Türk Telekom E-Fatura Özel Entegratörlük ve Saklama Hizmeti

 • Gelir İdaresi Başkanlığı'nın E-Fatura mükellefisiniz ya da E-Fatura uygulamasına geçip faydalarından yararlanmak istiyorsunuz.
 • Faturalarınızı kolay arşivleyebilmek ve istediğiniz anda önceki ay faturalarınıza ulaşabilmek istiyorsunuz.
 • Güvenlikli bir sistemle hızlı bir şekilde faturalarınızı görüntülemeye ihtiyacınız var.
 • Faturalarınıza otomatik ödeme talimatı verip, istediğinizde iptal etmek istiyorsunuz.

Artık faturalarınızı güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu ile gönderebileceğiniz bir sisteminiz var: Türk Telekom E-Fatura Özel Entegratörlük ve Saklama Sistemi!

Türk Telekom E-Fatura Özel Entegratörlük ve Saklama Hizmeti Size Neler Sunuyor?

 • E-Fatura Hizmeti ile Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’ nın sistemi üzerinden, belirlenen standart ve formata göre fatura alıp gönderebilirsiniz.
 • Fatura basma, yazdırma, postalama ve arşivleme maliyetlerinizde kâğıt faturaya göre çok daha fazla tasarruf sağlarsınız.
 • Bu hizmet çevre dostu olduğundan kâğıt tasarrufu yapabilirsiniz.
 • Dijital arşiv tutma sayesinde tüm kayıt ve faturalar sürekli el altında olacak ve aradığınız belgeler kısa sürede bulunacaktır.
 • Muhasebe işlemleriniz ve nakit yönetiminiz kolaylaşır.
 • Fatura gönderimleriniz daha kısa sürede gerçekleştiği için ödeme süreciniz de kısalır.
 • Gönderdiğiniz faturaların alıcısına ulaştığından emin olursunuz ve red bilgileri çok kısa sürede size ulaşır.
 • Kişiler arasında bir veri standardizasyonu olur ve raporlama kolaylaşır.
 • Uluslararası yatırımcılar için vergi uyumu kolaylaşır.
 • Manuel fatura girişlerinizden kaynaklı hatalar ortadan kalkar.
​ ​​​​ ​​​​​​​​​​​

Başvuru için www.turktelekom.com.tr adresini, Türk Telekom ofislerini, ilgili satış yöneticinizi veya Kurumsal Müşteri Hizmetleri'ni (444 4 564) tercih edebilirsiniz.

​​ ​​​​

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında:

 • 04.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar,
 • 06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar, 01.09.2013 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurmak ve 31.12.2013 tarihine kadar E-fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
 • Söz konusu mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları esas alınarak elektronik fatura uygulamasına dâhil olurlar.

​​Faturalama ihtiyaçları farklılık gösteren veya çok sayıda fatura düzenleyen mükelleflerin, Gelir İdaresi Başkanlığının E-Fatura sistemine bağlanarak fatura gönderip alabilmeleri için hizmet veren Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlardır. Türk Telekom, özel entegratör lisansı alan ilk operatördür.

Özel entegratör aracılığıyla E-Fatura uygulamasını kullanmak isterseniz ilgili başvuru belgeleri ve özel entegratör aracılığı ile E-Fatura uygulamasına dâhil olacağınızı GIB in internet sitesi üzerinden başvuru ile yapabilirsiniz. GİB tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvurunuz uygun bulunursa, TÜBİTAKKamuSM tarafından mali mühür sertifikanız üretilir ve şifreleriniz teslim edilir. Başkanlıktan özel entegratör izni almış kurumlara başvuru yaparak uygulamaya dahil olabilirsiniz. E-Fatura uygulaması kapsamında fatura oluşturma, gönderme ve alma işlemlerini özel entegratör aracılığıyla gerçekleştirmek isterseniz kullanıcı hesabınız özel entegratör tarafından tanımlanana kadar aktive edilmez. ​​​

Portal kullanımı, entegrasyon ya da özel entegratör seçeneklerinde yalnız biri ile fatura işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Anlaşmazlık durumunda özel entegratör üzerindeki hesabınızın kapatılması gereklidir. Bu durumda portal hesabınız otomatik olarak aktive olacaktır.​

Gelir İdaresi Başkanlığına verecekleri bir dilekçe ile entegrasyon hesapları kapatılacak ve özel entegratör vasıtasıyla fatura alışverişi yapacaklardır. ​

​​Uygulamaya yeni kaydolduğunuzda kayıtlı kullanıcılar listesinde ilan edilmenizi izleyen 7 gün içerisinde E-Fatura düzenlemeniz ve almanız ya da diğer kayıtlı kullanıcıların size bu süre içerisinde E-Fatura göndermeleri zorunlu değildir. Ancak E-Fatura uygulamasından yararlandığınızda hesabınızın aktive edilmesini takip eden 7 günden sonra kayıtlı kullanıcılara E-Fatura göndermeniz ya da almanız gerekir.​

​​E-Fatura uygulamasında kullandığınız yöntemi istemeniz halinde ilgili yönteme ilişkin koşulları yerine getirmeniz şartıyla kullanım yönteminizi değiştirebilirsiniz.

E-Fatura düzenlemek ve göndermek için öncelikle E-Fatura uygulaması üzerinde, kendinize ait bir kullanıcı hesabı oluşturmanız gerekir. Bunun için GİB’e yazılı ya da elektronik başvuru yapıp mali mühür sertifikası edinirsiniz. Ayrıca başvuru esnasında uygulamadan yararlanma yöntemlerinden durumunuza uygun olanı belirtirsiniz.

Bu hizmetten faydalanabilmeniz için mali mühür almanız gerekir.​​​

Başvuru ve Özel Entegratör sistemine geçişte bir defaya mahsus kendi mali mührünüzü kullanmak zorundasınız. Geçiş sonrasında Özel entegratör mührüyle işlemlerinize devam edebilirsiniz. ​

​​Mali mühür başvurunuzu https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/mm.go adreslerinden gerçekleştirebilirsiniz.​

​​

Eğer hatalı kesilen fatura ticari fatura ise, karşı tarafın hatalı faturayı reddetmesi gerekir. Temel faturada ise iade faturası kesilmesi gerekmez.​

​​Aldığınız faturalara itiraz süreniz 7 gündür.​

E-Fatura uygulamasından yararlanırken fatura kestiğiniz mükellef e-fatura mükellefi ise kağıt fatura kesemezsiniz, istenmesi durumunda kağıt çıktısı alınabilir Eğer alıcı e-fatura mükellefi değil ise matbu fatura kesimine devam edilecektir.​​​

Bu mükelleflere kâğıt ortamında düzenlenmiş faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.​​​

E-Fatura kullanım zorunluluğu 01.09.2013 tarihinden itibaren sisteme kayıtlı taraflar arasında zorunludur. Ancak zorunluluk kapsamında olmasına rağmen sisteme kayıtlı olmayan mükellef bulunmamaktadır. GIB zorunluluk kapsamında olan tüm mükellefler için özel entegratör ya da entegrasyon başvurusu yapmayan tüm mükkellefler için GIB portalini otomatik olarak açmaktadır.