü için tarifesinde belirtilen ücret alınır.

Hem MF Tipi Analog Telefon Cihazları ile Hem de Sayısal Telefon Cihazları ile Kullanılabilen Özellikler

 • ​Doğrudan İçeriyi Arama (DID): Centrex abonelerini dışarıdan arayan abonelerin Centrex Santral Prefiksi + Dahili Abone Numarasını çevirerek doğrudan dahili aboneye ulaşabilme özelliğidir.
 • Doğrudan Harici Arama (DOD): Centrex abonelerinin operatöre gerek kalmadan ulusal telefon şebekesine çıkabilmesi özelliğidir.
 • Üçlü Konferans/Transfer: Üçlü konferans/transfer özelliği, üçlü arama ve çağrı transfer özelliklerinin bir kombinasyonudur. Üçüncü bir tarafı çağrıya dâhil etmeniz için kullanılır.
 • Çağrı ToplamaÇağrı toplama özelliği, önceden belirlenmiş çağrı toplama grubu içindeki bir başka kişiye gelen çağrıları cevaplamanızı sağlar.
 • Son Numara Tekrarı: En son aradığınız kişiyi, o kişiye ait numaraları tekrar çevirmeye gerek kalmadan, tek bir tuşa basarak yeniden arayabilme özelliğidir. Bekleyen Çağrı: Bu özellik ile meşgul bir kişi ile karşılaşan gelen çağrı geri zil yönü alırken, aranan meşgul kişi bekleyen çağrı ikaz tonu duyar. Aranan kişi ya mevcut tarafı beklemeye alarak yeni arayan ile bağlantı kurar ya da çağrılardan birini sonlandırır.
​​​

Çağrı Transferi: Centrex abonesine gelen bir çağrının bir başka Centrex abonesine aktarılmasını sağlar.

Grup Interkom: : Grup Interkom özelliği, dâhil olduğunuz interkom grubu üyelerine kısaltılmış arama yaparak erişmesini sağlar.

Meşgul Numarayı Bekleme: Arayan kişi operatör tarafından aradığı numaraya bağlandığında, aranan numara o sırada meşgul ise arayanın beklemeye alınması özelliğidir.

Çağrı Yönlendirme: Çağrı Yönlendirme özelliği, gelen çağrıların daha önceden belirlenmiş numaralara yönlendirilmesini sağlar. Çağrı yönlendirme üç değişik şekilde yapılabilir:

 • Bütün Çağrılar: Özellik aktive edildiği zaman bütün çağrılar belirlenen bir numaraya yönlendirilir.
 • Cevap Yok: Gelen çağrılar önceden belirlenmiş sayıdaki geri zil tonu sayısında cevaplandırılmazsa yönlendirilir.
 • Meşgul: Gelen çağrılar eğer meşgul iseniz belirlenen numaraya yönlendirilir.

Gruplar Arası Arama: Centrex'in farklı grupları birbirlerini, aynı grup içinde arama yapıyormuş gibi 2-5 arası rakam tuşlayarak kısalmış arama ile arayabilir.

Meşgulde Tekrar Arama: Aradığınız numaranın meşgul olması durumunda, meşgulde tekrar arama özelliği ile aranan kişinin meşguliyeti bittiğinde aramanın otomatik olarak gerçekleşmesini sağlar.

Çağrı Tutma: Çağrı tutma özelliği, bir abonenin konuştuğu aboneyi bekletmeye alarak başka bir çağrı oluşturmasına olanak tanır.

Otomatik Hat: Arayan tarafın ahizeyi kaldırdığında önceden belirlenmiş bir numaraya otomatik olarak bağlanmasını sağlar.

Hızlı Arama: Çok sık aranan numaralar bir liste halinde tanımlanarak bir veya iki rakamdan oluşan hızlı arama kodunun çevrilmesiyle aranabilmesini sağlar. Kısa liste en fazla kaydedilmiş 10, uzun liste 30, 50 ve 70 kaydedilmiş numara içerebilir.

Çağrı Parkı: Çağrı parkı özelliği bir çağrının park edilmesini sağlar. Park edilen çağrı, başka yerden park edildiği abonenin DN numarası çevrilerek geri alınabilir.

Süreli Tutma: Bu özellik operatör yardımı olmaksızın aktif çağrıyı kendi numaranızda beklemeye alabilmenizi sağlar.

Dış Hat Aramada Kuyruğa Girme: Bütün trankların meşgul durumu ile karşılaştığınızda trank serbest hale geldiği zaman uyarılırsınız. Daha sonra otomatik olarak aranan numaraya bağlanabilirsiniz.​

Sadece Sayısal Telefon Cihazları ile Kullanılabilen Özellikler

Görüşmede Araya Girme: Centrex özel telefon setleri meşgul birine ulaşma olanağını sağlayan bir özelliktir.

Otomatik Geri Arama: Bu özellik, birincil DN numarasına gelen bir çağrının 4 saniye sonra otomatik olarak cevaplanmasını sağlar. Konuşma ahizesiz görüşme ünitesinden yapılır.

Otomatik Arama: Bu özellik, çok sık aranan numaranın tahsis edilen özellik tuşuna basılarak aranmasını sağlar.

Seti Meşgul Gösterme: Centrex özel telefon setindeki DN numaralarının, bekleyen çağrı, görüşmede araya girme, sonlanan çağrılar ve MADN grup üyeleri hariç gelen çağrılara meşgul görünmeleri özelliğidir.

Interkom: Özel telefon seti üzerindeki interkom tuşuna basarak, doğrudan önceden tanımlanmış sette sonlanmasını sağlanır.

Bir DN'in Birden Fazla Telefona Bağlanması (MADN): Bir numaranın birden fazla telefon setine verilmesi özelliğidir.

Kötü Amaçlı Çağrıları Yakalama: Özel telefon set kullanıcısı, kötü amaçlı çağrılar oluşturanın geriye doğru izlenmesini ve yakalanmasını sağlayabilir. Arayan ve aranan tarafların Centrex santralinde olduğu durumlarda bağlantı, aranan taraf çağrıyı çözene kadar devam eder.

Çağrı Tutmada Dinlemeye Geçme: Centrex abonesi iseniz çağrıyı tutmaya beklemeye (hold) alabilir ve karşı tarafı hoparlörden dinleyebilirsiniz. Bu özellik, size beklemeye alınan abone ile karşılıklı görüşmenin yeniden kurulması zamanını belirleme olanağını sağlar.

Ahize Kapalı İken Çağrı Oluşturma: Özel telefon set kullanıcısı iseniz ahizeyi kaldırmadan çağrı kurabilir ve görüşmenizi gerçekleştirebilirsiniz. Özel Setlerde Hızlı Arama: Set üzerindeki tuşlara sık sık aranan telefon numaraları programlanarak tek tuşa basarak arama yapmanızı sağlanır.

Arayan Abone Bilgisinin Göstergede Gösterimi: Centrex santraline bağlı iseniz özel sayısal setin ekranında siz kimin aradığını isim ve telefon numarası olarak görebilirsiniz.

Aranan Abone Bilgisinin Göstergede Gösterimi: Özel sayısal seti ekranında aradığınız Centrex abonesinin isim ve telefon numarasını görebilirsiniz.

Opsiyonel Özellikler

Standart özellik paketi dışında yer alan ve isteğe bağlı olarak tanımlanan veya aktif hale getirilen tarifesi uyarınca, bir defaya mahsus ücretler alınmak suretiyle verilen kullanıcı özellikleridir. Bu özellikler hem analog hem de sayısal telefon cihazları ile kullanılabilir.

İsteğinize göre bu özelliklerden bir veya birkaçı tanıtılır. Beklemede müzik özelliğinin verilmesi durumunda müzik teçhizatı tarafınızdan sağlanır.

 • Randevulu 6'lı Konferans (30, 50 ve 150'li Konferans): Bu özellik önceden belirlenmiş bir zamanda, en fazla 6 kişinin belli bir numarayı arayarak konferans görüşme yapmalarını sağlar.
 • Abone Kontrollü 6'lı Konferans (30, 50 ve 150'li Konferans): Bu özellik ile operatör yardımı olmadan en fazla 5 kişi ile konferans görüşme yapılmasını sağlar.
 • Beklemede Müzik: Beklemeye alınan kişiye müzik yayını yapılabilir. Bunun için sistem tarafından müzik cihazı bulundurulur.
 • Beklemede Anons: Beklemeye alınan kişiye kayıtlı anons yapılabilir. Bunun için sistem tarafında kayıt cihazı bulundurulur.

Sistemin bakımı nasıl yapılacak?

Santralın ve hatların bakımı 7 gün ve 24 saat Türk Telekom'un profesyonel elemanları tarafından yapılır. Centrex bakımı için personel bulundurulmasına gerek yoktur.

Sistem bir süre sonra ihtiyaçlarıma cevap vermezse ne yapabilirim?

Tüm sistemler teknolojik yönden veya kapasite açısından yetersiz kalabilir. Centrex teknolojik olarak sürekli yenilenen bir sistem olduğu için her yıl sistem üzerine, en son teknolojinin sağladığı yeni özellikler ilave edilir. Böylece yeni özelliklerden yararlanmak için santral değiştirmenize gerek kalmaz.

Kapasite yönünden ise Centrex servisi ile hat kapasite ihtiyacı 2 hattan 40.000 hata kadar karşılanabilir. Ayrıca başvuru ile istediğiniz kadar hat ilavesini hemen yaptırabilirsiniz. İstendiği takdirde, ihtiyaç fazlası hatlar Türk Telekom'a iade edilebilir.

Şirket içinde yapılan konuşmalara ücret ödenecek mi?

Şirketin aynı kullanıcı grubu içinde yapılan konuşmalar için herhangi bir ücret ödenmenize gerek yoktur. Şirket dışı görüşmeler ise normal telefonlara uygulanan tarifeler uyarınca ücretlendirilir.

Bu servis bir PABX santralı kadar güvenli midir?

Gerek santral, gerekse enerji üniteleri ulusal şebekenin bir parçası olduğundan, servis tam yedekli ve güvenilir bir yapıya sahiptir. Ayrıca santraldan çıkışlar normal telefon hatlarındaki gibi olduğundan diğer santrallara alternatif yönler üzerinden ulaşma imkânı vardır.

Mevcut telefon cihazları bu serviste kullanılabilir mi?

Mevcut telefon cihazları bu serviste kullanılabilir. Özel kullanım kolaylıklarının tümünden yararlanabilir ve göstergenizden arayan veya aranan kişinin ismini ve numarasını da görebileceğiniz altı farklı sayısal telefon setinden uygun olan birini seçebilirsiniz.

Sisteme operatör cihazı bağlanabilir mi?

İstendiğinde şirket numarası üzerinden doğrudan veya operatör aracılığı ile ulaşılabilir veya aramalar doğrudan veya operatör vasıtasıyla yapılabilir. Ancak arayanlar doğrudan numarayı çevirerek ulaşabileceğinden operatörlerin iş yükü son derece azalır.

Şirket içi aramalarda kaç numara çevirmek gerekecek?

Şirketinizin büyüklüğüne ve kullanıcı sayısına göre 1 ila 5 arasında herhangi bir sayıda rakam çevirerek şirket içi aramaları gerçekleştirebilirsiniz. İstediğiniz telefona, gerek aramada, gerek aranmada her türlü kısıtlama (şehir içi, şehirler arası ve milletlerarası) getirebilirsiniz. Ayrıntılı fatura özelliği ile şirket görüşmeleri hakkında detaylı bilgi alabilir, şirket görüşmelerini kontrol altında tutabilirsiniz.

Centrex servisinde başka ne gibi özelliklerden yararlanılabilir?

Centrex servisi haberleşmeyi kolaylaştıracak 350'nin üzerinde özellik sağlar. Teknolojik gelişmelere paralel olarak her geçen gün bunlara yenisi eklenir. Özellikle Çağrı Yönlendirme, Çağrı Bekletme, Cevapsız Çağrı, Geri Arama, Hızlı Arama, Çağrı Transferi, Çağrı Toplama, Otomatik Arama, Interkom (Grup İçi Arama) vb. gibi özelliklerden yararlanabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

Dijital Çoklu Hat

Eşzamanlı olarak 30 adet çağrının yapılabilmesine veya karşılanabilmesine imkan veren kurumsal ses hizmeti

İncele

Dijital İkili Hat (ISDN BRI)

Aynı anda 2 adet çağrının yapılabilmesini veya karşılanabilmesini sağlayan ses servisi

İncele