Esnaf Tarifeleri

Esnaflara özel, avantajlı tarifeler TÜRK TELEKOM’da!

Tarife Bilgisi

Türk Telekom'un 5 farklı Esnaf Tarifesinden birine gelin, yakınlarınız/çalışanlarınız ile birlikte avantajlı fiyatlardan yararlanın!

İhtiyacınıza en uygun Esnaf tarifesini seçin! • Hangi Esnaf tarifesini seçerseniz seçin, Türk Telekom'lu esnaflarla sınırsız konuşun! İşbirliği içinde olduğunuz herkesle özgürce iletişim kurun!​​​​​​​

​​
TARİFE   TARİFE İÇERİĞİ Taahhütsüz Aylık Ücret  Taahhütlü Aylık Ücret*
Esnaf 300 Tarifesi   Her Yöne 300 Dakika + 
Türk Telekom'lu Esnaflarla
Limitsiz  Konuşma
 19 TL  15 TL
Esnaf 600 Tarifesi   Her Yöne 600 Dakika + 
Türk Telekom'lu Esnaflarla
Limitsiz  Konuşma
 30 TL  19 TL
Esnaf 1200 Tarifesi   Her Yöne 1200 Dakika + 
Türk Telekom'lu Esnaflarla
Limitsiz  Konuşma
 40 TL  25 TL
Esnaf 2400 Tarifesi   Her Yöne 2400 Dakika + 
Türk Telekom'lu Esnaflarla
Limitsiz  Konuşma
 55 TL  39 TL
Esnaf 5000 Tarifesi   Her Yöne 5000 Dakika +
Türk Telekom'lu Esnaflarla
Limitsiz  Konuşma
 85 TL  49 TL
PAKET ADI FİYAT NASIL ALABİLİRİM?
50 SMS + 50 MB Paketi 5 TL PAKET50 yaz 6666’ya gönder!
100 Her Yöne SMS Paketi 5 TL 100SMS yaz 6666’ya gönder!
100 MB İnternet Paketi 5 TL 100SMB yaz 6666’ya gönder!
5000 Her Yöne SMS Paketi 11 TL 5000SMS yaz 6666’ya gönder!
1 GB İnternet Paketi 11 TL 1GB yaz 6666’ya gönder!

(*) Taahhütlü fiyatlar, tarifeye numara taşıma veya yeni aktivasyon yoluyla Esnaf ve Uzman Tarifeleri İndirim Kampanyası’ndan yararlanarak kaydolup 12 fatura dönemi  boyunca  tarifede veya kampanya kurgusu kapsmaındaki daha yüksek ücretli bir tarifede kalacaklarına dair taahhütte bulunan müşterilerimiz için 12 fatura dönemi boyunca geçerli fiyattır. 12 fatura döneminin bitiminden itibaren taahhütsüz aylık ücretler geçerli olacaktır.

Yurt içinde Türk Telekom hatlarınızdan yaptığınız 500 Türk Telekom Müşteri Hizmetleri aramaları, görüşme başına 60 kuruş olarak ücretlendirilmektedir.

Bir fatura dönemi içerisinde kullanılmayan ücretsiz dakikalar ilgili fatura dönemi sonunda silinecektir. Aboneler, başka bir faturalı veya faturasız tarifeye geçiş yaptıkları takdirde, tarife kapsamında kazandıkları ücretsiz dakika kullanım haklarının kalan kısmını kullanamayacaklardır. Sunulan ücretsiz dakik hakları devredilemez ve 3. şahıslara transfer edilemez.

Tarife ve ek paketler kapsamında hattınıza tanımlanan görüşme süreleri; yarışma servisleri, sohbet hatları, Türk Telekom Müşteri Hizmetleri, tüm katma değerli hizmet sunulan numaraları ve özel servis numaralarına doğru yapılan aramaları, KKTC dahil yurtdışı, faks, data, WAP aramalarını kapsamamaktadır.

Esnaf tarifelerinden yararlanacak aboneler; kurgu kapsamında bulunan SMS paketlerinden birini satın almadıkları durumda, SMS kullanımları için yurtiçi her yöne SMS 60 Kr/SMS ile ücretlendirilecektir. Data sunan paketlerin alınmaması durumunda ise yurt içi veri ücreti kullanımı da (İnternet APN) kullanım miktarına göre (0-1 MB 4 TL, 1-10 MB 15 TL, 10-50 MB 15 TL+1 TL/MB, 50 MB+ 55 TL+0,5 TL/MB ) yansıtılacaktır. Tarife kapsamında sunulan her yöne dakikaların aşılması durumunda yurt içi her yöne konuşma 60 Kr/dk ile ücretlendirilecektir.

Tarife kapsamında yaptığınız konuşmaların ücretlendirme periyodu 6 saniyedir. Ek paketler kapsamında hattınıza tanımlanan internet kullanım haklarınız kapsamında yaptığınız internet kullanımları için ücretlendirme periyodu Byte’tır.

Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.

TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. fiyatları güncelleme hakkına sahiptir.

Tarife, paket ya da kampanya kapsamında hattınıza tanımlanan görüşme süreleri; yarışma servisleri, sohbet hatları, Türk Telekom Müşteri Hizmetleri, tüm katma değerli hizmet sunulan numaraları ve özel servis numaralarına doğru yapılan aramaları, KKTC dahil olmak üzere yurtdışında yapılan kullanımları, faks, data, WAP kullanımlarını kapsamamaktadır. Belirtilen aramalar için ilgili ücretlere buradan ulaşabilirsiniz.

​​​
​​
 • Tarifeye, numara taşıma ve yeni hat tesisi yoluyla yapılacak kayıtlar Türk Telekom bayileri aracılığıyla, tarife değişikliği ile yapılacak kayıtlar ise Türk Telekom bayileri ve Türk Telekom Müşteri Hizmetleri aracılığıyla yapılabilecektir. 
 • Tarife kapsamında sunulan grup içi limitsiz konuşma; tüm Esnaf ve Uzman Tarifeleri arasında yapılan görüşmeleri kapsamaktadır.
 • Tarife kapsamında sunulan her yöne dakikalar, yurtiçi olmak şartıyla şebeke içi, ev, iş, diğer operatörler ve Türk Telekom ile anlaşmalı sabit telefon hizmeti veren işletmeciler yönlerini kapsamaktadır. Söz konusu dakikalar KKTC, yurt dışı, web ve wap kullanımları kapsamamakta; 444 ile başlayan ve 1 ile başlayan 3 haneli numaralar yönüne doğru yapılan aramaları kapsamaktadır. Tarifedeki her yöne dakikalar tüketildiğinde 444 ile başlayan aramalar sabit hat yönü dakika fiyatıyla ücretlendirilmektedir.
 • Tarife kapsamında sunulan her yöne dakikalar; yarışma servisleri, sohbet hatları, Türk Telekom Müşteri Hizmetleri, tüm katma değerli hizmet sunulan numaraları ve özel servis numaralarına doğru yapılan aramaları, KKTC dahil yurtdışı, faks, data, WAP kullanımlarını kapsamamaktadır. Yurt içinde Türk Telekom hatlarından yapılan 500 ve 550 Türk Telekom Müşteri Hizmetleri aramaları görüşme başına 60 Kr olarak ücretlendirilecektir.
 • Esnaf Tarifelerinin aylık ücreti aktivasyon esnasında fatura kesim gününe göre ücretlendirilecektir. (Örneğin Esnaf Tarifesi abonesi ayın 10. gününde aktivasyon yaparsa ve fatura kesimi ayın 30'da ise, satın aldığı dakika paket ücretlerinin 20 günlük tutarı fatura edilecektir.) Esnaf Tarifelerini kullanan abonelerinin deaktivasyonunda ise satın aldığı tarifenin aylık sabit ücreti aylık olarak fatura edilecektir. 
 • Bir fatura dönemi içerisinde kullanılmayan ücretsiz dakikalar ilgili fatura dönemi sonunda silinecektir. Aboneler, başka bir faturalı veya faturasız tarifeye geçiş yaptıkları takdirde, tarife kapsamında kazandıkları ücretsiz dakika kullanım haklarının kalan kısmını kullanamayacaklardır. Sunulan ücretsiz dakika kullanım hakları devredilemez ve 3. şahıslara transfer edilemez. 
 • Esnaf Tarifeleri; yeni aktivasyon veya numara taşıma ile tarifeye dahil olan aboneler ile, mevcut müşterilerimizin tarife geçişine açık olacaktır. Numara taşıma veya yeni hat aktivasyonu ile gelerek tarifeye kayıt olmak isteyen bireysel abonelerin;  Gelir Vergisi Kanununun 65. ve 66. maddelerinde tanımlanan serbest meslek sahipleri, sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi ya da mesleki bilgiye, ya da ihtisasa dayanan ve ticari mahiytte olmayan işleri kendi nam ve hesabına yapanlar, gümrük komisyoncuları, bilimum borsa ajan ve acentaları, noterler, noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar; serbest meslek erbabını bir araya getirerek teşkilat kurmak ya da bunlara sermaye temin etmek suretiyle, ya da sair suretlerle serbest meslek kazancından hisse alanlar; serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif ve adi şirketlerde ortaklar, adi komandit şirketlerde komanditeler; dava vekilleri, müşavirler, doktorlar, avukatlar, eczacılar, emlakçılar diş protezcileri, kurumlar ve tüccarlarla serbest meslek erbabının ticari ve mesleki işlerini takip edenler ve konser veren müzik sanatçıları, esnaflar kapsamına girmesi gerekmektedir. 
 • Esnaf tarifelerindeki müşterilerimiz bireysel/kurumsal faturalı ya da faturasız müşterilere sunulmakta olan diğer konuşma, mesajlaşma ve cepten internet paketlerini satın alınamayacak, sadece tarifeye özel sunulan ek SMS, internet ve dakika paketlerini satın alabileceklerdir. 
 • Şirketimiz tarafından belirlenen ve abonelere duyurulan makul kullanım esasları uyarınca tarifeye kaydedilen hatların, FCT ya da benzer cihazlarla veya ticari amaçla yahut kötü niyetli olarak ya da haberleşme maksadı dışında kullanılması halinde, hattın sahibi olan aboneye SMS veya arama yoluyla bilgi verilerek, bu bildirimin ardından ilgili hat Türk Telekom tarafından görüşmeye kapatılabilecek, bu hattın tarifesi değiştirilebilecek veya abonelik sözleşmesi feshedilebilecektir. Tarifeye kayıtlı hatlar FCT cihazları ile kullanıldığı takdirde, Şirketimizin ilgili hattı görüşmeye kapatma hakkı saklı kalmak kaydıyla, cihazın kullanıldığı hattın sahibi olan abonenin faturasına 500 TL tutarında cezai bedel yansıtılacaktır. 
 • Tarife kapsamında numara taşıma, yeni hat tesisi, faturasız ve faturalı tarifelerden geçiş ile diğer operatöre numara taşıma, hat iptali, faturalı hattan faturasız hatta geçiş durumlarında tarifedeki kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılarak tarifenin içerisindeki tüm faydalar bittiyse aylık ücret tam, bitmediyse aylık ücret gün bazlı hesaplanılarak yansıtılır.
 • Tarife değişikliği yapıldığında eski tarifede 15 günden fazla kalındıysa tarife aylık ücretinin tamamı, 15 günden az kullanım yapıldığında tarife faydalarının tamamı bittiyse tam, bitmediyse aylık ücretin gün ile orantılı kısmı yansıtılacaktır. Geçiş yapılan yeni tarifede ise yine tarifedeki kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılarak tarifenin içerisindeki tüm faydalar bittiyse aylık ücret tam, bitmediyse aylık ücret gün bazlı hesaplanılarak yansıtılır.
 • Belirtilen tüm ücretlere KDV, ÖİV dahildir. Dakikaların ücretlendirme periyodu 6 saniyedir.
 • Hattınızla ilgili faturanıza yansıyacak olan vergilerin detayları için linkini tıklayınız.
 • Her yöne 100 SMS paketi ayda 5 TL’ye, 100 MB internet paketi ayda 5 TL’ye, her yöne 50 SMS+ 50 MB internet paketi ayda 5 TL’ye, Her yöne 5000 SMS paketi ayda 11 TL’ye ve 1 GB İnternet paketi ayda 11 TL’ye sunulmaktadır. 
 • Esnaf tarifelerine geçiş yapan aboneler için ek paketlere kayıt, Türk Telekom Müşteri Hizmetleri ve SMS kanalı aracılığıyla yapılabilecektir. 
 • Bir fatura dönemi içerisinde kullanılmayan SMS ve veri kullanım hakları, ilgili fatura dönemi sonunda silinecek, bir sonraki aya devretmeyecektir. Sunulan ücretsiz veri kullanım hakları devredilemez ve 3. şahıslara transfer edilemez. 
 • İnternet paketi kapsamında sunulan ücretsiz veri kullanımı yurtiçinde Internet APN üzerinden gerçekleştirilecek kullanımları kapsamaktadır.
 • Paket kapsamında sunulan ücretsiz SMS'ler sadece yurt içi gönderiler için geçerlidir, yurt dışı, KKTC, katma değerli servis ve özel servis numara gönderilerinde kullanılamaz. Paket kapsamındaki SMS’ler ile 444’lü numaralar ve 1XY yapısındaki kısa numaralara doğru gönderim yapılabilir.
 • Esnaf Tarifelerine özel sunulan ek paketler, her fatura döneminde otomatik olarak yenilenecek, abonelerimiz dilediği zaman Türk Telekom Müşteri Hizmetleri ve SMS kanalı aracılığıyla ek paketlerini iptal edebilecektir. 
 • Belirtilen ücretlere KDV, ÖİV dahildir.

Tarifenizdeki veya tarifenize ek olarak aldığınız yurtiçi konuşma paketlerinizdeki dakikaların ücretlendirme periyodu 6 saniyedir. TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. fiyatları güncelleme hakkına sahiptir.

444 ile başlayan aramaların yurt içi ücretlendirmesi eğer tarifenizde her yöne ya da sabit hat yönüne kullanım hakkınız var ise bu yönlerden düşer; eğer tarifenizde her yöne ya da sabit hat yönüne kullanım hakkınız yok ise tarifenizin sabit hat yönü dakika fiyatıyla ücretlendirilmektedir.

Yurt içinde Türk Telekom hatlarınızdan yaptığınız 500 ve 550 Türk Telekom Müşteri Hizmetleri aramaları, görüşme başına 60 kuruş olarak ücretlendirilmektedir.

Detaylı bilgi için 550 Müşteri Hizmetleri'ni arayabilirsiniz.

​​​​​​​