Gelişmiş bir santralin tüm özelliklerine, santral yatırımı yapmaksızın Türk Telekom'un Centrex hizmetiyle sahip olabilirsiniz.

Centrex Size Neler Sunuyor?

Uygun Maliyet

Centrex servisi telefon hatları üzerinden özel santral hizmeti verilir. Santral satın almaya veya santral ve benzeri cihazlar için bir yer ayrılmasına gerek olmadığı gibi enerji ve havalandırma cihazlarına da ihtiyaç duyulmayacağından önemli tasarruflar sağlayabilirsiniz.

Yatırım Tasarrufu

Uygun fiyatıyla Centrex hatların alınması durumunda büyük bir yatırım tasarrufu sağlanır. Bütün hatların aynı zamanda ulusal telefon şebekesinin hatları olması nedeniyle dâhili numaralara doğrudan erişim olanağı sağlanır.

​​

Bağlantı ve Aylık Ücretler (Hat başına, TL)

Analog Hat Bağlantı ve Aylık Ücretler bilgisi
Analog Hat Bağlantı ve Aylık Ücretler
Abone Sayısı Bağlantı Ücreti (TL) Aylık Ücret (TL)
2-10 100 2,36
11-60 88 1,98
61-240 82 1,70
241-500 64 1,42
501 ve üzeri 15 1,42

Tablodaki fiyatlara %18 Katma Değer Vergisi (KDV) ve %7,5 Özel İletişim Vergisi (ÖİV) dahildir.

Sayısal Hat Bağlantı Ücreti (TL) bilgisi
Sayısal Hat Bağlantı Ücreti (TL)
Analog hattın bağlantı ücretine ilaveten 88,00

Tablodaki fiyatlara %18 Katma Değer Vergisi (KDV) ve %7,5 Özel İletişim Vergisi (ÖİV) dahildir.

Çeşitli Ücretler (TL) bilgisi
Çeşitli Ücretler (TL)
Operatör Konsol Hattı Bağlantı ücreti 168,91
Nakil Ücreti Hat Başına 34,90
Numara Değişikliği Her bir Centrex abone numarası için 9,94
Devir Hat Başına 34,90
Unvan Değişikliği Hat Başına 3,78
Standart Özelliklerin Değişikliği Hat başına bir defada yapılan değişikliklerin tamamı için 2,36
Sesli Mesaj Servisi Hat Başına Program Giriş Ücreti 1,51
Aylık Kullanım Ücreti 1,13

Tablodaki fiyatlara %18 Katma Değer Vergisi (KDV) ve %7,5 Özel İletişim Vergisi (ÖİV) dahildir.

ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ 3,78 ₺
NO DEĞİŞİKLİĞİ 9,94 ₺
DEVİR 34,90 ₺
NAKİL 34,90 ₺
BAĞLANTI 100,00 ₺
​​​​
  • Ofisler
  • 7/24 Hizmet veren İşyerim Çağrı Merkezi’mize 444 5 444’ten ulaşabilirsiniz!
​​

Standart özellikler, sözleşme ile birlikte her Centrex abonesine ücretsiz olarak sağlanan kullanıcı özellikleridir. Bu özelliklerden bir kısmı hem analog hem de sayısal, bir kısmı ise sadece sayısal telefon cihazları ile kullanılabilir.

Abone grubu içinde her kullanıcının hangi özelliklerden ne ölçüde yararlanacağı müşterinin isteği doğrultusunda başlangıçta düzenlenir ve bu düzenleme için ücret alınmaz. Kullanıcılar için belirlenmiş özelliklerde yapılacak ekler veya değişiklikler ücrete tabidir. Ancak başlangıçta belirlenen özellikler dışında bir defada yapılan değişikliklerin tümü için tarifesinde belirtilen ücret alınır.

Doğrudan İçeriyi Arama (DID): Centrex abonelerini dışarıdan arayan abonelerin Centrex Santral Prefiksi + Dahili Abone Numarasını çevirerek doğrudan dahili aboneye ulaşabilme özelliğidir.

Doğrudan Harici Arama (DOD): Centrex abonelerinin operatöre gerek kalmadan ulusal telefon şebekesine çıkabilmesi özelliğidir.

Üçlü Konferans/Transfer: Üçlü konferans/transfer özelliği, üçlü arama ve çağrı transfer özelliklerinin bir kombinasyonudur. Üçüncü bir tarafı çağrıya dâhil etmeniz için kullanılır.

Çağrı Toplama: Çağrı toplama özelliği, önceden belirlenmiş çağrı toplama grubu içindeki bir başka kişiye gelen çağrıları cevaplamanızı sağlar.

Son Numara Tekrarı: En son aradığınız kişiyi, o kişiye ait numaraları tekrar çevirmeye gerek kalmadan, tek bir tuşa basarak yeniden arayabilme özelliğidir.

Bekleyen Çağrı: Bu özellik ile meşgul bir kişi ile karşılaşan gelen çağrı geri zil yönü alırken, aranan meşgul kişi bekleyen çağrı ikaz tonu duyar. Aranan kişi ya mevcut tarafı beklemeye alarak yeni arayan ile bağlantı kurar ya da çağrılardan birini sonlandırır.

Çağrı Transferi: Centrex abonesine gelen bir çağrının bir başka Centrex abonesine aktarılmasını sağlar.

Grup Interkom: Grup Interkom özelliği, dâhil olduğunuz interkom grubu üyelerine kısaltılmış arama yaparak erişmesini sağlar.

Meşgul Numarayı Bekleme: Arayan kişi operatör tarafından aradığı numaraya bağlandığında, aranan numara o sırada meşgul ise arayanın beklemeye alınması özelliğidir.

Çağrı Yönlendirme: Çağrı Yönlendirme özelliği, gelen çağrıların daha önceden belirlenmiş numaralara yönlendirilmesini sağlar. Çağrı yönlendirme üç değişik şekilde yapılabilir:

  • Bütün Çağrılar: Özellik aktive edildiği zaman bütün çağrılar belirlenen bir numaraya yönlendirilir.
  • Cevap Yok: Gelen çağrılar önceden belirlenmiş sayıdaki geri zil tonu sayısında cevaplandırılmazsa yönlendirilir.
  • Meşgul: Gelen çağrılar eğer meşgul iseniz belirlenen numaraya yönlendirilir.

Gruplar Arası Arama: Centrex'in farklı grupları birbirlerini, aynı grup içinde arama yapıyormuş gibi 2-5 arası rakam tuşlayarak kısalmış arama ile arayabilir.

Meşgulde Tekrar Arama: Aradığınız numaranın meşgul olması durumunda, meşgulde tekrar arama özelliği ile aranan kişinin meşguliyeti bittiğinde aramanın otomatik olarak gerçekleşmesini sağlar.

Çağrı Tutma: Çağrı tutma özelliği, bir abonenin konuştuğu aboneyi bekletmeye alarak başka bir çağrı oluşturmasına olanak tanır.

Eşit Çağrı Dağılımı: Bu özellik, bir dizi telefon numarasına gelen çağrıların önceden belirlenmiş bir grup arasında eşit şekilde dağılmasını sağlar.

Otomatik Hat: Arayan tarafın ahizeyi kaldırdığında önceden belirlenmiş bir numaraya otomatik olarak bağlanmasını sağlar.

Hızlı Arama: Çok sık aranan numaralar bir liste halinde tanımlanarak bir veya iki rakamdan oluşan hızlı arama kodunun çevrilmesiyle aranabilmesini sağlar. Kısa liste en fazla kaydedilmiş 10, uzun liste 30, 50 ve 70 kaydedilmiş numara içerebilir.

Çağrı Parkı: Çağrı parkı özelliği bir çağrının park edilmesini sağlar. Park edilen çağrı, başka yerden park edildiği abonenin DN numarası çevrilerek geri alınabilir.

Süreli Tutma: Bu özellik operatör yardımı olmaksızın aktif çağrıyı kendi numaranızda beklemeye alabilmenizi sağlar.

Dış Hat Aramada Kuyruğa Girme: Bütün trankların meşgul durumu ile karşılaştığınızda trank serbest hale geldiği zaman uyarılırsınız. Daha sonra otomatik olarak aranan numaraya bağlanabilirsiniz.

Görüşmede Araya Girme: Centrex özel telefon setleri meşgul birine ulaşma olanağını sağlayan bir özelliktir.

Otomatik Geri Arama: Bu özellik, birincil DN numarasına gelen bir çağrının 4 saniye sonra otomatik olarak cevaplanmasını sağlar. Konuşma ahizesiz görüşme ünitesinden yapılır.

Otomatik Arama: Bu özellik, çok sık aranan numaranın tahsis edilen özellik tuşuna basılarak aranmasını sağlar.

Seti Meşgul Gösterme: Centrex özel telefon setindeki DN numaralarının, bekleyen çağrı, görüşmede araya girme, sonlanan çağrılar ve MADN grup üyeleri hariç gelen çağrılara meşgul görünmeleri özelliğidir.

Interkom: Özel telefon seti üzerindeki interkom tuşuna basarak, doğrudan önceden tanımlanmış sette sonlanmasını sağlanır.

Bir DN'in Birden Fazla Telefona Bağlanması (MADN): Bir numaranın birden fazla telefon setine verilmesi özelliğidir.

Kötü Amaçlı Çağrıları Yakalama: Özel telefon set kullanıcısı, kötü amaçlı çağrılar oluşturanın geriye doğru izlenmesini ve yakalanmasını sağlayabilir. Arayan ve aranan tarafların Centrex santralinde olduğu durumlarda bağlantı, aranan taraf çağrıyı çözene kadar devam eder.

Çağrı Tutmada Dinlemeye Geçme: Centrex abonesi iseniz çağrıyı tutmaya beklemeye (hold) alabilir ve karşı tarafı hoparlörden dinleyebilirsiniz. Bu özellik, size beklemeye alınan abone ile karşılıklı görüşmenin yeniden kurulması zamanını belirleme olanağını sağlar.

Ahize Kapalı İken Çağrı Oluşturma: Özel telefon set kullanıcısı iseniz ahizeyi kaldırmadan çağrı kurabilir ve görüşmenizi gerçekleştirebilirsiniz.

Özel Setlerde Hızlı Arama: Set üzerindeki tuşlara sık sık aranan telefon numaraları programlanarak tek tuşa basarak arama yapmanızı sağlanır.

Arayan Abone Bilgisinin Göstergede Gösterimi: Centrex santraline bağlı iseniz özel sayısal setin ekranında siz kimin aradığını isim ve telefon numarası olarak görebilirsiniz.

Aranan Abone Bilgisinin Göstergede Gösterimi: Özel sayısal seti ekranında aradığınız Centrex abonesinin isim ve telefon numarasını görebilirsiniz.

Standart özellik paketi dışında yer alan ve isteğe bağlı olarak tanımlanan veya aktif hale getirilen tarifesi uyarınca, bir defaya mahsus ücretler alınmak suretiyle verilen kullanıcı özellikleridir. Bu özellikler hem analog hem de sayısal telefon cihazları ile kullanılabilir.

İsteğinize göre bu özelliklerden bir veya birkaçı tanıtılır. Beklemede müzik özelliğinin verilmesi durumunda müzik teçhizatı tarafınızdan sağlanır.

  • Randevulu 6'lı Konferans (30, 50 ve 150'li Konferans): Bu özellik önceden belirlenmiş bir zamanda, en fazla 6 kişinin belli bir numarayı arayarak konferans görüşme yapmalarını sağlar.
  • Abone Kontrollü 6'lı Konferans (30, 50 ve 150'li Konferans): Bu özellik ile operatör yardımı olmadan en fazla 5 kişi ile konferans görüşme yapılmasını sağlar.
  • Beklemede Müzik: Beklemeye alınan kişiye müzik yayını yapılabilir. Bunun için sistem tarafından müzik cihazı bulundurulur.
  • Beklemede Anons: Beklemeye alınan kişiye kayıtlı anons yapılabilir. Bunun için sistem tarafında kayıt cihazı bulundurulur.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Centrex ile ilgili sıkça sorulan sorular için tıklayın.

​​​​​​​​​​​​​​​​​