Tarife Bilgisi

Kurumsal Limitinde Duran Tarifelerinden asgari 250 ve üzeri hat alan işletmeler faydalanabilecektir.

Kurumsal Limitinde Duran Tarife kapsamında şirkete 1 adet faturalı Kontrol Bizde Tarifesinden hat ve talepte bulunduğu kadar Kurumsal Limitinde Duran Tarifesinden hat sunulacaktır. Şirkete tahsis edilen Kontrol Bizde tarifesinin herhangi bir sabit ücreti yoktur. Şirkete tahsis edilen Kurumsal Kurumsal Kontrol Bizde tarifesinin herhangi bir ücretsiz konuşma/mesajlaşma/internet paketi bulunmamaktadır. Şirket yetkilisi tarafından aşağıda detayları belirtilen konuşma, mesajlaşma ve internet paketlerinden; Kurumsal Limitinde Duran Tarifesindeki hatlara paketler tanımlanabilecek, tanımlanan paketlerin ücretleri ise şirket adına aktive edilen Kurumsal Kontrol Bizde Tarifesi üzerinden şirkete fatura edilecektir. Aşağıda belirtilen paketlerde yer alan dakika/SMS/Data kullanım hakkı sona eren Kurumsal Limitinde Duran Tarife Kullanıcıları başka bir yöne arama yapamayacak/SMS atamayacak ve data kullanamayacaktır. Dolayısıyla tarife kullancıcıları için herhangi bir paket aşımı söz konusu değildir.​​​​​

​​

Ses Paketleri:

- "Tarife İçi" paketi: Tarife içi sınırsız görüşme süresi; KDV ve ÖİV dahil 19 TL

- "300 dk" paketi: Tarife içi sınırsız görüşme süresi ve yurtiçi her yöne 300 dk; KDV ve ÖİV dahil 35 TL

- "600 dk" paketi: Tarife içi sınırsız görüşme süresi ve yurtiçi her yöne 600 dk; KDV ve ÖİV dahil 45 TL

- "1.200 dk" paketi: Tarife içi sınırsız görüşme süresi ve yurtiçi her yöne 1.200 dk; KDV ve ÖİV dahil 55 TL

- "3.600 dk" paketi: Tarife içi sınırsız görüşme süresi ve yurtiçi her yöne 3.600 dk; KDV ve ÖİV dahil 75 TL

- "5.000 dk" paketi: Tarife içi sınırsız görüşme süresi ve yurtiçi her yöne 5.000 dk; KDV ve ÖİV dahil 95 TL

Ses paketlerinde yer alan dakikaların ücretlendirme periyodu 60 sndir.

- Yurtiçi HerYöne 50 SMS Paketi, KDV ve ÖİV dahil 6 TL

- Yurtiçi HerYöne 100 SMS Paketi, KDV ve ÖİV dahil 9 TL

- Yurtiçi HerYöne 250 SMS Paketi, KDV ve ÖİV dahil 15 TL

- Yurtiçi HerYöne 500 SMS Paketi, KDV ve ÖİV dahil 20 TL

- Yurtiçi HerYöne 1.000 SMS Paketi, KDV ve ÖİV dahil 25 TL

Data Paketleri:

- 100 MB Data Paketi, KDV ve ÖİV dahil 5 TL

- 1 GB Data Paketi, KDV ve ÖİV dahil 19 TL

- 4 GB Data Paketi, KDV ve ÖİV dahil 29 TL

​​
 • Yukarıda yer alan paketler dahilinde sunulan ücretsiz dakika, sms ve data sadece yurtiçi kullanımlarda geçerlidir. 
 • Ses, SMS ve data paketlerinin geçerlilik süresi 30 gündür, 30 günün sonunda kullanılmayan dakika, sms ve data bir sonraki aya devretmez. 
 • Şirket yetkilisi ilgili ay içerisinde, Kurumsal Limitinde Duran Tarifesine birden fazla paket tanımlayabilir. Kurumsal Limitinde Duran Tarifesinde bir hatta, mevcut tanımlı herhangi bir paketin kullanim süresi olan 30 gün dolmadan aynı paketten bir kez daha tanımlatılırsa 30 gün periyodu son tanımlanan paketin başlangıç tarihi itibariyle otomatik olarak yenilenir. Ancak bir hatta mevcut tanımlı herhangi bir paketin kullanım süresi olan 30 gün dolmadan aynı üründen (ses,sms,data) farklı bir paket tanımlatılırsa 30 gün periyodunun sadece yeni paket tanımlama tarihi itibariyle yenilenmesi için firma tarafindan mutlaka mevcuttaki paketin yenilenmemesi için TÜRK TELEKOM'dan paket iptal talebinde bulunmalıdır. Aksi durumda Kurumsal Limitinde Duran Tarifesindeki hat üzerinde yer alan tüm paketler otomatik olarak yenilenecektir.
 • Kurumsal Limitinde Duran Tarifesi'ne yukarıda detayları belirtilen paketler dışında herhangi bir paket tanımlanamaz.
 • Paket kapsamında sunulan dakikalar, SMS'ler ve veri kullanım hakları sadece yurt içi kullanımda geçerlidir. Söz konusu ücretsiz dakikalar ve SMS'ler, KKTC ve yurt dışı kullanımları kapsamamaktadır. Paket kapsamındaki ücretsiz görüşme süreleri ve SMS gönderimleri 444 ile başlayan ve 1 ile başlayan 3 haneli aramaları, SMS gönderimlerini ve görüntülü görüşmeleri kapsamaktadır. Paket aşımı durumunda yapılan aramalar ve SMS gönderimleri her abonenin kendi tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir. Paket kapsamında sunulan ücretsiz veri kullanımı yurtiçinde Internet APN üzerinden gerçekleştirilecek kullanımları kapsamaktadır.
 • Aboneler, başka bir faturalı veya faturasız tarifeye geçiş yaptıkları takdirde, tarife kapsamında kazandıkları ücretsiz dakika, SMS ve veri kullanım haklarının kalan kısmını kullanamayacaklardır. Sunulan ücretsiz dakikalar, SMS'ler ve veri kullanım hakları devredilemez ve 3. şahıslara transfer edilemez.
 • KurumsalLimitinde Duran Tarife; yeni aktivasyon ve NT ile tarifeye dahil olan kurumsal aboneler ile, mevcutta kurumsal abonesi olan ya da bireysel abonelikten kurumsal aboneliğe geçiş yapan müşterilerimize açık olacaktır
 • Belirtilen tüm ücretlere KDV, ÖİV dahildir.
 • Şirketimiz tarafından belirlenen ve abonelere duyurulan makul kullanım esasları uyarınca tarifeye kaydedilen hatların, FCT ya da benzer cihazlarla veya ticari amaçla yahut kötü niyetli olarak ya da haberleşme maksadı dışında kullanılması halinde, hattın sahibi olan aboneye SMS veya arama yoluyla bilgi verilerek, bu bildirimin ardından ilgili hat Türk Telekom tarafından görüşmeye kapatılabilecek, bu hattın tarifesi değiştirilebilecek veya abonelik sözleşmesi feshedilebilecektir. Tarifeye kayıtlı hatlar FCT cihazları ile kullanıldığı takdirde, Şirketimizin ilgili hattı görüşmeye kapatma hakkı saklı kalmak kaydıyla, cihazın kullanıldığı hattın sahibi olan abonenin Şirket faturasına 500 TL tutarında cezai bedel yansıtılacaktır.
 • Tarife kapsamında numara taşıma, yeni hat tesisi, faturasız ve faturalı tarifelerden geçiş ile diğer operatöre numara taşıma, hat iptali, faturalı hattan faturasız hatta geçiş durumlarında tarifedeki kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılarak tarifenin içerisindeki tüm faydalar bittiyse aylık ücret tam, bitmediyse aylık ücret gün bazlı hesaplanılarak yansıtılır.
 • Tarife değişikliği yapıldığında eski tarifede 15 günden fazla kalındıysa tarife aylık ücretinin tamamı, 15 günden az kullanım yapıldığında tarife faydalarının tamamı bittiyse tam, bitmediyse aylık ücretin gün ile orantılı kısmı yansıtılacaktır. Geçiş yapılan yeni tarifede ise yine tarifedeki kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılarak tarifenin içerisindeki tüm faydalar bittiyse aylık ücret tam, bitmediyse aylık ücret gün bazlı hesaplanılarak yansıtılır.
 • Hattınızla ilgili faturanıza yansıyacak olan vergilerin detayları için linkini tıklayınız.
 • Tarife kapsamında kalan dakikalar için SES, kalan SMS hakları için SMS ve cepte internet hakkı için INTERNET yazıp 5555'e SMS göndererek öğrenebilirsiniz. Bu servis 2 saat öncesinin kullanım bilgilerini içerir.
 • İnternet, Ses ve SMS kullanım haklarının her biri için %80'i ve %100'ü kullanıldığında sistemden SMS ile otomatik olarak bilgilendirme yapılmaktadır. Bu bilgilendirmeler 2 saat öncesinin kullanım bilgilerini içerir.
 • Otomatik bilgilendirme SMS'lerini almak istemeyen müşterilerimiz, yetkili kişileri aracılığıyla müşteri hizmetlerinden ya da online işlemler merkezinden bu taleplerini gerçekleştirebilir. İptal edilen bilgilendirme SMS'lerini yeniden almak isteyen müşterilerimiz aynı yolu izleyerek taleplerini gerçekleştirebilir.
​​​​​