Toplu SMS IPAD Kampanyası ile 1 milyon ve üstü tarifelere 1 veya 12 aylık taahhütlü yeni abonelik yaptıran müşterilerimize IPad New 16 GB Wi-Fi hediye edilecektir.​​​

Toplu SMS taahhüt süreleri ve taahhüt edilen tutarlara bağlı olarak hediye edilecek iPAD sayısına ilişkin tablo aşağıdaki gibidir.

Toplu SMS iPAD Kampanyası

Toplu SMS iPAD Kampanyası Alınabilecek Cihaz Adet Bilgisi
Aylık 12 Ay Kampanya ile Alınabilecek Cihaz Adedi
SMS Adedi SMS Ücreti (KDV ve ÖİV Dâhil)
1.000.000 - 1.999.999 0,042250 TL 0,038895 TL 1
2.000.000 - 2.999.999 0,040130 TL 0,036930 TL 2
3.000.000 - 4.999.999 0,037720 TL 0,034700 TL 3
5.000.000 ve üzeri 0,034390 TL 0,031690 TL 5

Toplu SMS iPAD Kampanyasından faydalanacak olan müşterilerimizin TT Toplu SMS Sözleşmesini ve eki niteliğinde olan Kampanya Taahhütnamesini imzalamaları gerekmektedir. Taahhüt verdiğiniz SMS adedine karşılık hak ettiğiniz cihaz bulunduğunuz ildeki Satış Yöneticimiz tarafından tarafınıza cihaz teslim tutanağı karşılığında teslim edilecektir. Bu kampanyadan faydalanan müşterilerimiz diğer Toplu SMS kampanyalarımızdan faydalanamazlar.

Müşteri’nin, Ana Sözleşme’nin “Taahhüde Aykırılığın Sonuçları” başlıklı 8. maddede belirtilen sebeplerden biriyle Taahhüt Süresi içerisinde taahhüdünü ihlal etmesi durumunda, Müşteri, Ana Sözleşme’nin 8. maddesinde belirtildiği şekliyle hesaplanacak SMS Fark Ücreti’ni ve ayrıca Kampanya kapsamında kendisine hediye edilmiş olan her bir Cihaz’ın Piyasa Bedeli’ni (1250 TL x Cihaz Sayısı) tek seferde defaten Türk Telekom’a ödemekle yükümlü olacaktır.

Bununla birlikte, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun almış olduğu 03.01.2013 tarih ve 2013/DK-THD/14 sayılı ve 20.03.2013 tarih ve 2013/DK-THD/154 sayılı kararları (“Kurul Kararı”) uyarınca, Taahhüt Süresi tamamlanmadan Müşteri’nin Kampanya kapsamından çıkması/çıkarılması (taahhüdünü Ana Sözleşme’nin 8. maddesinde belirtilen bir sebeple ihlal etmesi) durumunda, Kampanya’dan çıktığı/çıkarıldığı tarih itibariyle kalan Taahhüt Süresi göz önünde bulundurulduğunda, kalan Taahhüt Süresi açısından Kampanya kapsamında taahhüt verdiği Taahhütlü Toplu SMS Hizmeti kapsamında indirimli (taahhütlü) Toplu SMS Tarife’sinin tahakkuk etmemiş aylık (indirimli) ücretlerinin toplamının (“Kalan Aylar Faydası”), Abone’nin Kampanya kapsamından kendisine hediye edilmiş olan Cihaz sayısının Cihaz’ın Piyasa Bedeli ile çarpılması sonucunda ortaya çıkan meblağ ile Ana Sözleşme’nin 8. maddesinde belirtildiği şekliyle hesaplanacak SMS Fark Ücreti toplamından (“Sağlanan Fayda”) daha düşük olması durumunda, Müşteri, Kampanya Ücreti olarak Sağlanan Fayda’yı değil, Kalan Aylar Faydası’nı Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür*.

(* Türk Telekom, yargı kararıyla Kurul Kararı’nın yürütmesinin durdurulması veya iptal edilmesi durumunda, Kampanya Ücreti olarak Sağlanan Fayda’yı isteme hakkını saklı tutar.)

​​​​