Tarife Bilgisi

Büyük Şirketler Kurumsal Havuz Tarife'sinden; mevcut durumda Türk Telekom'da 2000 ve üzeri kurumsal hattı olan ya da 2000 ve üzeri kurumsal hat satın alarak tarifeye kayıt olan firmalar aşağıda detayları belirtilen şartlarla yararlanabilecektir.

Büyük Şirketler Kurumsal Havuz tarifesi kapsamında sisteme dahil olan her bir hat için firmaya tarife kapsamında sunulan internet kullanım hakkı için KDV ve ÖİV dahil 18,96 TL, konuşma ve mesajlaşma kullanım hakkı için KDV ve ÖİV dahil 16,04 TL olmak üzere toplamda KDV ve ÖİV dahil 35 TL aylık sabit ücret yansıtılacaktır. 35 TL aylık sabit ücret karşılığında; ilgili şirketin Büyük Şirketler Kurumsal Havuz tarifesinde olan tüm hatlarının kullanabileceği ortak havuza bu tarifede olan her bir kullanıcı için 5.000 şirket içi dakika ve 500 heryöne dakika tanımlanacaktır. Ayrıca bu tarifeden yararlanan her bir kullanıcıya yurtiçi Türk Telekom yönüne geçerli 100 SMS, yurtiçi her yöne geçerli 500 SMS ve yurtiçi kullanım için 4 GB internet kullanımı tanımlanacaktır. Büyük Şirketler Kurumsal Havuz Tarifesi'nden yararlanan her bir hat aynı fatura döneminde tarife kapsamından sunulan SMS'leri tüketmesi durumunda 33,25 Kr/SMS ile ücretlendirilecektir. Büyük Şirketler Kurumsal Havuz Tarifesi'nden yararlanan şirketin; havuzunda tanımlı olan toplam her yöne dakika/şirketiçi dakikaları aşmaları durumunda 43,89 Kr/dk ile ücretlendirme yapılacaktır. Örneğin bir şirket 2000 adet havuz tarifesinden hat alırsa, aylık sabit ücretler toplamı 2000 x 35 TL olacaktır. 2000 hattın hepsinin ortak kullanabileceği 500 x 2000=1000000 her yöne dakika ve 5000x 2000= 10000000 şirketiçi dakika tanımlanacaktır. Fatura döneminde kurumsal havuz kullanıcılarının heryöne görüşme süreleri havuzda toplanan dakikadan fazla olursa 43,89 Kr/dk ile ücretlendirme yapılacaktır.

Tarife kapsamında sunulan ücretsiz dakikalar yurtdışına, bilgi ve danışma numaralarına, özel servis numaralarına ve tüm katma değerli hizmet sunulan numaralara doğru yapılan aramaları, faks, data, WAP aramalarını kapsamamaktadır. Tarife kapsamında sunulan ücretsiz SMS'ler sadece yurt içi gönderiler için geçerlidir, yurt dışı, KKTC, katma değerli servis ve özel servis numara gönderilerinde ve web üzerinden gönderilerde kullanılamaz.

Bir fatura dönemi içerisinde kullanılmayan ücretsiz dakikalar, SMS’ler ve veri kullanım hakları, ilgili fatura dönemi sonunda silinecektir. Aboneler, başka bir faturalı veya faturasız tarifeye geçiş yaptıkları takdirde, tarife kapsamında kazandıkları ücretsiz dakika, SMS ve veri kullanım haklarının kalan kısmını kullanamayacaklardır. Sunulan ücretsiz dakikalar, SMS'ler ve veri kullanım hakları devredilemez ve 3. şahıslara transfer edilemez. Şirketimiz tarafından belirlenen ve abonelere duyurulan makul kullanım esasları uyarınca tarifeye kaydedilen hatların, FCT ya da benzer cihazlarla veya ticari amaçla yahut kötü niyetli olarak ya da haberleşme maksadı dışında kullanılması halinde, hattın sahibi olan aboneye SMS veya arama yoluyla bilgi verilerek, bu bildirimin ardından ilgili hat Türk Telekom tarafından görüşmeye kapatılabilecek, bu hattın tarifesi değiştirilebilecek veya abonelik sözleşmesi feshedilebilecektir. Tarifeye kayıtlı hatlar FCT cihazları ile kullanıldığı takdirde, Şirketimizin ilgili hattı görüşmeye kapatma hakkı saklı kalmak kaydıyla, cihazın kullanıldığı hattın sahibi olan abonenin Şirket faturasına 500 TL tutarında cezai bedel yansıtılacaktır.

Yurt içinde Türk Telekom hatlarından yapılan 550 Türk Telekom Müşteri Hizmetleri aramaları, 1. dakikada sonlanması halinde vergiler dahil 41,5 kuruş, 1 dakikadan fazla sürmesi halinde görüşme başına vergiler dahil 45 kuruş olarak ücretlendirilmektedir

Belirtilen tüm ücretlere KDV, ÖİV dahildir.​​​​​​​​​​​