Tarife Bilgisi

Büyük Cep Tarifesi: Her yöne 600 dk, 1 GB internet, her yöne 500 SMS KDV ve ÖİV dahil 68 TL'dir.​​​​​​​​​​​​

​​
  Büyük Cep Tarifesi
Taahhütsüz Aylık Ücret  68 TL 
12 Fatura Dönemi Taahhütlü Aylık Ücret* 19 TL
24 Fatura Dönemi Taahhütlü Aylık Ücret* 15 TL
Aylık Ücretsiz Cepten İnternet  1 GB
Aylık Ücretsiz Her Yöne Görüşme Süresi  600Dk 
 Ücretsiz Süre Bitiminde Yurt İçi Her Yöne Güncel aşım ücretleri için tıklayınız.
 SMS Ücreti Güncel aşım ücretleri için tıklayınız.

Tabloda verilen taahhütlü fiyatlar yalnızca Cepte Büyük Bedava kampanyasına katılmış müşterilerimiz için geçerlidir.

Büyük Cep Tarifesi Ek Paketleri

BUYUK CEP 500DK --> 5555
BUYUK CEP 500SMS --> 5555
BUYUK CEP 1GB --> 5555 ile alınabilir.

Ses ve SMS paketi KDV ve ÖİV dahil 5 TL, internet paketi KDV ve ÖİV dahil 9 TL'dir.

Büyük Cep Tarifesinden Kimler Faydalanabilir?

Büyük Cep Tarifesi'nden, iştirak şirketleri de dâhil olmak üzere mevcut durumda 200 ve üzeri sayıda hattı bulunan ya da yeni hat almayı taahhüt eden firmalar, hatlarını numara taşıma ile Türk Telekom'a taşımaları ve/veya yeni hat aktivasyonu yapmaları halinde faydalanabilir.

Büyük Cep Kampanyasından Kimler Faydalanabilir?

Büyük Cep Kampanyası taahhüt tekliflerinden, Büyük Cep Tarifesine gelerek, 12 ya da 24 fatura dönemi taahhüt veren ve Cepte Büyük Bedava Kampanyasından daha önce faydalanmış ve faydası sona ermiş olan mevcut müşteriler faydalanabilecektir.

​​
​​
 • Büyük Cep Tarifesi: Her yöne 600 dk, 1 GB internet, her yöne 500 SMS KDV ve ÖİV dahil 68 TL dir.
 • Büyük Cep Tarifesi'nden, iştirak şirketleri de dahil olmak üzere mevcut durumda 200 ve üzeri sayıda hattı bulunan ya da yeni hat almayı taahhüt eden firmalar, hatlarını numara taşıma ile Türk Telekom'a taşımaları ve/veya yeni hat aktivasyonu yapmaları halinde faydalanabilir. Büyük Cep Tarifesi'nden, Gelir Vergisi Kanununun 65. ve 66. maddelerinde tanımlanan serbest meslek sahipleri, sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi ya da mesleki bilgiye, ya da ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işleri kendi nam ve hesabına yapanlar, gümrük komisyoncuları, bilimum borsa ajan ve acentaları, noterler, noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar; serbest meslek erbabını bir araya getirerek teşkilat kurmak ya da bunlara sermaye temin etmek suretiyle, ya da sair suretlerle serbest meslek kazancından hisse alanlar; serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif ve adi şirketlerde ortaklar, adi komandit şirketlerde komanditeler; dava vekilleri, müşavirler, doktorlar, avukatlar, eczacılar, emlakçılar diş protezcileri, kurumlar ve tüccarlarla serbest meslek erbabının ticari ve mesleki işlerini takip edenler ve konser veren müzik sanatçıları ve esnaflar faydalanamayacaktır.
 • Büyük Cep Tarifesi'nde olan müşterilerimiz Büyük Cep Tarifesi ek paketlerinden faydalanabilecektir.
 • Büyük Cep Tarifesi kapsamında sunulan her yöne dakikalar, yurtiçi olmak şartıyla şebeke içi, ev, iş, diğer operatörler ve Türk Telekom ile anlaşmalı sabit telefon hizmeti veren işletmeciler yönlerini kapsamaktadır.  Söz konusu dakikalar KKTC, yurt dışı, web ve wap kullanımları kapsamamakta; 444 ile başlayan ve 1 ile başlayan 3 haneli numaralar yönüne doğru yapılan aramaları kapsamaktadır. Tarife kapsamında sunulan her yöne dakikalar; yarışma servisleri, sohbet hatları, tüm katma değerli hizmet sunulan numaraları ve özel servis numaralarına doğru yapılan aramaları, KKTC dahil yurtdışı, faks, data, WAP kullanımlarını kapsamamaktadır.
 • Tarife kapsamında sunulan SMS'ler yurt içi her yöne geçerlidir. Tarife kapsamındaki SMS'ler, yurt dışı ve KKTC kullanımlarını,  web ve wap üzerinden yapılacak SMS gönderimlerini kapsamamaktadır. Tarife kapsamındaki ücretsiz SMS'ler 444 ile başlayan ve 1 ile başlayan 3 haneli numaralara yapılan gönderimleri kapsamaktadır.Tarife kapsamındaki her yöne SMS'ler tükendiğinde yurt içi her yöne ücretlendirme SMS başına ücret için tıklayınız.Data aşım ücreti 5Kr/MB'dir.
 • Tarife kapsamında numara taşıma ve yeni hat tesisi ile tarifeye gelinen ay,  tarifedeki tüm faydaların hepsini bitirirse tam aylık ücret, bitirmezse gün bazlı ücret alınır. Diğer operatöre numara taşıma, hat iptali, faturalı hattan faturasız hatta geçiş durumlarında tarifedeki tüm faydaların hepsini bitirirse tam aylık ücret, bitirmezse gün bazlı ücret alınır.
 • Ücretsiz kullanım haklarının üzerindeki yurt içi kullanımlar "Ücretlendirme" bölümünde gösterildiği gibi ücretlendirilecektir.
 • Bir fatura dönemi içerisinde kullanılmayan ücretsiz dakikalar, SMS'ler ve veri kullanım hakları, ilgili fatura dönemi sonunda silinecektir. Aboneler, başka bir faturalı veya faturasız tarifeye geçiş yaptıkları takdirde, tarife kapsamında kazandıkları ücretsiz dakika, SMS ve veri kullanım haklarının kalan kısmını kullanamayacaklardır. Sunulan ücretsiz dakikalar ve veri kullanım hakları devredilemez ve 3. şahıslara transfer edilemez.
 • Büyük Cep tarifesi kapsamında sunulan ücretsiz veri kullanımı yurtiçinde Internet APN üzerinden gerçekleştirilecek kullanımları kapsamaktadır. Ek paket kapsamında sunulan cepten internet paketiniz bittiğinde başka paket ya da kampanya yoksa aşımlar 0,05TL/MB olarak ücretlendirilecektir. Müşteriler tekrar 30 günlük bir paket satın alarak internet erişimi yapabileceklerdir. AVEA, internet üzerinden mesajlaşma ve ses iletişimi (IM ve VOIP), internet paylaşımı (Tethering) ve doğrudan dosya paylaşım (P2P) programları vb. hizmetlerinin tarife kapsamında sunulan internet faydası ile kullanımlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Şirketimiz tarafından belirlenen ve abonelere duyurulan makul kullanım esasları uyarınca tarifeye kaydedilen hatların, FCT ya da benzer cihazlarla veya ticari amaçla yahut kötü niyetli olarak ya da haberleşme maksadı dışında kullanılması halinde, hattın sahibi olan aboneye SMS veya arama yoluyla bilgi verilerek, bu bildirimin ardından ilgili hat Türk Telekom tarafından görüşmeye kapatılabilecek, bu hattın tarifesi değiştirilebilecek veya abonelik sözleşmesi feshedilebilecektir. Tarifeye kayıtlı hatlar FCT cihazları ile kullanıldığı takdirde, Şirketimizin ilgili hattı görüşmeye kapatma hakkı saklı kalmak kaydıyla, cihazın kullanıldığı hattın sahibi olan abonenin faturasına 500 TL tutarında cezai bedel yansıtılacaktır.  Belirtilen tüm ücretlere KDV, ÖİV dâhildir.
 • Türk Telekom İletişim Hizmetleri A.Ş., fiyatları güncelleme hakkına sahiptir.
 • Belirtilen tüm ücretlere KDV, ÖİV dâhildir.
 • Her yöne 500 dakika paketi ayda 5 TL'ye, her yöne 500 SMS paketi ayda 5 TL'ye, 1 GB internet paketi ayda 9 TL'ye sunulmaktadır. 
 • Belirtilen ek paketler 30 gün süre ile kullanılabilir.30 günün sonunda kullanılmayan dakika/SMS/internet hakları silinir.
 • Ek paketin/paketlerin bittiği durumlarda aynı paketler otomatik olarak tanımlanmaz, aboneler diledikleri durumda tekrar ek paket alımı yapabilirler.
 • 30 günlük süre içerisinde ek paketlerin bitmesi durumunda, bittiği an itibari ile tekrar ek paket alınabilir. Paketlerin bitmesi beklenmeden de tekrar alım yapılabilir.
 • Büyük Cep ek paketleri sadece Büyük Cep Tarifesini kullanan aboneler tarafından alınabilir. Bireysel ve kurumsal diğer tarifeleri kullanan aboneler Büyük Cep Tarifesi ek paketlerinden yararlanamazlar.
 • Büyük Cep Tarifesi ek paketlerine Türk Telekom Müşteri Hizmetleri ve kısa mesaj yolu ile kayıt olunabilecektir.
 • Büyük Cep Tarifesi ek paketleri kapsamında sunulan her yöne dakikalar, yurtiçi olmak şartıyla şebeke içi, ev, iş, diğer operatörler ve Türk Telekom ile anlaşmalı sabit telefon hizmeti veren işletmeciler yönlerini kapsamaktadır.  Söz konusu dakikalar KKTC, yurt dışı, web ve wap kullanımları kapsamamakta; 444 ile başlayan ve 1 ile başlayan 3 haneli numaralar yönüne doğru yapılan aramaları kapsamaktadır. Tarife kapsamında sunulan her yöne dakikalar; yarışma servisleri, sohbet hatları,  tüm katma değerli hizmet sunulan numaraları ve özel servis numaralarına doğru yapılan aramaları, KKTC dahil yurtdışı, faks, data, WAP kullanımlarını kapsamamaktadır.
 • Tarife kapsamında sunulan SMS'ler yurt içi her yöne geçerlidir. Tarife kapsamındaki SMS'ler, yurt dışı ve KKTC kullanımlarını,  web ve wap üzerinden yapılacak SMS gönderimlerini kapsamamaktadır. Tarife kapsamındaki ücretsiz SMS'ler 444 ile başlayan ve 1 ile başlayan 3 haneli numaralara yapılan gönderimleri kapsamaktadır. Tarife kapsamındaki her yöne SMS'ler tükendiğinde yurt içi her yöne ücretlendirme SMS başına 40,75 Kr'tur.
 • Büyük Cep tarifesi ek paketleri kapsamında sunulan ücretsiz veri kullanımı yurtiçinde Internet APN üzerinden gerçekleştirilecek kullanımları kapsamaktadır. Ek paket kapsamında sunulan cepten internet kullanım limitinde durmaktadır. Müşteriler tekrar 30 günlük bir paket satın alarak internet erişimi yapabileceklerdir. AVEA, internet üzerinden mesajlaşma ve ses iletişimi (IM ve VOIP), internet paylaşımı (Tethering) ve doğrudan dosya paylaşım (P2P) programları vb. hizmetlerinin tarife kapsamında sunulan internet faydası ile kullanımlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Fatura dönemi içinde alınan bu tür bir paketin bir sonraki fatura dönemine sarkması durumunda ilk fatura dönemi sonunda limit kontrolü yapılacak, müşteri eğer kotasının tamamını kullandıysa paket ücretinin tamamı ilk fatura döneminde alınmış olacaktır.
 • Müşteri eğer ilk fatura dönemi içinde servis deaktivasyonu yaparsa servisin tüm ücreti ilk faturasına yansıtılacaktır.
 • Müşterinin ek paketi aldığı süreden itibaren 1. Fatura dönemi bitmeden hattının deaktivasyonuna neden olacak bir işlem yaparsa (KIST uygulanacak durumlar) paketin ilk fatura kesiminde kullanıldığı gün sayısı kadar KIST uygulanır.
 • Paket kullanımına devam ediliyorsa ve paket faydası bitmemiş ise,  ek paketin alındığı süreden itibaren ilk fatura dönemine karşılık gelen günlük kullanım ücreti faturaya yansıtılır. 
 • Müşteri paketin kullanıldığı 1. fatura dönemini tamamlayıp, 2. fatura dönemi içinde –paketin kullanım süresi içindeki bir günde- hat deaktif olursa; 1. faturasına ilk fatura dönemi içerisinde paketten faydalandığı gün sayısı kadar KIST ücret yansıtılır ; 2. fatura dönemine ise müşteri kullandığı gün kadar ücret yansıtılır, paketin tamamını bitirmiş ise ikinci döneme kalan ücretin tamamı yansıtılır.
 • Aboneler, başka bir faturalı veya faturasız tarifeye geçiş yaptıkları takdirde, ek paket kapsamında kazandıkları ücretsiz dakika, SMS ve veri kullanım haklarının kalan kısmını kullanabileceklerdir. Sunulan ücretsiz dakikalar ve veri kullanım hakları devredilemez ve 3. şahıslara transfer edilemez.
 • Şirketimiz tarafından belirlenen ve abonelere duyurulan makul kullanım esasları uyarınca tarifeye kaydedilen hatların, FCT ya da benzer cihazlarla veya ticari amaçla yahut kötü niyetli olarak ya da haberleşme maksadı dışında kullanılması halinde, hattın sahibi olan aboneye SMS veya arama yoluyla bilgi verilerek, bu bildirimin ardından ilgili hat Türk Telekom tarafından görüşmeye kapatılabilecek, bu hattın tarifesi değiştirilebilecek veya abonelik sözleşmesi feshedilebilecektir. Tarifeye kayıtlı hatlar FCT cihazları ile kullanıldığı takdirde, Şirketimizin ilgili hattı görüşmeye kapatma hakkı saklı kalmak kaydıyla, cihazın kullanıldığı hattın sahibi olan abonenin faturasına 500 TL tutarında cezai bedel yansıtılacaktır.  Belirtilen tüm ücretlere KDV, ÖİV dâhildir.
 • Türk Telekom İletişim Hizmetleri A.Ş., fiyatları güncelleme hakkına sahiptir.
 • Tarife kapsamında kalan dakikalar için SES, kalan SMS hakları için SMS ve cepte internet hakkı için INTERNET yazıp 5555'e SMS göndererek öğrenebilirsiniz. Bu servis 2 saat öncesinin kullanım bilgilerini içerir.
 • İnternet, Ses ve SMS kullanım haklarının her biri için %80'i ve %100'ü kullanıldığında sistemden SMS ile otomatik olarak bilgilendirme yapılmaktadır. Bu bilgilendirmeler 2 saat öncesinin kullanım bilgilerini içerir.
 • Otomatik bilgilendirme SMS'lerini almak istemeyen müşterilerimiz, yetkili kişileri aracılığıyla müşteri hizmetlerinden ya da online işlemler merkezinden bu taleplerini gerçekleştirebilir. İptal edilen bilgilendirme SMS'lerini yeniden almak isteyen müşterilerimiz aynı yolu izleyerek taleplerini gerçekleştirebilir.

Tarifenizdeki veya tarifenize ek olarak aldığınız yurtiçi konuşma paketlerinizdeki dakikaların ücretlendirme periyodu 6 saniyedir. TÜRK TELEKOM İletişim Hizmetleri A.Ş. fiyatları güncelleme hakkına sahiptir.

Ek paketler kapsamında hattınıza tanımlanan internet kullanım haklarınız kapsamında yaptığınız internet kullanımları için ücretlendirme periyodu Kilobyte'tır.

444 ile başlayan aramaların yurt içi ücretlendirmesi eğer tarifenizde her yöne ya da sabit hat yönüne kullanım hakkınız var ise bu yönlerden düşer; eğer tarifenizde her yöne ya da sabit hat yönüne kullanım hakkınız yok ise tarifenizin sabit hat yönü dakika fiyatıyla ücretlendirilmektedir.

Yurt içinde Türk Telekom hatlarınızdan yaptığınız 500 ve 550 Türk Telekom Müşteri Hizmetleri aramaları, görüşme başına 60 kuruş olarak ücretlendirilmektedir.

Detaylı bilgi için 550 Müşteri Hizmetleri'ni arayabilirsiniz.

Taahhütnameyi görmek için tıklayınız.

​​
​​​​​​​