15.05.2013 (bu tarih dahil) ile 01.01.2014 (bu tarih dahil) tarihleri arasında 10 ya da 20 milyon adet sesli mesaj alan tüm müşterilerimizin, kampanya sözleşmesini imzaladıkları tarih itibariyle 24 ay boyunca sabit hatlara atacakları tüm sesli mesajlar 1,5 ya da 2 Kuruş’tan ücretlendirilecektir. Kampanya başvuruları 01 Ocak 2014 tarihi sonuna kadar alınacak olup, Türk Telekom’un sesli mesajları göndermek için sunacağı ara yüz üzerinden sesli mesaj gönderimine başlanabilecektir.

Kampanyadan yararlanmak için 1,5/2 Kuruş’a Sesli Mesaj Kampanyası Sözleşmesinin imzalanması gerektiğinden, başvurular Türk Telekom Ofisleri, Satış Yöneticileri veya Türk Telekom Toplu SMS Çözüm Ortakları tarafından alınabilecektir. Kampanya taahhütnamesinin imzalanmasından doğan binde 9,48 oranındaki damga vergisi; kampanyaya özel sunulan ücretin KDV hariç, ÖİV dahil tutarı ile taahhüt edilen sesli mesaj adedinin çarpılması suretiyle elde edilecek ve müşterilerimizin kampanya aboneliklerinin başladığı ilk ay ilgili abonelik faturasına yansıtılacaktır.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 1,5/2 KURUŞ’A SESLİ MESAJ KAMPANYASI’NA YÖNELİK DUYURU

1 Temmuz 2013 tarihinden önce Türk Telekomünikasyon A.Ş. 1;5/2 Kuruş’a Ssesli Mesaj Kampanyası’na ilişkin Taahhütname’yi imzalamış olan ve halen taahhüdü devam eden Abonelerimiz açısından aşağıdaki kural geçerli olacaktır:

Bununla birlikte, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun almış olduğu 03.01.2013 tarih ve 2013/DK-THD/14 sayılı ve 20.03.2013 tarih ve 2013/DK-THD/154 sayılı kararları (“Kurul Kararı”) uyarınca, Taahhüt Süresi tamamlanmadan Abone’nin Kampanya kapsamından çıkması/çıkarılması durumunda, Kampanya’dan çıktığı/çıkarıldığı tarih itibariyle kalan Taahhüt Süresi göz önünde bulundurulduğunda, kalan Taahhüt Süresi açısından Kampanya kapsamında taahhüt verdiği PSTN, TT Digital Çoklu Hat, TT Digital İkili Hat veya IP Centrex (TT Sanal Santral) Hizmeti tahakkuk etmemiş aylık Tarfe Paketi ücretlerinin toplamının ve Tahhütlü Sesli Mesaj Sevisi tarifesi kapsamında henüz tahakkuk etmemiş aylık indirimli (taahhütlü) ücretlerin toplamının (“Kalan Aylar Faydası”), Abone’nin Kampanya kapsamından çıktığı/çıkarıldığı tarihe kadar yararlandığı indirim tutarlarının toplamından (“Sağlanan Fayda”) daha düşük olması durumunda, Abone, İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak Sağlanan Fayda’yı değil, Kalan Aylar Faydası’nı Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür*.

(* Türk Telekom, yargı kararıyla Kurul Kararı’nın yürütmesinin durdurulması veya iptal edilmesi durumunda, Kampanya Ücreti olarak Sağlanan Fayda’yı isteme hakkını saklı tutar.)

Güncellenen taahhütname için tıklayınız.

Kampanya ile ilgili başvuru formu için lütfen tıklayınız.