TESK Esnaf Tarifesi

Tarife Bilgisi

Şimdi esnaflar ayda KDV ve ÖİV dahil sadece 27 TL'ye TÜRK TELEKOM TESK Esnaf Tarifesi'ni kullanıyor, toplam 2.700 dk konuşuyor!​​​​​​

​​
   Baz Teklif Taahhütlü Teklif  NT Abonelerine özel Taahhütlü Teklif 
Aylık Ücret  39 TL 31,2 TL 31,2 TL
Türk Telekom ve Sabit Hatlar 2.250 dk 2.250 dk 2.250 dk
Diger Operatörler 350 dk 350 dk 450 dk
Ücretsiz Süreler Bittikten Sonra Yurtiçinde Heryöne 43,89 Kr/dk 43,89 Kr/dk 43,89 Kr/dk 
SMS 52,00 Kr/SMS 52,00 Kr/SMS 52,00 Kr/SMS

Güncel borç bilgisi "GUNCEL" yazıp 5555'e gönderilerek son birkaç güne kadar olan faturalanmamış kullanım tutarı öğrenilebilir. Bu servisten ay içinde alınan ilk ve ikinci bilgi mesajı 0,99 TL olarak ücretlendirilir. Aynı ay içinda yapılan diğer sorgulamalar ücretsizdir.

2 Kasım 2011 itibariyle faturalı hattan faturasız hatta geçiş, diğer operatöre numara taşıma, hat iptali yapılması, abone talebi üzerine hattın belirli süre için haberleşme hizmetleri kullanımından sınırlanması ve süre sonunda/abone talebi halinde tekrar aktive edilmesi durumunda son aya ait tarife aylık ücretinizin tamamı faturanıza yansıtılacaktır.

30 Haziran 2013 tarihi itibariyle yurt içi her yöne görüşme ücreti 43,89 Kr/dk olarak güncellenecektir.

15 Nisan 2012 tarihi itibariyle, kurumsal kobi faturalı hat aboneleri için geçerli olacak şekilde; abone talebi üzerine faturasız tarifelere geçiş yapılması durumunda hat başı 20 TL abonenin son faturasına yansıtılacaktır.

444 ile başlayan aramaların ve özel servis numaralarına yapılan aramaların yurt içi ücretlendirmesi eğer tarifenizde her yöne ya da sabit hat yönüne kullanım hakkınız var ise bu yönlerden düşer; eğer tarifenizde her yöne ya da sabit hat yönüne kullanım hakkınız yok ise tarifenizin sabit hat yönü dakika fiyatıyla ücretlendirilmektedir.

Yurt içinde Türk Telekom hatlarından yapılan 550 Türk Telekom Müşteri Hizmetleri aramaları,1. dakikada sonlanması halinde 46,25 kuruş, 1 dakikadan fazla sürmesi halinde görüşme başına 60 kuruş olarak ücretlendirilmektedir.

Tarife, paket ya da kampanya kapsamında hattınıza tanımlanan görüşme süreleri; yarışma servisleri, sohbet hatları, Türk Telekom Müşteri Hizmetleri, tüm katma değerli hizmet sunulan numaraları ve özel servis numaralarına doğru yapılan aramaları, KKTC dahil yurtdışı, faks, data, WAP aramalarını kapsamamaktadır. Belirtilen aramalar için ilgili ücretlere buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.

TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., fiyatları güncelleme hakkına sahiptir.

​​​​​​​
​​​​​

Bilgi için ücretsiz arayın 444 1 550

 • Tarifeden Türkiye'deki tüm Esnaf ve Sanatkarlar Odaları üyeleri, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'na (TESK) bağlı esnaf ve sanatkarlar odaları, birlikleri ve esnaf ve sanatkarlar mesleki federasyonlarının personeli ile TESK personeli yararlanabilecektir. Bir müşterinin 3 hat alma hakkı vardır ve her hattı için 3 kişiye referans olabilir.
 • Bireysel faturalı hat başvurusu esnasında gereken belgelere ek olarak, bağlı olunan esnaf ve sanatkar odaları tarafından verilen oda kayıt belgesi veya esnaf kimlik kartını, esnaf ve sanatkarlar sicil müdürlükleri tarafından verilen sicil tasdiknamelerini, oda, birlik ve federasyon çalışanları için esnaf ve sanatkar odaları, birlikleri ve federasyonlarının çalışanı olduğunu gösteren personel kimlik kartını veya TESK personel kimlik kartınızı göstererek ve ya T.C Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı web sitesi http://esnaf.sanayi.gov.tr/ adresinden temin edebileceğiniz adınıza kayıtlı Esnaf Bilgi Ekranı çıktısı, kullanıcı kimlik bilgileri ile eşleşmesi koşulu ile Vergi Levhası, Kasa fişi, Ustalık Belgesi, Semt Pazarı Giriş İzin Belgesi ve Taksi/Dolmuş Güzergah izin belgesi ile Türk Telekom İletişim Merkezleri'nden TESK Esnaf Tarifesi'ne başvurabilirsiniz.
 • 1 yıl taahhüt vererek kayıt olan müşterilerimizin tarifeden 1 yıl önce çıkması, 1 yıl içerisinde hattını kapatması, başka bir operatöre taşıması veya kapanmasına neden olması halinde, geçiş veya iptal tarihine kadar tarifede kalınan süre boyunca Türk Telekom tarafından aylık sabit ücret indirim bedeli üzerinden sağlanan indirim tutarı ve/veya Türk Telekom tarafından sağlanan ücretsiz dakikaların müşteri tarafından kullanılan kısmı, tarife değişikliği veya hat iptalinin gerçekleşmiş olduğu ayın faturasına tazminat bedeli olarak yansıtılır.
 • Baz tekliften, 1 yıl boyunca tarifede kalma taahhüdü vermeden yeni hat alarak, numarasını taşıyarak veya tarife değişikliği yaparak kayıt olan tüm müşterilerimiz faydanalabilir.
 • Taahhütlü tekliften, tarifeye yeni hat alarak veya tarife değişikliği yaparak kayıt olan ve tarifede 1 yıl kalma taahüdünü imzalayan müşterilerimiz yararlanabilir.
 • NT abonelerine özel taahhütlü tekliften, numarasını taşıyarak ve 1 yıl tarifede kalma taahhüdü vererek kayıt olan müşterilerimiz yararlanabilir. (Bu teklif, Numarasını Türk Telekom'a taşıyan yeni müşteriler için geçerlidir, daha önceden Numarasını Türk Telekom'a taşımış olan müşterilerimiz taahhüt vererek "Taahhütlü Teklif"ten yararlanabilirler)
 • Ay içinde kullanılmayan ücretsiz dakikalar bir sonraki aya devretmez.
 • 22 Ekim 2011 itibariyle faturalı hattan faturasız hatta geçiş, diğer operatöre numara taşıma, hat iptali yapılması, abone talebi üzerine hattın belirli süre için haberleşme hizmetleri kullanımından sınırlanması ve süre sonunda/abone talebi halinde tekrar aktive edilmesi  durumunda son aya ait tarife aylık ücretinizin tamamı faturanıza yansıtılacaktır.
 • 15 Nisan 2012 tarihi itibariyle, kurumsal kobi faturalı hat aboneleri için geçerli olacak şekilde; abone talebi üzerine hattın belirli süre için haberleşme hizmetleri kullanımından sınırlanması ve süre sonunda/abone talebi halinde tekrar aktive edilmesi  durumunda hat başına 6 TL, faturasız tarifelere geçiş yapılması durumunda hat başı 20 TL, hattın iptal ettirilmesi durumunda ise hat başı  8.31 TL abone isteği ile hat iptal bedeli olarak abonenin son faturasına yansıtılacaktır.
 • Güncel borç bilgisi "GUNCEL" yazıp 5555'e gönderilerek son birkaç güne kadar olan faturalanmamış kullanım tutarı öğrenilebilir Bu servisten ay içinde alınan ilk ve 2. bilgi mesajı 0,99 TL olarak ücretlendirilir. Aynı ay içinda yapılan diğer sorgulamalar ücretsizdir.
 • Tarife kapsamında numara taşıma, yeni hat tesisi, faturasız ve faturalı tarifelerden geçiş ile diğer operatöre numara taşıma, hat iptali, faturalı hattan faturasız hatta geçiş durumlarında tarifedeki kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılarak tarifenin içerisindeki tüm faydalar bittiyse aylık ücret tam, bitmediyse aylık ücret gün bazlı hesaplanılarak yansıtılır.
 • Tarife değişikliği yapıldığında eski tarifede 15 günden fazla kalındıysa tarife aylık ücretinin tamamı, 15 günden az kullanım yapıldığında tarife faydalarının tamamı bittiyse tam, bitmediyse aylık ücretin gün ile orantılı kısmı yansıtılacaktır. Geçiş yapılan yeni tarifede ise yine tarifedeki kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılarak tarifenin içerisindeki tüm faydalar bittiyse aylık ücret tam, bitmediyse aylık ücret gün bazlı hesaplanılarak yansıtılır.
 • 15.10.2012 itibariyle abone alımına kapanmıştır.
 • Hattınızla ilgili faturanıza yansıyacak olan vergilerin detayları için linkini tıklayınız.

Fatura döneminizde kalan konuşma sürenizi SES yazıp, kalan SMS adedinizi SMS yazıp, kalan cepten internet hakkınızı ise INTERNET yazıp 5555'e ücretsiz SMS göndererek öğrenebilirsiniz. Bu servis Ses ve Sms kullanımları için 6 saat, internet kullanımları için 12 saat öncesinin bilgilerini içerir.

Tarifenizdeki veya tarifenize ek olarak aldığınız yurtiçi konuşma paketlerinizdeki dakikaların ücretlendirme periyodu 6 saniyedir. TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. fiyatları güncelleme hakkına sahiptir.

Kurumsal Tarifelerimizi kullanan ve tarife içeriğinde mevcut internet paketi olmayan ya da ayrıca internet paketi almamış kurumsal abonelerimiz, Kurumsal Standart İnternet Tarifesi ile mobil internet kullanabilirler. Standart İnternet Tarifesinde ücretlendirme, indirilen veri ve karşıya yüklenen veri toplamı olarak hesaplanmaktadır.

Tarifenin internet kullanım ücreti, internet, WAP ve (varsa) Kurum APN\'lerini kapsayacak şekilde aşağıdaki gibidir:

Aylık Kullanım Ücret
0-1MB 4 TL
1-10MB 15 TL
10-50MB 15 + 1 TL/MB
50MB+ 55 + 0,5TL/MB

Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.

​​​​